Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah ve Resul'ü bir konuda karar verdiği zaman, hiçbir inanan erkek ve inanan kadın için, o konuda tercih hakkı yoktur. Kim Allah ve Resul'üne asilik ederse o, açık bir sapkınlıkla sapmış olur.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُٓ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْۜ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُب۪يناً
Ve ma kane li mu'minin ve la mu'minetin iza kadallahu ve resuluhu emren en yekune lehumul hıyeretu min emrihim, ve men ya'sıllahe ve resulehu fe kad dalle dalalen mubina.
#kelimeanlamkök
1ve maartık yoktur
2kaneكون
3limu'minininanmış bir erkek içinامن
4ve lave
5mu'minetininanmış kadın (için)امن
6izazaman
7kadahüküm verdiğiقضي
8llahuAllah
9ve rasuluhuve Resulüرسل
10emranbir işteامر
11en
12yekuneolmasıكون
13lehumuonlar için
14l-hiyeratuseçme hakkıخير
15min
16emrihimo işiامر
17ve menve kim
18yea'sikarşı gelirseعصي
19llaheAllah'a
20ve rasulehuve Resulüneرسل
21fekadelbette
22dellesapıklığa düşerضلل
23delalenbir sapkınlıklaضلل
24mubinenapaçıkبين
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah ve Peygamberi bir işi emrettiğinde, hiçbir inanmış erkek ve kadının o işte tercih hakkı yoktur. Kim, Allah'ın ve Peygamberinin emrine aykırı hareket ederse, kesinlikle apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah ve Elçisi bir işe hükmettiği zaman, mümin erkek ve kadına işleri konusunda tercih hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Elçisine isyan ederse elbette apaçık bir sapkınlığa düşmüş olur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH ve elçisi bir işte hüküm verdiği zaman, hiçbir gerçeği onaylayan erkek ve kadın o işte seçim hakkına sahip değildir. Kim ALLAH'a ve elçisine isyan ederse açık bir biçimde sapmış olur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah ve Resul'ü bir konuda karar verdiği zaman*, hiçbir inanan erkek ve inanan kadın için, o konuda tercih hakkı yoktur. Kim Allah ve Resul'üne asilik ederse o, açık bir sapkınlıkla sapmış olur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah, yani (O'nun sözlerini içeren) Kıtab'ı* bir işi kesinleştirmişse inanıp güvenmiş bir erkeğin ve kadının, o konuda bir tercih hakkı kalmaz*. Kim, Allah'a yani (O'nun sözlerini içeren) Kıtab'ına baş kaldırırsa açık bir şekilde sapmış olur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah ve O'nun elçisi, bir konuda yargı verdiği zaman, inanmış bir erkek ve inanmış bir kadının, kendi isteklerine göre edimlerini belirleme hakkı yoktur. Allah'a ve O'nun elçisine kim karşı gelirse, apaçık bir sapkınlığa sürüklenir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah ve Rasulü bir konuda hüküm verdiği zaman, inanan bir erkek ve kadının kendi işlerinde kişisel tercihlerine göre hareket etmeleri düşünülemez: zira kim Allah ve Rasulü'ne isyan ederse, işte o apaçık bir sapıklığa gömülmüş olur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah ve resulü bir işte hüküm verdiklerinde, inanmış bir erkekle inanmış bir kadının, işlerini kendi isteklerine göre belirleme hakları yoktur. Allah'a ve resulüne isyan eden, açık bir sapıklığa batıp gitmiş demektir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah ve Resulü, bir işe hükmettiği zaman, mü'min bir erkek ve mü'min bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulü'ne isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapmıştır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bununla beraber, Allah ve Rasulü bir işe karar verdiği zaman, gerek inanan bir erkeğin gerek inanan bir kadının kendilerine ait bir işte tercih hakları olamaz. Her kim Allah'a ve peygamberine asi olursa açık bir sapıklık etmiş olur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah ve Elçisi bir konuda hüküm verdikten sonra artık inanmış bir erkek ve kadının kendileriyle ilgili konularda tercih serbestisi yoktur; (bu, hakkı kendinde görerek) Allah'a ve Elçisi'ne isyan eden kimse, apaçık bir sapkınlığa düşmüş olur.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü'min erkek ve hiçbir mü'min kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bununla beraber gerek bir mü'min için ve gerek bir mü'mine, Allah ve Resulü bir işe huküm verdiği zaman o işlerinden ihtiyar kendilerinin olmak olamaz ve her kim Allah ve Resulüne asıy olursa açık bir sapıklık etmiş olur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah ve Resulü, bir işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış bir erkek ve kadının, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.

 • Gültekin Onan

  Tanrı ve Resulü, bir buyruğa hükmettiği (kada) zaman, inançlı bir erkek ve inançlı bir kadın için o buyrukta kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Tanrı'ya ve Resulü'ne isyan ederse, artık gerçekten o apaçık bir sapıklıkla sapmıştır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah ve peygamberi bir işe hüküm etdiği zaman gerek mü'min olan bir erkek, gerek mü'min olan bir kadın için (ona aykırı olacak) işlerinde kendilerine muhayyerlik yokdur. Kim Allaha ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o, apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıtmışdır.

 • İbni Kesir

  Allah ve Rasulü bir şeye hükmettiği zaman; ne mü'min erkekler için ne de mü'min kadınlar için artık işlerinde bir seçme hakkı olamaz. Kim de Allah'a ve Rasulüne isyan ederse; şüphesiz ki apaçık bir sapıklıkla sapmış olur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah ve elçisi bir konuda hüküm verdiği zaman mü'min erkek ve mü'min kadının, artık dilediği gibi davranma hakkı yoktur. Kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra, hiçbir erkek veya kadın müminin, o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse besbelli bir sapıklığa düşmüş olur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah ve Rasulü bir iş hakkında hükmettiklerinde, iman etmiş bir erkek ve iman etmiş bir kadının, o işlerinde, kendileri için tercih - seçim hakkı yoktur! Kim Allah'a ve Rasulüne isyan ederse (uygulamazsa), gerçekten apaçık yanlış olan bir inanca sapmıştır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH ve elçisi bir işte hüküm verdiği zaman, hiçbir inanan erkek ve kadın o işte seçim hakkına sahip değildir. Kim ALLAH'a ve elçisine isyan ederse açık bir biçimde sapmış olur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah ve Rasul'ü bir konuda karar verdiği zaman, hiçbir inanan erkek ve inanan kadın için, o konuda tercih hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Rasul'üne asilik ederse o, açık bir sapkınlıkla sapmış olur.

 • Progressive Muslims

  It is not for a believing man or believing woman, if God and His messenger issue any command, that they have any choice in their decision. And anyone who disobeys God and His messenger, he has gone far astray.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And it is not for a believing man or a believing woman, when God and His messenger have decided on a matter, that there be for them a choice about their affair; and whoso disobeys God and His messenger: he has gone astray into manifest error.

 • Aisha Bewley

  When Allah and His Messenger have decided something it is not for any man or woman of the muminin to have a choice about it. Anyone who disobeys Allah and His Messenger is clearly misguided.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  No believing man or believing woman, if GOD and His messenger issue any command, has any choice regarding that command. Anyone who disobeys GOD and His messenger has gone far astray.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  It is not for a believing male or believing female, if God and His messenger issue any command, that they have any choice in their decision. And anyone who disobeys God and His messenger, he has gone far astray.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  It is not for an acknowledging man or acknowledging woman, if God and His messenger issue any command, that they have any choice in their decision. Anyone who disobeys God and His messenger, he has gone far astray.