Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kadınlara, çocuklara, yığınlarla altın ve gümüşe, soylu atlara, davarlara ve ekinlere karşı tutkulu sevgi insanlara cazip gösterilmiştir. Bunlar, dünya hayatının geçimlikleridir. Oysa asıl iyi olan sonuç Allah'ın yanındadır.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَٓاءِ وَالْبَن۪ينَ وَالْقَنَاط۪يرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِۜ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ
Zuyyine lin nasi hubbuş şehevati minen nisai vel benine vel kanatiril mukantarati minez zehebi vel fıddati vel haylil musevvemeti vel en'ami vel hars, zalike metaul hayatid dunya, vallahu indehu HUSNUL MEAB.
#kelimeanlamkök
1zuyyinesüslü (cazip) gösterildiزين
2linnasiinsanlaraنوس
3hubbuaşırı düşkünlükحبب
4ş-şehevatizevklereشهو
5mine
6n-nisa'ikadınlardanنسو
7velbenineve oğullardanبني
8velkanatirive kantarlarcaقنطر
9l-mukantaratiyığılmışقنطر
10mine
11z-zehebialtındanذهب
12velfiddetive gümüştenفضض
13velhaylive atlardanخيل
14l-musevvemetisalmaسوم
15vel'en'aamidavarlardanنعم
16velharsive ekinlerden (gelen)حرث
17zalikebunlar (sadece)
18metaugeçimidirمتع
19l-hayatihayatınınحيي
20d-dunyadünyaدنو
21vallahuAllah'ın
22indehuyanındadırعند
23husnugüzelحسن
24l-mabivarılacak yerاوب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kadınlara, çocuklara, altın ve gümüş cinsinden birikmiş hazinelere, soylu atlara, sığırlara ve arazilere yönelik dünyevi zevkler insanoğlu için çekici kılınmıştır. Bütün bu zevkler bu dünya hayatında tadılabilir; ama mutlu son, Allah katında olanıdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kadınlara, çocuklara, yığınla altın ve gümüşe, nişanlı atlara, (sağılabilen) hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı düşkünlük o insanlara* çekici görünür. Bu(nlar), dünya hayatının geçimlikleridir. (Oysa) varılacak güzel yer, yalnızca Allah'ın katındadır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kadınları, çocukları, yığınlarla altın ve gümüşü, eğitilmiş atları, davarları ve ekinleri sevmek gibi zevkler insanlara alımlı görünür. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek en güzel yer ALLAH katındadır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kadınlara, çocuklara, yığınlarla altın ve gümüşe, soylu atlara, davarlara ve ekinlere karşı tutkulu sevgi insanlara cazip gösterilmiştir. Bunlar, dünya hayatının geçimlikleridir. Oysa asıl iyi olan sonuç Allah'ın yanındadır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kadınlar*, çocuklar*, yığınla altın ve gümüş, cins atlar, en'am* ve ürünler insana, içi gidecek kadar süslü gösterilmiştir. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir. Kalıcı güzellikler, Allah katındadır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kadınlara, oğullara, tartılar dolusu yığılmış altın ve gümüşe, soylu atlara, hayvanlara ve ekinlere olan tutkular, insanlara çekici gösterilmiştir. Bunlar, dünya yaşamının geçimliğidir. Oysa varılacak en güzel yer, Allah'ın katındadır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kadınlara, oğullara, altın ve gümü cinsinden yığılmış servetlere, gözde nişan vurulmuş atlara, sürülere ve ekinlere tutkulu bir sevgi duymak insanoğluna cazip kılındı. Bütün bunlar dünya hayatının geçici zevkleridir, fakat en güzel gelecek Allah katındadır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kadınlara, oğullara, altın ve gümüşten oluşturulmuş yığınlara, salma atlara, davarlara ve ekinlere tutkunlukların sevgisi, insanlar için süslenip püslenmiştir. Tüm bunlar geçici-iğreti hayatın nimetidir. Allah'a gelince, varılacak yerin en güzeli onun yanındadır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara 'süslü ve çekici' kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İnsanlara, kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, cins atlar, davarlar, ekinler gibi zevklerin sevgisi, çekici hale getirildi. Fakat bunlar, dünya hayatının geçici nimetleridir. Oysa Allah, akibet güzelliği, O'nun yanındadır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kadınlara, çocuklara, altın ve gümüş (cinsin)den birikmiş hazinelere, soylu atlara, sığırlara ve arazilere yönelik dünyevi zevkler insanoğlu için çekici kılınmıştır. Bütün bu zevkler bu dünya hayatında tadılabilir, ama hedeflerin en güzeli Allah katında olanıdır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnsanlara: Kadınlar, oğullar, yüklerle altun ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar, ekinler kabilinden şehevat sevgisi bezendi; fakat bunlar Dünya hayatın geçici meta'ı, halbuki Allah, akıbet güzelliği onun yanındadır.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılmış altın ve gümüşten, salma atlardan, davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük, insanlara süslü (cazip) gösterildi. Bunlar, sadece dünya hayatının geçimidir. Asıl varılacak güzel yer, Allah'ın yanındadır.

