Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, Kitap Ehli'nden düşmanlara yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve yüreklerine korku saldı. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını esir alıyordunuz.

وَاَنْزَلَ الَّذ۪ينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاص۪يهِمْ وَقَذَفَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَر۪يقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَر۪يقاًۚ
Ve enzelellezine zaheruhum min ehlil kitabi min sayasihım ve kazefe fi kulubihimur ru'be feriykan taktulune ve te'sirune ferika.
#kelimeanlamkök
1ve enzeleve indirdiنزل
2ellezinekimseleri
3zaheruhumonlara yardım edenظهر
4min-nden
5ehliehli-اهل
6l-kitabiKitapكتب
7min-nden
8sayasiyhimkaleleri-صيص
9ve kazefeve düşürdüقذف
10fiiçine
11kulubihimukalbleriقلب
12r-rua'bekorkuرعب
13ferikanbir kısmınıفرق
14tektuluneöldürüyordunuzقتل
15ve te'siruneve esir alıyordunuzاسر
16ferikanbir kısmını daفرق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, kitap ehlinden düşman gruplara yardım edenleri kalelerinden indirip, kalplerine korku saldı. Siz onlardan bir grubu öldürüyor, bir grubu da esir alıyordunuz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah kitap ehlinden (olup) onlara (müşrik ordularına) yardım edenleri kalelerinden indirmiş ve kalplerine korku düşürmüştü. (Siz direnenlerin) bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve kitap halkından onlara destek olanları kalelerinden indirdi ve yüreklerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da tutsak alıyordunuz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, Kitap Ehli'nden düşmanlara yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve yüreklerine korku saldı. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını esir alıyordunuz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah, kitap ehlinden, düşmana arka çıkanları da kalplerine korku salarak kalelerinden indirdi, onların kimini öldürüyor, kimini de esir alıyordunuz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kitap halkı arasından onlara yardım edenleri kalelerinden indirdi ve yüreklerine korku saldı. Bir bölümünü öldürdünüz, bir bölümünü de tutsak aldınız.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine o, geçmiş vahyin mensuplarından düşmana destek verenleri kalelerinden çıkarmış ve kalplerine korku salmıştır; (baksanıza), bir kısmını öldürüyor bir kısmını da esir alıyorsunuz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, Ehlikitap'tan onlara arka çıkanları, kulelerinden/kalelerinden indirdi, kalplerine korku saldı: Bir grubunu öldürüyordunuz, bir grubunu da esir ediyordunuz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kitap ehlinden onlara arka çıkanları da kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz (onlardan) bir kısmını öldürüyordunuz, bir kısmını ise esir alıyordunuz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hem de kitap ehlinden onlara arka çıkıp destekleyenleri, kalplerine korku düşürerek kulelerinden indirdi, (siz onların) bir kısmını katlediyordunuz, bir kısmını da esir (alıyordunuz).

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (ve gördüler ki) saldırganlara yardım eden geçmiş vahiylerin mensuplarını kalelerinden çekip çıkardı ve kalplerine korku saldı; böylece bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da esir aldınız;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem de ehli kitabdan onlara muzaheret edenleri, kalblerine korku düşürerek kulelerinden indirdi, bir kısmını katlediyordınız bir kısmını esir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kitap ehlinden onlara yardım eden (Kurayza yahudi)lerini de kalelerinden indirdi ve kalblerine korku düşürdü. (Onlardan) Bir kısmını öldürüyordunuz, bir kısmını da esir alıyordunuz.

 • Gültekin Onan

  Kitap ehlinden onlara arka çıkanları da kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz (onlardan) bir kısmını öldürüyordunuz, bir kısmını ise esir alıyordunuz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kitablardan olub da onlara müzaaheretde bulunanları da, yüreklerine korku düşürerek, kal'alarından indirdi. Bir kısmını öldürüyordunuz, bir kısmını da esir ediyordunuz.

 • İbni Kesir

  Ehl-i kitabdan onlara destek olanları, kalelerinden indirdi. Ve kalblerine korku saldı. Onlardan kimini öldürüyor, kimini de esir alıyordunuz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kitap ehlinden olup, onlara yardım edenlerin kalplerine korku düşürüp, kalelerinden indirdi. Onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O kafir düşmanlara içeriden destek vererek hıyanet eden Ehl-i kitaptan Beni Kurayza'yı da kulelerinden indirdi ve kalplerine korku saldı, bir kısmını öldürüp, diğer bir kısmını da esir aldınız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ehl-i kitaptan onlara arka çıkanları da kalelerinden indirdi ve onların kalplerine endişe düşürdü.. . Bir bölümünü öldürüyordunuz, bir bölümünü de esir ediyordunuz.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve kitap halkından onlara destek olanları kalelerinden indirdi ve yüreklerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da tutsak alıyordunuz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, Kitap Ehli'inden düşmanlara yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve yüreklerine korku saldı. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını esir alıyordunuz.

 • Progressive Muslims

  And He also brought down those who helped support them from among the people of the Scripture from their secure positions, and He threw terror into their hearts. Some of them you killed, and some you took captive.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And He brought down those who assisted them among the doctors of the Law from their strongholds, and hurled terror into their hearts; a faction you killed, and you took captive a faction.

 • Aisha Bewley

  He brought down from their fortresses those of the People of the Book who supported them and cast terror into their hearts. You killed some of them and some you took prisoner.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He also brought down their allies among the people of the scripture from their secure positions, and threw terror into their hearts. Some of them you killed, and some you took captive.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And He also brought down those who helped support them from among the people of the Book from their secure positions, and He threw terror into their hearts. Some of them you killed, and some you took captive.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He also brought down those who helped support them among the people of the book from their secure positions, and He threw fear into their hearts. Some of them you killed, and some you took captive.