Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Fakat Rabb'lerine karşı gelmekten sakınan kimseler için, içinden ırmaklar akan Cennetler vardır. Onlar, orada sürekli kalıcıdırlar. Bu, Allah katından bir konaklamadır. İyi kimseler için, Allah katında olan daha hayırlıdır.

لٰكِنِ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِۜ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْاَبْرَارِ
Lakinillezinettekav rabbehum lehum cennatun tecri min tahtihal enharu halidine fiha nuzulen min indillah, ve ma indallahi hayrun lil ebrar.
#kelimeanlamkök
1lakinifakat
2ellezinekimselere
3ttekavkorkan(lara)وقي
4rabbehumRablerindenربب
5lehumvardır
6cennatuncennetlerجنن
7tecriakanجري
8min-ndan
9tehtihaaltları-تحت
10l-enharuırmaklarنهر
11halidineebedi kalacaklarخلد
12fihaorada
13nuzulenağırlanacaklardırنزل
14min
15inditarafındanعند
16llahiAllah
17ve mabulunanlar ise
18indeyanındaعند
19llahiAllah
20hayrundaha hayırlıdırخير
21lilebrariiyiler içinبرر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  FakatRabblerine karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar, içinden ırmaklar akan ve içlerinde uzun süre kalacakları cennetlere kavuşacaklardır. Allah'tan ne güzel bir karşılama! Allah katında olan, gerçek erdem sahipleri için en hayırlı olandır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Fakat Rablerine karşı takvâlı (duyarlı) olanlar için, Allah tarafından bir ikram olarak altlarından ırmaklar akan, ebedî kalacakları cennetler vardır. İyi kişiler için Allah katındaki (nimetler) hayırlı olandır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rab'lerini dinleyenler için içlerinde ırmaklar akan bahçeler var. ALLAH tarafından bir konut olarak orada ebedî kalacaklar. İyiler için ALLAH'ın yanında bulunanlar daha hayırlıdır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Fakat Rabb'lerine karşı gelmekten sakınan kimseler için, içinden ırmaklar akan Cennetler vardır. Onlar, orada sürekli kalıcıdırlar. Bu, Allah katından bir konaklamadır. İyi kimseler için, Allah katında olan daha hayırlıdır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Rablerinden çekinerek korunanları ise içlerinden ırmaklar akan bahçeler beklemektedir. Ölmemek ve Rableri tarafından ağırlanmak üzere oraya gireceklerdir. Allah katında iyiler için hazırlanan her şey mükemmeldir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Fakat Efendilerine karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar için, Allah'ın katından bir sunu olarak, altlarından ırmaklar akan, sürekli kalacakları cennetler vardır. Allah'ın katında olanlar, sağduyulu olanlar için daha iyidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Fakat Rablerine karşı sorumluluk duyanlar var ya: işte onlarındır zemininden ırmaklar çağlayan cennetler; Allah katından bir ikram olarak, orada yerleşip kalırlar. Zira Allah katında olan, erdemliler için en hayırlı olandır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ama Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler var. Allah katından bir konukseverlikle sürekli kalıcıdırlar orada. Allah katındaki ödüller iyiler için daha hayırlıdır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ama Rablerinden korkup sakınanlar; onlar için Allah katında -bir şölen olarak- altlarından ırmaklar akan -içinde ebedi kalacakları- cennetler vardır. İyilik yapanlar için, Allah'ın katında olanlar daha hayırlıdır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Fakat o Allah'tan korkan, korunan kullar için; içlerinde ebedi kalmak ve Allah tarafından konuk edilmek üzere, altından ırmaklar akan cennetler var. Allah katındaki ise ermişler için daha hayırlıdır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ama Rablerine karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar, içinden ırmaklar akan hasbahçelere kavuşacaklardır: Allah'tan ne güzel bir karşılama! Ve Allah katında olan, gerçek erdem sahipleri için en hayırlı olandır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için, Allah katından bir konaklama yeri olarak, içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Lakin o Allahdan korkan, korunan kullar, onlar için cennetler var altından ırmaklar akar, içlerinde kalmak üzere onlar, Allah tarafından konukluklar, Allah yanındaki ise ermişler için daha hayırlıdır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fakat Rablerinden korkanlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler var. Orada ebedi kalacaklar, Allah tarafından ağırlanacaklardır. İyiler için Allah yanında bulunan ödüller ise (dünya varlığından) daha hayırlıdır.

 • Gültekin Onan

  Ama rablerinden korkup sakınanlar; onlar için Tanrı katında -bir şölen olarak- altlarından ırmaklar akan -içinde ebedi kalacakları- cennetler vardır. İyilik yapanlar için, Tanrı'nın katında olanlar daha hayırlıdır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Fakat Rablerinden korkanlar (öyle mi ya)? Altlarından ırmaklar akan cennetler — kendileri içinde ebedi kalmak, Rableri katından verilecek nice ziyafetlere de konmak üzere — hep onların. Allahın nezdinde olan (ni'metler) iyiler için daha hayırlıdır.

 • İbni Kesir

  Fakat Rabblarından korkanlar için; altlarından ırmaklar akan cennetler var. Orada temelli kalacaklar. Allah tarafından ağırlanacaklar. Allah katında olanlar kendileri için daha hayırlıdır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Rab'lerinden korkanlara da altlarından ırmaklar akan ve içinde temelli kalacakları cennetler vardır. Allah katından bir ağırlanmadır / ikramdır. Allah katında olanlar, iyi kimseler için daha hayırlıdır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Lakin Rabbine karşı gelmekten sakınanlara Allah tarafından bir ikram olarak içinden ırmaklar akan cennetler var. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın yanında olan mükafatlar, elbette o hayırlı ve iyi insanlar için daha hayırlıdır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Fakat Rablerinden korunanlara gelince, onlara altlarında nehirler akan cennetler vardır. Orada sonsuza dek yaşarlar Allah indinden inzal olan ile (hakikatleri olan Allah Esma'sının bilinçlerine inzal {boyutsal geçiş} ettiği kuvveler ile). Allah indinde olanlar, Ebrar (Allah'a ermişler) için daha hayırlıdır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rab'lerini dinleyenler için içlerinde ırmaklar akan cennetler var. ALLAH tarafından bir konut olarak orada ebedi kalacaklar. İyiler için ALLAH'ın yanında bulunanlar daha hayırlıdır

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Fakat Rabb'lerine karşı gelmekten sakınan kimseler için, içinden ırmaklar akan Cennetler vardır. Onlar, orada sürekli kalıcıdırlar. Bu, Allah katından bir konaklamadır. İyi kimseler için, Allah katında olan daha hayırlıdır.

 • Progressive Muslims

  As for those who revere their Lord, they will have paradises with rivers flowing beneath; eternally they reside in it as a dwelling from God. What is with God is better for the obedient.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  But those who are in prudent fear of their Lord: they will have gardens beneath which rivers flow, they abiding eternally therein, as a welcome from God; and what is with God is better for the virtuous.

 • Aisha Bewley

  But those who have taqwa of their Lord will have Gardens with rivers flowing under them, remaining in them timelessly, for ever: hospitality from Allah. What is with Allah is better for those who are truly good.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for those who observe their Lord, they have deserved gardens with flowing streams; they abide therein forever. Such is the abode given to them by GOD. What GOD possesses is far better for the righteous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  As for those who reverence their Lord, they will have estates with rivers flowing beneath them; abiding therein as a dwelling from God. What is with God is better for the obedient.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  As for those who are aware of their Lord, they will have paradises with rivers flowing beneath; eternally they reside in it as a dwelling from God. What is with God is better for the righteous.