Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Nasıl olabilir ki? Onlar, size galip gelmiş olsalar, hakkınızda ne bir antlaşma ne de bir yükümlülük gözetmezler. Kalben istemedikleri halde, dilleriyle sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Onların çoğu fasıktırlar.

كَيْفَ وَاِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا ف۪يكُمْ اِلاًّ وَلَا ذِمَّةًۜ يُرْضُونَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبٰى قُلُوبُهُمْۚ وَاَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَۚ
Keyfe ve in yazheru aleykum la yerkubu fikum illen ve la zimmeh , yurdunekum bi efvahihim ve te'ba kulubuhum, ve ekseruhum fasikun.
#kelimeanlamkök
1keyfenasıl?كيف
2veineğer
3yezheruonlar galib gelselerdiظهر
4aleykumsize
5lane
6yerkubugözetirlerdiرقب
7fikumsizin hakkınızda
8illenbir yakınlıkالل
9ve lane de
10zimmetenbir andlaşmaذمم
11yurdunekumsizi razı ederlerرضو
12biefvahihimağızlarıylaفوه
13vete'bafakat (sizi) istemezابي
14kulubuhumkalbleriقلب
15ve ekseruhumve çokları daكثر
16fasikuneyoldan çıkmışlardırفسق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Evet Allah ve Peygamber'i katında onların nasıl antlaşması olabilir? Eğer onlar size galip gelselerdi, sizin hakkınızda ne and ne de antlaşma gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi razı ederler; fakat kalpleri sizi istemez. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Nasıl (onların bir sözü) olabilir ki! Onlar size galip gelselerdi, sizin hakkınızda söz de antlaşma da gözetmezlerdi. Onlar ağızlarıyla sizi razı ediyorlar; (oysa) kalpleri yüz çeviriyor. Onların çoğu yoldan çıkmışlardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nasıl olabilir ki? Size üstün gelselerdi ne bir akrabalık ilişkisini gözetirlerdi, ne de bir anlaşmayı... Ağızlarıyla sizi pasifleştirecek hoş sözler söylerler, fakat kalpleri tersini ister. Çokları yoldan çıkmıştır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Nasıl olabilir ki? Onlar, size galip gelmiş olsalar, hakkınızda ne bir antlaşma ne de bir yükümlülük gözetmezler. Kalben istemedikleri halde, dilleriyle sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Onların çoğu fasıktırlar.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Böyle bir söz nasıl olabilir ki? Bunlar sizi alt etseler ne bir antlaşma akıllarına gelir ne de size karşı sorumlulukları. Onlar ağızlarıyla sizi memnun ediyorlar ama kalpleri bunu istemiyor. Onların çoğu, yoldan çıkmış fasıklardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nasıl olabilir ki, eğer üstün gelselerdi, size karşı, ne bir söz ne de bir sözleşme gözetmezlerdi. Sizi, ağızlarıyla hoşnut etmeye çalışıyorlar; oysa yürekleri buna karşı çıkıyor. Onların çoğu zaten yoldan çıkmıştır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Düşmanlarınızın) size galip gelmeleri halinde, size karşı ne bağlayıcı bir yükümlülük ne de anlaşmadan doğan bir sorumluluk üstlenmemişken, (başka) nasıl olabilirdi ki? Sözleriyle sizi hoş tutmaya çalışırken, yürekleri onları yalanlamaktadır; zira onların çoğu (fıtratın gösterdiği) yoldan çıkmış kimselerdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onların ahdine nasıl güvenilebilir! Eğer üzerinizde egemenlik kurarlarsa, sizinle ilgili ne bir antlaşmaya saygı duyarlar ne de bir yemine. Ağızlarıyla size hoşnutluk sunarlar, fakat kalpleri inat eder durur. Ve onların çoğu gerçeğe uzak düşmüş sapıklardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Nasıl olabilir ki!.. Eğer size karşı galip gelirlerse size karşı ne 'akrabalık bağlarını', ne de 'sözleşme hükümlerini' gözetip tanırlar. Sizi ağızlarıyla hoşnut kılarlar, kalbleri ise karşı koyar. Onların çoğu fasık kimselerdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Nasıl olabilir ki, böyle bir antlaşma; eğer size karşı bir zafer kazansalar ne hakkınızı gözetirler, ne de antlaşmaya riayet ederler ve ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar, kalpleri ise direnir durur. Zaten çoğu insanlıktan çıkmış günahkarlardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Başka) nasıl (olabilirdi ki?) Eğer (düşmanlarınız) size üstün gelselerdi (size karşı) ne bir sorumluluk ne de bir koruma yükümlülüğü taşıyacaklardı. Onlar size dilleriyle yaranmaya çalışıyorlar, ama kalpleriyle kötülüğünüzü istiyorlar; zaten onların çoğu fasık kimselerdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onların bir ahdi nasıl olabilir ki! Eğer onlar size üstün gelselerdi, sizin hakkınızda ne akrabalık (bağlarını), ne de antlaşma (yükümlülüğünü) gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar, oysa kalpleri buna karşı çıkıyor. Onların pek çoğu fasık kimselerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Evet, nasıl olabilir ki: size bir zafer bulsalar hakkınızda ne bir zimmet gözetirler ne de bir yemin, ağızlariyle sizi hoşnud etmeğe çalışırlar, kalbleri ise iba eder durur, zaten ekserisi insanlıktan çıkmış fasıklar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Evet (Allah ve Elçisi yanında onların) nasıl (ahdi olabilir)? Eğer onlar size galib gelselerdi, sizin hakkınızda ne and ne de andlaşma gözetmezlerdi. Ağızlarıyla sizi razı ederler, fakat kalbleri (sizi) istemez. Çokları da yoldan çıkmışlardır.