 • Gültekin Onan

  Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara 'süslü ve çekici' kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaıdır. Asıl güzel dönüş-yeri (meab) Tanrı katındadır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kadınlara, oğullara, yığın yığın birikdirilmiş altın ve gümüşe, salma güzel atlara, (deve, sığır, koyun, keçi gibi) hayvanlara, ekinlere olan ihtiraskarane sevgi insanlar için bezenib süslenmişdir. Bunlar, dünya hayaatının (geçici) birer faidesidir. Allah (a gelince) nihayet dönüb varılacak yerin bütün güzelliği Onun nezdindedir.

 • İbni Kesir

  Kadınlarından oğullarından, kantar kantar altın ve gümüşten, nişanlı atlardan, develerden ve ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük; insanlar için süslenip hoş göründü. Bunlar dünya hayatının geçimidir. Oysa gidilecek yerin güzel olanı Allah katındadır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kadınlara, evlatlara, öbek öbek yığılmış altın ve gümüşe, güzel cins atlara, davarlara ve ekinlere karşı aşırı sevgi insanlara çekici ve hoş gösterildi. Oysa bunlar, dünya hayatının nimetleridir. Asıl varılacak güzel yer Allah katındadır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, güzel cins atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin hoşuna giden şeyler insanlara cazip gelmektedir. Bunlar dünya hayatının geçici bir metaından ibarettir. Asıl varılacak güzel yer ise, Allah'ın katındadır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İnsanlara süslü gösterilerek, kadınlara, çocuklara, kantar kantar altına ve gümüşe, soylu atlara, sığırlara, ekinlere şehvetli bir düşkünlük oluşturulmuştur. Oysa bunlar geçici dünya zevkleridir. Allah ise.. . Varılacak en güzel hedef O'nun indindedir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kadınları, çocukları, yığınlarla altın ve gümüşü, eğitilmiş atları, davarları ve ekinleri sevmek gibi zevkler insanlara alımlı görünür. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek en güzel yer ALLAH katındadır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kadınlara, oğullara, yığınlarla altın ve gümüşe, soylu atlara, davarlara ve ekinlere karşı aşırı tutku insanlara cazip gösterilmiştir. Bunlar, dünya hayatının geçimlikleridir. Oysa asıl güzel sonuç Allah'ın yanındadır.

 • Progressive Muslims

  It has been adorned for people to love the desire of the most modern things, and buildings, and ornaments made from gold and silver, and trained horses, and the livestock, and fields. These are the enjoyment of the world, and with God are the best goods.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Made fair for men is the love of lusts — for women, and sons, and amassed fortunes of gold and silver, and branded horses, and cattle, and tilth: that is the provision of the life of this world — but God, with Him is the best journey’s end.

 • Aisha Bewley

  There was a sign for you in the two parties which met face to face, one party fighting in the Way of Allah and the other kafirun. You saw them as twice their number with your own eyes. Allah reinforces with His help whoever He wills. There is instruction in that for people of insight.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Adorned for the people are the worldly pleasures, such as the women, having children, piles upon piles of gold and silver, trained horses, livestock, and crops. These are the materials of this world. A far better abode is reserved at GOD.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  It has been adorned for people to love the desire of women, and sons, and ornaments made from gold and silver, and trained horses, and livestock, and fields. These are the enjoyment of the world, and with God is the best abode.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  It has been adorned for people to love the desire of women, buildings, ornaments made from gold and silver, trained horses, the livestock, and fields. These are the enjoyment of the world, and with God is the best place of return.