Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yaptıkları antlaşmayı bozan müşriklerin, Allah ve Resul'ünün yanında nasıl itibarları olabilir ki? Kendileriyle Mescid-i Haram yanında sözleşme yaptıklarınızın durumu başkadır. Onlar, size karşı sözlerinde durdukları sürece siz de sözünüzde durun. Allah, takva sahibi olanları sever.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِك۪ينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُولِه۪ٓ اِلَّا الَّذ۪ينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَق۪يمُوا لَهُمْۜ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّق۪ينَ
Keyfe yekunu lil muşrikine ahdun ındallahi ve ınde resulihi illellezine ahedtum ındel mescidil haram, fe mestekamu lekum festekimu lehum, innallahe yuhıbbul muttekin.
#kelimeanlamkök
1keyfenasılكيف
2yekunuolabilirكون
3lilmuşrikineortak koşanlarınشرك
4ahdunandlaşmasıعهد
5indeyanındaعند
6llahiAllah'ın
7ve indeve yanındaعند
8rasulihiElçisininرسل
9illaancak hariçtir
10ellezinekimseler
11aahedtumandlaştıklarınızعهد
12indeyanındaعند
13l-mescidiMescid-iسجد
14l-haramiHaramحرم
15fema
16stekamuonlar dürüst davrandıkçaقوم
17lekumsize
18festekimusiz de dürüst davranınقوم
19lehumonlara
20inneçünkü
21llaheAllah
22yuhibbuseverحبب
23l-muttekinekorunanlarıوقي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şirk koşanların Allah katında ve Peygamber'inin yanında nasıl antlaşmaları olabilir? Ancak Mescid-i Haram'da antlaştıklarınız hariçtir. Onlar size dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranınız; çünkü Allah, müttakileri/sakınanları sever.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında, müşriklerin Allah ve Elçisi yanında nasıl bir sözü olabilir ki!*Onlar size karşı dürüst davrandıkları sürece siz de onlara dürüst davranın! Şüphesiz ki Allah muttakîleri (duyarlı olanları) sever.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Putperestlerin ALLAH ve elçisi yanında nasıl bir anlaşması olabilir ki? Sınırlanmış Mescitte sizinle anlaşma yapmış olanlar hariç. Onlar sizin haklarınızı gözettikleri sürece siz de onların haklarını gözetin. ALLAH erdemlileri sever.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yaptıkları antlaşmayı bozan müşriklerin, Allah ve Resul'ünün yanında nasıl itibarları olabilir ki? Kendileriyle Mescid-i Haram yanında sözleşme yaptıklarınızın durumu başkadır. Onlar, size karşı sözlerinde durdukları sürece siz de sözünüzde durun. Allah, takva sahibi olanları sever.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Mescid-i Haram yanında antlaşma yaptıklarınız hariç Allah katından ve elçisi katından o müşrikler lehine verilmiş bir söz nasıl olabilir? Bunlar size karşı doğru davrandıkça siz de onlara karşı doğru davranın. Allah kendisinden çekinerek korunanları sever.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kutsal Yakarış Evi yanında antlaşma yaptıklarınız dışında, Allah'ın katında ve O'nun elçisinin yanında, ortaklar koşanların bir antlaşma yapmaları nasıl olabilir? Artık, size karşı doğru kaldıkları sürece, siz de onlara karşı doğru olun. Kuşkusuz, Allah, sorumluluk bilinci taşıyanları sever.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şirk koşan kimselerin Allah'la ve O'nun Elçi'siyle anlaşma yapmaları nasıl mümkün olabilir ki! Ne var ki sizin Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle anlaşma yaptığınız kimseler hariç; onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz söze sadık kalın: unutmayın ki Allah sorumlu davrananları sever.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Müşriklerin Allah katında, onun resulü katında ahitleri nasıl olabilir! Mescid-i Haram yanında antlaşma yaptıklarınız müstesna. Bu şekilde antlaşması olanlara, onlar size doğru dürüst davrandıkça, siz de doğru dürüst davranın. Allah, sakınanları sever.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Mescid-i Haram yanında kendileriyle anlaştıklarınız dışında, müşriklerin Allah katında ve Resulünün katında nasıl bir ahdi olabilir? Şu halde o (anlaşmalı olanlar), size karşı (doğru) bir tutum takındıkça, siz de onlara karşı doğru bir tutum takının. Şüphesiz Allah, muttaki olanları sever.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Müşriklerin, Allah katında peygamber yanında bir antlaşması nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram'ın yanında antlaşma yaptıklarınız başka. Onlar size dürüstçe davrandıkça siz de onlara dürüst davranın. Şüphe yok ki, Allah hiyanetten sakınanları elbette sever.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Sizin (ey inananlar) Mescid-i Haramın yakınında kendileriyle bir andlaşma yapmış olduğunuz kimselerin dışında, Allahtan başkalarına tanrılık yakıştıranların Allah ve Onun Elçisiyle bir andlaşma sağlamaları nasıl mümkün olabilir ki? (Sizin andlaşma yaptıklarınıza gelince,) onlar size karşı dürüst kaldıkları sürece siz de onlara karşı dürüst olun: çünkü, (unutmayın), Allah, yalnızca, kendisine karşı sorumluluk bilinci taşıyanları sever.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'a ortak koşanların Allah katında ve Resulü yanında bir ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız başkadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece, siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah, kendine karşı gelmekten sakınanları sever.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O müşriklerin Allah yanında, Resulü yanında bir ahdi nasıl olabilir? Ancak mescidi haram yanında muahede yaptıklarınız var ki bunlar size doğru durdukça siz de onlara doğru bulunun, Allah, hıyanetten sakınanları elbette sever

