Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlardı. Eğer birlikler gelseler, çölde yaşayan Arapların arasına karışıp, ne halde bulunduğunuzu sormak isterler. Eğer sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç, savaşmazlardı.

يَحْسَبُونَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواۚ وَاِنْ يَأْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْـَٔلُونَ عَنْ اَنْبَٓائِكُمْۜ وَلَوْ كَانُوا ف۪يكُمْ مَا قَاتَلُٓوا اِلَّا قَل۪يلاً۟
Yahsebunel ahzabe lem yezhebu, ve in ye'til ahzabu yeveddu lev ennehum badune fil a'rabi yes'elune an enbaikum, ve lev kanu fikum ma katelu illa kalila.
#kelimeanlamkök
1yehsebunesanıyorlardıحسب
2l-ehzabeordularınحزب
3lem
4yezhebugitmedikleriniذهب
5ve ineğer
6ye'tigelselerاتي
7l-ehzabuordularحزب
8yevedduarzu ederlerdiودد
9levkeşke
10ennehumkendileri
11baduneçölde bulunmayıبدو
12fiarasında
13l-ea'rabiAraplarعرب
14yeselunesorup öğrenmeyiسال
15an--den
16enbaikumsizin haberleriniz-نبا
17velevve şayet
18kanubulunsalardıكون
19fikumiçinizde
20ma
21kateludövüşmezlerdiقتل
22illadışında
23kalilenpek azıقلل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Münafıklar, düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlar. O düşman birlikleri yeniden gelecek olsa, onlara koşarak, çölde bedevilerle birlikte yaşayıp sizin haberlerinizi sormayı temenni ederler. Onlar savaşta sizinle birlikte olsalardı da düşmanla çok az savaşırlardı.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Münafıklar, düşman) birliklerinin gitmediğini sanıyorlardı. O birlikler (tekrar) gelse, sizin haberlerinizi (uzaktan) soracak şekilde göçebe Arapların arasında çölde olmak isterler. Zaten içinizde bulunsalardı bile pek savaşacak değillerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Partilerin gitmediğini sanıyorlar. Partiler tekrar gelse kendilerinin çöldeki bedevi Araplar arasında olmayı ve sizin haberlerinizi uzaktan sormayı dilerlerdi. Aranızda olsalardı dahi pek az savaşırlardı.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlardı. Eğer birlikler gelseler*, çölde yaşayan Arapların arasına karışıp, ne halde bulunduğunuzu sormak isterler*. Eğer sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç, savaşmazlardı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Düşman birliklerinin henüz çekilmediklerini sanıyorlar. Bu birlikler dönüp gelecek olsa bunlar (bu münafıklar) çöllerde bedevilerin arasında olup, uzaktan haberlerinizi sormayı tercih ederler. Zaten aranızda olsalar pek azı dışında hiç biri savaşa girmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ayrımcıların gitmediğini sanıyorlardı. Ayrımcılar gelecek olurlarsa, Araplar arasında kalarak, sizden haber almayı istiyorlardı. Aranızda olsalar bile, çok azı dışında zaten savaşmazlardı.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar, müttefiklerin (gerçekte) ayrılmadığını sanıyorlar; ama eğer müttefikler dönüp gelecek olsalar, bu kez de onlar çölde bedeviler arasına karışıp haberlerinizi (uzaktan) almayı tercih edecek kadar (sıvışmayı) isterler; hoş, eğer aranızda bulunmuş olsalardı da, göstermelik bir iki hareket dışında asla savaşmayacaklardı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Düşman hiziplerin gitmediğini sanıyorlar. Düşman hizipler gelecek olsalar, bunlar isterler ki, bedevi araplar içinde bulunsunlar da sizinle ilgili haberleri sorsunlar. Şayet içinizde bulunsalardı, pek azı müstesna, savaşmayacaklardı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar (münafıklar, düşman) birliklerinin gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer (askeri) birlikler gelecek olsa, çölde bedevi araplar arasında olup sizin haberlerinizi (oradan) sormayı cidden arzu ediyorlardı. Fakat içinizde olsalardı ancak pek az savaşırlardı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Müttefik düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer o birlikler bir daha gelecek olsa, çölde bedevi Araplar içinde yer alıp, sizin haberlerinizden sormayı arzu ederler, içinizde kalacak olsalar da sadece pek az harp ederler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar Müttefiklerin (gerçekten) çekilmediklerini zannediyorlardı; ve Müttefikler geri dönecek olsalar, bunlar, (bu iki yüzlüler,) çölde bedeviler arasında kalıp sizin hakkınızda (ey müminler, uzaktan) haber almayı tercih ederlerdi; aranızda bulunsalar bile, (sizin yanınızda) savaşır görünmekten başka bir şey yapmazlardı.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri (bir daha) gelecek olsa, isterler ki, (çölde) bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri (gidip gelenlerden) sorsunlar. İçinizde bulunsalardı da pek az savaşırlardı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ahzabı sanıyorlar ki gitmediler, eğer o Ahzab bir daha gelecek olsa arzu ederler ki badiyeye bedevi urabanın içine çıksalar, sizin havadislerinizden sorsalar, içinizde kalacak olsalar da harb etmezler, meğer ki pek az

