Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte onların yaptıklarının karşılığı, Rabb'lerinin bağışlaması ve içinden ırmaklar akan ve içinde sürekli kalacakları Cennetlerdir. Böyle yapanlara verilen karşılık, ne güzeldir.

اُو۬لٰٓئِكَ جَزَٓاؤُ۬هُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَاۜ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَۜ
Ulaike cezauhum magfiretun min rabbihim ve cennatun tecri min tahtihal enharu halidine fiha, ve ni'me ecrul amilin.
#kelimeanlamkök
1ulaikeişte
2ceza'uhumonların mükafatıجزي
3megfiratunbağışlanmaغفر
4mintarafından
5rabbihimRableriربب
6ve cennatunve cennetlerdirجنن
7tecriakanجري
8min
9tehtihaaltlarındanتحت
10l-enharuırmaklarنهر
11halidinesürekli kalırlarخلد
12fihaiçinde
13ve nia'meve ne güzeldirنعم
14ecruücretiاجر
15l-aamilineçalışanlarınعمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bunların görecekleri karşılık,Rabblerinden bağışlanma ve altından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada süreli kalırlar. Hayırlı iş yapanlar için bu ne güzel bir ödüldür!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İşte onların ödülü, Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlerdir. (İyi) iş yapanların ödülü ne güzeldir!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara, Efendi'lerinden bağışlanma ve altından ırmaklar akan bahçelerle karşılık verilir; orada sürekli kalırlar. Çalışanların ödülü ne güzeldir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İşte onların yaptıklarının karşılığı, Rabb'lerinin bağışlaması ve içinden ırmaklar akan ve içinde sürekli kalacakları Cennetlerdir. Böyle yapanlara verilen karşılık, ne güzeldir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onların ödülleri; Sahiplerinin bağışlaması ve ölümsüz olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan bahçelerdir. Bu çalışmayı yapanların alacağı karşılık, ne güzeldir!

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İşte onların karşılığı, Efendileri tarafından bağışlanma ve sürekli kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlerdir; çalışanların ödülü ne güzeldir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşte bunların ödülü, Rablerinden bir mağfiret ve orada yerleşip kalacakları zemininden ırmaklar çağlayan cennet olacaktır: çalışıp çabalayanlar için ne muhteşem bir ödüldür bu.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İşte bunların ödülleri Rablerinden bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetler olacaktır. Sürekli kalacaklardır orada. İş yapıp değer üretenlerin ücreti ne güzeldir!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte bunların karşılığı, Rablerinden bağışlanma ve içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlerdir. (Böyle) Yapıp edenlere ne güzel bir karşılık (ecir) var.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İşte bunların mükafatı Rablerinden bir bağışlama ve sonsuza dek kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlerdir. İyi iş yapanların mükafatı ne de güzeldir!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İşte bunlar, mükafat olarak Rablerinden bağışlanma ve mesken olarak içinden ırmaklar akan hasbahçeler bulacaklar: gayret gösterenler için ne güzel bir mükafat!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İşte onların mükafatı Rab'leri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. (Allah yolunda) çalışanların mükafatı ne güzeldir!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  işte bunların mükafatı Rablarından bir mağfiret ve altından ırmaklar akar Cennetlerdir, içlerinde ebedi kalmak üzere onlar, ne de güzeldir ecri iş yapanların

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları cennetlerdir. Çalışanların ücreti ne güzeldir!

 • Gültekin Onan

  İşte bunların karşılığı, rablerinden bağışlanma ve içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlerdir. (Böyle) yapıp edenlere ne güzel bir karşılık (ecir var).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İşte onlar (böyle). Onların mükafatı Rablerinden bir yarlığama ve altından ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalıcıdırlar. (Böyle) yapanların mükafatı ne güzeldir.

 • İbni Kesir

  İşte onların mükafatı: Rabblarından bir mağfiret ve altından ırmaklar akan cennetlerdir. Orada temelli kalacaklardır. Ne de güzeldir mükafatı iş yapanların.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İşte böyle olanların mükafatı, Rableri tarafından bağışlanmak ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Orada ebedidirler. Böyle çalışanların mükafatı ne güzeldir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İşte onların mükafatları, Rab'leri tarafından büyük bir af ile, kendilerinin ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler olacaktır. Güzel iş yapanların mükafatı ne de güzel!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşte onların yaptıklarının karşılığı (cezası), Rablerinden bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Sonsuza dek orada kalırlar. Ne güzel mükafattır bu yararlı iş yapanlara.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara, Rab'lerinden bağışlanma ve altından ırmaklar akan cennetlerle karşılık verilir; orada sürekli kalırlar. Çalışanların ödülü ne güzeldir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İşte onların yaptıklarının karşılığı, Rabb'lerinin bağışlaması ve içinden ırmaklar akan ve içinde sürekli kalacakları Cennetler'dir. Böyle yapanlara verilen karşılık, ne güzeldir.

 • Progressive Muslims

  To these the reward will be forgiveness from their Lord and gardens with rivers flowing underneath, eternally abiding in it. Excellent is the reward of the workers.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those: their reward is forgiveness from their Lord and gardens beneath which rivers flow, they abiding eternally therein; and excellent is the reward of those who act.

 • Aisha Bewley

  Their recompense is forgiveness from their Lord, and Gardens with rivers flowing under them, remaining in them timelessly, for ever. How excellent is the reward of those who act!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Their recompense is forgiveness from their Lord, and gardens with flowing streams; they abide therein forever. What a blessed reward for the workers!

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  To these the recompense will be forgiveness from their Lord and estates with rivers flowing beneath them; abiding therein. Excellent is the recompense of the workers.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  To these the reward will be forgiveness from their Lord and gardens with rivers flowing underneath, eternally abiding in it. Excellent is the reward of the workers.