Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, geride kalanlarla beraber olmayı tercih ettiler. Kalpleri mühürlendi, artık onlar anlamazlar.

رَضُوا بِاَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِـعَ عَلٰى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
Radu bi en yekunu meal havalifi ve tubia ala kulubihim fe hum la yefkahun.
#kelimeanlamkök
1radurazı oldularرضو
2bien
3yekunuolmayaكون
4meaberaber
5l-havalifigeride kalan kadınlarlaخلف
6ve tubiave mühürlendiطبع
7alaüzeri
8kulubihimkalbleriقلب
9fehumartık onlar
10la
11yefkahuneanlamazlarفقه
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Artık kalpleri mühürlenmiştir ve bu yüzden anlamazlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Geride kalan kadınlarla birlikte olmaya (kalmaya) razı oldular; (bu nedenle) onların kalplerine mühür vuruldu.* Artık (gerçeği) anlamazlar.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Geride kalanlarla birlikte olmaya razı oldular. Sonunda kalpleri mühürlendi. Bundan ötürü anlayamazlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, geride kalanlarla* beraber olmayı tercih ettiler. Kalpleri* mühürlendi, artık onlar anlamazlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Muhaliflerle birlikte kalmak onlara pek hoş gelir. Kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluşur; artık anlayamazlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Geride kalanlarla birlikte olmayı seçtiler. Bu yüzden, yüreklerine damga vuruldu; artık anlamazlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Geri kalanlarla birlikte olmayı gönülden kabullendiler; sonunda kalplerine mühür basıldı: artık onlar gerçeği kavrayamazlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Geride kalan kadınlarla beraber olmayı yeğlediler. Kalpleri üzerine mühür basılmıştır. Artık anlayıp kavrayamazlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Savaştan) Geri kalanlarla birlikte olmayı seçtiler. Onların kalbleri mühürlenmiştir. Bundan dolayı kavrayıp anlamazlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kadınlarla beraber olmaya razı oldular, kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar gerçeği kavrayamazlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Geride kalanlarla birlikte olmayı yeğlediler ve bu yüzden de onların kalpleri mühürlendi; öyle ki, artık hakkı kavrayamazlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar geride kalan (kadın ve çocuk)larla birlikte olmaya razı oldular ve kalpleri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kadınlarla beraber olmaya razı oldular, kalplerinin üzeri tab edildi, artık onlar gayeyi fehmetmezler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Geride kalan kadınlarla beraber olmağa razı oldular, kalbleri mühürlendi, artık onlar anlamazlar.

 • Gültekin Onan

  (Savaştan) Geri kalanlarla birtikte olmayı seçtiler. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Bundan dolayı kavrayamazlar (la yefkahum).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar oturanlarla beraber olmalarını hoş gördüler. Kalblerine mühür vurulmuş onların. Bundan dolayı onlar (cihadda olan hikmeti, gaayeyi, Resule muvaafakatdaki seadeti, ondan geri kalmanın şekaavetini) iyice anlamazlar.

 • İbni Kesir

  Geri kalanlarla birlikte oturmaya razı oldular. Kalblerine mühür vurulmuştur onların. Bu yüzden onlar iyice anlamazlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Geri kalan aciz kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Kalpleri kapanmıştır. Bu yüzden anlamazlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Savaştan geri kalan kadınlarla birlikte oturmaya razı oldular. Kalplerine mühür vuruldu, artık onlar (cihattaki hikmeti, Resullullaha itaat etmedeki mutluluğu) anlayamazlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Savaşa katılmayıp geride kalan kadınlar, çocuklar, acizler ile beraber olmaya razı oldular.. . Kalplerine mühür vuruldu (anlayışları kilitlendi)! Artık onlar anlayamazlar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Geride kalanlarla birlikte olmaya razı oldular. Sonunda kalpleri mühürlendi. Bundan ötürü anlayamazlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, geride kalanlarla beraber olmayı tercih ettiler. Kalpleri mühürlendi, artık onlar anlamazlar.

 • Progressive Muslims

  They were content to stay with those who remained behind, and God stamps their hearts, for they do not comprehend.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They are content to be with those who remain; and their hearts are sealed, so they understand not.

 • Aisha Bewley

  They are pleased to be with those who stay behind. Their hearts have been stamped so they do not understand.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They chose to be with the sedentary. Consequently, their hearts were sealed, and thus, they cannot comprehend.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They were content to stay with those who remained behind, and it was imprinted on their hearts, for they do not understand.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They were content to stay with those who remained behind, and it was stamped on their hearts, for they do not reason.