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Korkaklıklarından ötürü düşman) Orduların(ın Medine'den) gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer o ordular (ikinci kez) gelseler, bunlar çölde bedevi Araplar arasında bulunmayı, sizin haberlerinizi (başınıza gelecek olayları) oradan sorup öğrenmeyi arzu ederlerdi. İçinizde bulunsalardı dahi pek az dövüşürlerdi.

 • Gültekin Onan

  Onlar (münafıklar, düşman) birliklerinin gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer (askeri) birlikler gelecek olsa, çölde bedevi araplar arasında olup sizin haberlerinizi (oradan) sormayı cidden arzu ediyorlardı. Fakat içinizde olsalardı ancak pek az savaşırlardı.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bunlar (düşman) kıt'alar (ı Mekkeden) gitmediler sanıyorlardı. Eğer o kıt'alar (bir daha) gelirse çöllerde, bedeviler içinde bulunub size aaid haberleri sormalarını isteyecekler, şayed içinizde bulunurlarsa (çok değil), ancak pek az döğüşeceklerdir.

 • İbni Kesir

  Onlar, birliklerin gitmediğini sanıyorlardı. Birlikler gelmiş olsalardı, kendilerinin çöllerde bedevilerle bulunup sizin haberlerinizi oradan soruşturmayı isterlerdi. Aranızda bulunsalardı bu defa da çok az savaşırlardı.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bunlar, düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlar, Eğer, birlikler yeniden gelse, bedevi arapların arasına kaçıp, sizinle ilgili haberleri onlardan sormak isterler. Zaten sizin içinizde olsalar bile çok azı dışında savaşmazlardı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Münafıklar birleşik kuvvetlerin çekilip gitmediklerini sanıyorlardı.Şayet birleşik kuvvetler tekrar gelecek olsa, çok isterler ki çöldeki göçebeler içinde bulunsunlar da sizin savaşınız hakkındaki haberleri uzaktan sorsunlar. Esasen, yanınızda bulunsalardı dahi, onlardan pek azı savaşırlardı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ahzab'ın (savaşmak için gelen destek gruplarının) gitmediğini sanıyorlar.. . Eğer Ahzab (yeniden) gelse, bunlar arzu ederler ki, kendileri bedeviler içinde çölde kalıp, haberlerinizi almakla yetinsinler! Zaten aranızda olsalardı, pek az savaşırlardı.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Partilerin gitmediğini sanıyorlar. Partiler tekrar gelse kendilerinin çöldeki bedevi Araplar arasında olmayı ve sizin haberlerinizi uzaktan sormayı dilerlerdi. Aranızda olsalardı dahi pek az savaşırlardı.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlardı. Eğer birlikler gelseler*, bedevi Araplar arasına karışıp, ne halde bulunduğunuzu sormak isterler*. Eğer sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç, savaşmazlardı.

 • Progressive Muslims

  They thought that the opponents had not yet mobilized. And if the opponents do appear, they wish that they were out in the desert, seeking out news for you. Even if they were among you, they would not have fought except very little.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They think the parties have not left; and if the parties come, they will wish they were desert-dwellers among the desert Arabs asking for reports of you. And were they among you, they would fight only a little.

 • Aisha Bewley

  They think that the Confederates have not departed and if the Confederates did appear then they would wish they were out in the desert with the Arabs, asking for news of you. If they were with you they would only fight a very little.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They thought that the parties might come back. In that case, they would wish that they were lost in the desert, asking about your news from afar. Had the parties attacked you while they were with you, they would rarely support you.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They thought that the Confederates had not yet mobilized. And if the Confederates do appear, they wish that they were out with the Nomads, seeking out news for you. Even if they were among you, they would not have fought except very little.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They thought that the opponents had not yet mobilized. If the opponents do appear, they wish that they were out in the desert, seeking out news for you. Even if they were among you, they would not have fought except very little.