 • Gültekin Onan

  Nasıl olabilir ki!.. Eğer size karşı galip gelirlerse size karşı ne 'akrabalık bağlarını' ne de 'sözleşme hükümlerini' gözetip tanırlar. Sizi ağızlarıyla hoşnut kılarlar, kalpleri ise karşı koyar. Onların çoğu fasıktır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Onların) nasıl (ahdi olabilir) ki eğer size galebe ederlerse hakkınızda ne bir yemin, ne de bir vecibe gözetib tanımazlar. Sizi ağızlariyle (guya) hoşnud ederler, (fakat) kalbleri dayatır. Onların çoğu faasık (adam) lardır.

 • İbni Kesir

  Nasıl olabilir ki, şayet size üstün gelselerdi; hakkınızda ne yemin, ne de bir vecibe gözetirlerdi. Sizi ağızlarıyla hoşnud etmeye çalışırlar, ama kalbleri dayatır. Ve onların çoğu fasıklardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Nasıl antlaşmaları olabilir ki, galip gelselerdi size karşı ne yakınlık, ne de antlaşmaya sadakat gösterirlerdi. Kalpleriyle istememelerine rağmen dilleriyle sizi hoşnut etmek istiyorlar. Onların çoğu fasıktır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Evet, onların nasıl ahitleri olabilir ki, eğer size galip gelecek olurlarsa sizin hakkınızda ne ahit, ne yemin, ne hukuk, hiç bir şey gözetmezler. Ağızlarıyla güya sizin gönlünüzü alırlar, kalpleri ise nefret duyup kaçınır. Çünkü onların ekserisi Allah'ın yolundan çıkmış fasıklardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Onlarla antlaşma mı) nasıl? Eğer, size üstünlük sağlasalardı sizin hakkınızda ne yemin gözetirlerdi ne de zimmet (sözleşme sorumluluğu)! Lafla sizi razı ederler, ama kalpleri kaçınır! Onların çoğunluğu bozuk inançlıdır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nasıl olabilir ki? Size üstün gelselerdi ne bir akrabalık ilişkisini gözetirlerdi, ne de bir anlaşmayı... Ağızlarıyla sizi pasifleştirecek hoş sözler söylerler, fakat kalpleri tersini ister. Çokları yoldan çıkmıştır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Nasıl olabilir ki? Onlar, size galip gelmiş olsalar, hakkınızda ne bir antlaşma ne de bir yükümlülük gözetmezler. Kalben istemedikleri halde, dilleriyle sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Onların çoğu fasıktırlar.*

 • Progressive Muslims

  How is it that when they come upon you they disregard all ties, either those of kinship or of pledge. They seek to please you with their words, but their hearts deny, and most of them are wicked.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  How, when if they get the better of you, they observe neither pact of kinship nor obligation to protect? They please you with their mouths, but their hearts refuse; and most of them are perfidious.

 • Aisha Bewley

  How indeed! For if they get the upper hand over you, they will respect neither kinship nor treaty. They please you with their mouths but their hearts belie their words. Most of them are deviators.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  How can they (demand a pledge) when they never observed any rights of kinship between you and them, nor any covenant, if they ever had a chance to prevail. They pacified you with lip service, while their hearts were in opposition, and most of them are wicked.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  How is it that when they come upon you they disregard all ties, either those of kinship or of pledge. They seek to please you with their words, but their hearts deny, and the majority of them are wicked.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  How is it that if they ever defeated you they would neither respect neither any rights of kinship nor any pledge. They seek to please you with their words, but their hearts deny, and most of them are wicked.