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ortak koşanların, Allah'ın yanında ve Elçisinin yanında nasıl andlaşması olabilir? Ancak Mescid-i haram'da andlaştıklarınız hariç. Onlar size dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranın, çünkü Allah, korunanları sever.

 • Gültekin Onan

  Mescid-i Haram yanında kendileriyle anlaştıklarınız dışında müşriklerin Tanrı katında ve Resülünün katında nasıl bir ahdi olabilir? Şu halde o (anlaşmalı olanlar), size karşı (doğru) bir tutum takındıkça, siz de onlara karşı doğru bir tutum takının. Şüphesiz Tanrı muttaki olanları sever.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O müşriklerin Allah yanında, resulü yanında nasıl bir ahdi olabilir? Mescid-i haraamın yanında muaahede etdikleriniz müstesnadır. O halde bunlar size karşı (ahidlerine sadakat hususunda) doğrulukla haraket ederlerse siz de kendilerine öylece doğrulukla muamele edin. Şübhesiz ki Allah (ahde vefasızlıkdan) sakınanları sever.

 • İbni Kesir

  Mescid-i Haram'ın yanında muahede yaptıklarınız müstesna, müşriklerin Allah yanında ve Rasulünün yanında nasıl bir ahdi olabilir ki? Onlar, size doğru davrandıkça siz de onlara karşı doğru davranın. Muhakkak ki Allah; müttakileri sever.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Mescid-i Haram'ın yanında antlaştıklarınızın dışında, müşriklerin nasıl Allah katında ve resulü yanında bir antlaşmaları olabilir. (Bununla beraber) size doğru davrandıkça siz de onlara doğru davranın. Allah sakınanları sever.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O müşriklerin Allah yanında, Resulü yanında nasıl olup da bir ahitleri olabilir ki! (olamaz, zira onlar daima hainlik edip verdikleri sözden dönerler). Mescid-i Haram'ın yanında antlaşma yaptıklarınız bundan müstesna olup, onlar size karşı dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranın. Allah, Kendisine karşı gelmekten, özellikle ahdi bozmaktan sakınanları sever.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Müşriklerin, Allah ve Rasulünün indinde bir anlaşmaları nasıl olabilir? Mescid-i Haram indinde sözleştikleriniz müstesna.. . Onlar size sözlerine bağlı olarak davrandıkça, siz de onlara dosdoğru davranın. . . Muhakkak ki Allah, hükmüne boyun eğerek azabından korunanları sever.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Putperestlerin ALLAH ve elçisi yanında nasıl bir anlaşması olabilir ki? Kutsal Mescid'de sizinle anlaşma yapmış olanlar hariç. Onlar sizin haklarınızı gözettikleri sürece siz de onların haklarını gözetin. ALLAH erdemlileri sever.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yaptıkları antlaşmayı bozan müşriklerin, Allah ve Rasul'ünün yanında nasıl itibarları olabilir ki? Kendileriyle Mescid-i Haram yanında sözleşme yaptıklarınızın durumu başkadır. Onlar, size karşı sözlerinde durdukları sürece siz de sözünüzde durun. Allah, takvalı olanları sever.

 • Progressive Muslims

  How can those who have set up partners have a pledge with God and with His messenger Except for those with whom you made a pledge near the Restricted Temple, as long as they are upright with you, then you are upright with them. God loves the righteous.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  How can there be for the idolaters a covenant with God and with His messenger save those with whom you made a covenant at the inviolable place of worship? — so long as they take a straight path with you, then take a straight path with them; God loves those of prudent fear —

 • Aisha Bewley

  How could any of the idolaters possibly have a treaty with Allah and with His Messenger, except for those you made a treaty with at the Masjid al-Haram? As long as they are straight with you, be straight with them. Allah loves those who have taqwa.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  How can the idol worshipers demand any pledge from GOD and from His messenger? Exempted are those who have signed a peace treaty with you at the Sacred Masjid. If they honor and uphold such a treaty, you shall uphold it as well. GOD loves the righteous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  How can the polytheists have a pledge with God and with His messenger? Except for those with whom you made a pledge near the Restricted Temple, as long as they are upright with you, then you are upright with them. God loves the righteous.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  How can those who have set up partners have a pledge with God and with His messenger? Except for those with whom you made a pledge near the Restricted Temple, as long as they are upright with you, then you are upright with them. God loves the righteous.