/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

De ki: "Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahipleri için, Rabb'lerinin katında, içinde sürekli kalacakları, içinden nehirlerin aktığı Cennetler, arındırılmış eşler ve Allah'ın rızası vardır.". Kuşkusuz, Allah, kullarını hakkıyla görendir.

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
Kul e unebbiukum bi hayrın min zalikum, lillezinettekav inde rabbihim cennatun tecri min tahtıhel enharu halidine fiha ve ezvacun mutahharatun ve rıdvanun minallah, vallahu basirun bil ıbad.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
De ki: "Size o dünyevi zevklerden daha hayırlı olan şeyleri haber vereyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında, içinden ırmaklar akan, süreli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
De ki: 'Bundan daha iyisini size haber vereyim mi? Erdemliler için Rab'lerinin yanında altlarından ırmaklar akan, içinde sonsuz kalacakları cennetler (bahçeler), tertemiz eşler ve ALLAH'ın onayını kazanmaktan dolayı mutluluk vardır.' ALLAH kulları görür.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
De ki: "Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahipleri için, Rabb'lerinin katında, içinde sürekli kalacakları, içinden nehirlerin aktığı Cennetler, arındırılmış eşler ve Allah'ın rızası vardır.". Kuşkusuz, Allah, kullarını hakkıyla görendir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
De ki: "Size onlardan daha iyisini söyleyeyim mi? Kendini koruyanlar (müttakiler) için Sahipleri katında, ölümsüz olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan bahçeler, kusursuz hale getirilmiş* eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını görmektedir."
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
De ki: "Bundan daha iyisini size haber vereyim mi? Sorumluluk bilinci taşıyanlar için, Efendilerinin katında, altlarından ırmaklar akan, sürekli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Çünkü Allah, kullarını Görendir!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
De ki: "Size, bütün bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Sorumluluk bilincine sahip olanlar için, Rableri katında zemininden ırmaklar çağlayan yerleşip kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah rızası vardır." Allah kulları her haliyle görür;
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
De ki: "Bu sayılanlardan daha iyisini size haber vereyim mi? Sakınıp korunanlar için, Rableri katında, altlarından nehirler akan, içinde sürekli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'tan bir hoşnutluk olacaktır. Allah, kulları en iyi biçimde görmektedir."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
De ki: "Size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin katında, içinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah, kulları hakkıyla görendir."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: "Size o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Korunan kullar için Rablerinin yanında altından ırmaklar akan, içlerinde sonsuza kadar kalacakları cennetler vardır. Ayrıca orada kendilerine tertemiz eşler ve hele bir de Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah o kulları görür."
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
De ki: "Size o (dünyevi zevkler)den daha hayırlı olan şeyleri haber vereyim mi? Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyanlar için Rableri katında, mesken olarak içinden ırmaklar geçen hasbahçeler, temiz eşler ve Allah'ın güzel kabulü vardır." Ve Allah, kulların(ın kalplerin)deki her şeyi görür.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
De ki: "Size, onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır." Allah, kullarını hakkıyla görendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: size o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Korunan kullar için rablarının yanında Cennetler varki altlarından ırmaklar akar, içlerinde ebedi kalmak üzere onlar, hem orada kendilerine gayet pakize zevceler var, hele Allahdan bir rıdvan var, ve Allah görür o kulları.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: "Bunlardan daha iyisini size söyleyeyim mi? Korunanlar için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır." Allah, kulları görür:
Gültekin Onan
De ki: "Size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için rablerinin katında, içinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Tanrı'nın rızası vardır. Tanrı, kulları hakkıyla görendir"
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Habibim) de ki: "Size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takvaaya erenler için Rableri katında altlarından ırmaklar akan cennetler — ki orada ebedi kalıcıdırlar —, (her şeyden) temizlenmiş zevceler, Allahdan da bir rızaa vardır. Allah kullarını hakkıyle görücüdür.
İbni Kesir
De ki: Size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takvaya erenler için, altından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada devamlı kalacaklardır. Tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Ve Allah kullarını hakkıyla görendir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
De ki: -Size, bundan daha hayırlı olanı haber vereyim mi? Allah'tan korkan/günahlardan sakınanlara, altından nehirler akan ebedi kalacakları cennetler vardır. Tertemiz eşler ve Allah'ın güzel kabulü vardır. Allah, kullarını hakkıyla görendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
- De ki: "Size, ihtirasla istediğiniz o şeylerden çok daha iyisini bildireyim mi? İşte Allah'a karşı gelmekten sakınan müttakiler için Rab'leri nezdinde içinden ırmaklar akan cennetler olup, kendileri orada ebedi kalacaklardır. Hem orada onlara tertemiz eşler ve hepsinin de üstünde Allah'ın rızası vardır. Allah bütün kullarını hakkıyla görmektedir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
De ki: "Size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah indinde korunanlar için altlarında ırmaklar akan cennetler vardır ki, orada sonsuza dek kalıcıdırlar. Hem de orada tertemiz eşler (bilincin eşi kusursuz hastalıksız beden olarak da anlaşılabilir) ve Allah'ın kendilerinden razı olması vardır. Allah kullarının hakikatinde olarak Basıyr'dir. "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Say, "Let me inform you of a much better deal: for those who lead a righteous life, reserved at their Lord, are gardens with flowing streams, and pure spouses, and joy in GOD's blessings." GOD is Seer of His worshipers.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Say: "Shall I inform you of what is greater than all this? For those who believe in their Lord will be estates with rivers flowing beneath them; abiding therein, and with pure mates, and an acceptance from God. And God is Seer over the servants."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Say, "Shall I inform you of what is greater than all this? For those who are aware, at their Lord there will be gardens with rivers flowing beneath, abiding there eternally, and purified mates, and an acceptance from God. God is Seer of the servants."
# Kelime Anlam Kök
1 kul: de ki قول
2 e'unebbiukum: size söyleyeyim mi? نبا
3 bihayrin: daha iyisini خير
4 min:
5 zalikum: bunlardan
6 lillezine:
7 ttekav: korunanlar için vardır وقي
8 inde: katında عند
9 rabbihim: Rableri ربب
10 cennatun: cennetler جنن
11 tecri: akan جري
12 min:
13 tehtiha: altlarından تحت
14 l-enharu: ırmaklar نهر
15 halidine: sürekli kalacakları خلد
16 fiha: içinde
17 ve ezvacun: ve eşler زوج
18 mutahheratun: tertemiz طهر
19 ve ridvanun: ve rızası رضو
20 mine:
21 llahi: Allah'ın
22 vallahu: Allah
23 besirun: görür بصر
24 bil-ibadi: kullarını عبد