Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın ayetlerini küfredenler, haksız yere nebilerini öldürenler, insanlardan hakkaniyetli olmayı isteyenleri öldürenler var ya, onlara can yakıcı bir azabı haber ver.

اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيّ۪نَ بِغَيْرِ حَقٍّۙ وَيَقْتُلُونَ الَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ
İnnellezine yekfurune bi ayatillahi ve yaktulunen nebiyyine bi gayri hakkın ve yaktulunellezine ye'murune bil kıstı minen nasi, fe beşşirhum bi azabin elim.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezinekimseler
3yekfuruneinkar eden(ler)كفر
4biayatiayetleriniايي
5llahiAllah'ın
6ve yektuluneve öldürenlerقتل
7n-nebiyyinenebileriنبا
8bigayriolmaksızınغير
9hakkinhakحقق
10ve yektuluneve öldürenler (var ya)قتل
11ellezinekimseleri
12ye'muruneemredenامر
13bil-kistiadaletleقسط
14minearasında
15n-nasiinsanlarنوس
16febeşşirhumonlara müjdeleبشر
17biazabinbir azabıعذب
18eliminacıالم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, peygamberleri haksız yere öldürenlere ve adaleti emreden insanların canına kıyanlara gelince; onlara acıklı azabı bildir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberleri öldürenler* ve adaleti emredenleri* öldürenler (var ya), onlara elem verici bir azabı müjdele!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve halkın arasında adaleti savunanları öldürenlere acıklı bir azabı müjdele.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın ayetlerini küfredenler, haksız yere nebilerini öldürenler, insanlardan hakkaniyetli* olmayı isteyenleri öldürenler var ya, onlara can yakıcı bir azabı haber ver.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelenlere, nebilerini* haksız yere öldürenlere ve dürüstçe davranılmasını isteyen insanları da öldürenlere müjde ver: Acıklı bir azap onları beklemektedir!*

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlar arasında adaletle buyruk verenleri öldürenler; artık, acı bir cezayı onlara bildir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah'ın mesajlarını tanımayan, peygamberleri haksız yere öldüren ve insanlara fedakar olmayı öğütleyenlerin kanına girenleri, yürek yakan bir mahrumiyetle müjdele!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'ın ayetlerini inkar edip haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanlar içinden adaletle emredenlerin canına kıyanlar var ya, işte onlara korkunç bir azabı muştula.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'ın ayetlerini tanımayanlara, haksızlıkla peygamberleri öldürenlere ve insanlar içinde adaleti ve insafı emreden kimselere kıyanlara acı bir azap müjdele.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah'ın mesajlarını inkar edenlere, peygamberleri haksız yere öldürenlere ve adaleti emreden insanların canına kıyanlara gelince, onlara acıklı azabı bildir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Her halde onlar: O Allahın ayetlerini tanımıyanlar ve haksızlıkla Peygamberleri katleyliyenler ve insanlar içinde adl-ü insaf emreden kimseleri katledenler şimdi hep bunlara elim bir azab müjdele

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberleri öldürenler, insanlar arasında adaleti emredenleri öldürenler (var ya), onlara, acı bir azabı müjdele!

 • Gültekin Onan

  Tanrı'nın ayetlerine küfredenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti buyuranları öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allahın ayetlerini inkar ile kafir olanlar, haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanların içinden adaleti emredenlerin canına kıyanlar (yok mu?) onları (Habibim) pek acıklı bir azab ile muştula!

 • İbni Kesir

  Allah'ın ayetlerini inkar edenlere ve haksız yere peygamberleri öldürenlere, insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere, işte onlara; elem verici bir azabı müjdele.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, peygamberleri haksız yere öldürenlere, insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere, işte onlara, acıklı bir azap müjdesi ver.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, haksız yere peygamberleri öldürenleri, adaleti isteyip yaymak isteyenlerin canlarına kıyanları, can yakıcı bir ceza ile müjdele!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah'ın işaretlerindeki varlığını (Esma'sının açığa çıkışı olan işaretleri) inkar edenlere, Hakk'ın muradına karşı Nebileri öldürenlere, insanlardan adl ile hükmedenleri öldürenlere gelince; onları feci bir azap ile müjdele!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve halkın arasında adaleti savunanları öldürenlere acıklı bir azabı müjdele.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın ayetlerini yalanlayan nankörler, haksız yere nebilerini öldürenler, insanlardan adaleti isteyenleri öldürenler var ya, onlara can yakıcı bir azabı haber ver.

 • Progressive Muslims

  Those who reject God's revelations and kill the prophets unjustly, and kill those who order justice from amongst the people; inform them of a painful retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who deny the proofs of God, and kill the prophets without cause, and kill those who enjoin equity among men: give thou them tidings of a painful punishment.

 • Aisha Bewley

  If they argue with you, say, ‘I have submitted myself completely to Allah, and so have all who follow me. ’ Say to those given the Book and those who have no Book, ‘Have you become Muslim?’ If they become Muslim, they have been guided. If they turn away, you are only responsible for transmission. Allah sees His slaves.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who have rejected GOD's revelations, and killed the prophets unjustly, and killed those who advocated justice among the people, promise them a painful retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who reject the revelations of God and kill the prophets without right, and kill those who order justice from among the people; inform them of a painful retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who do not appreciate God's signs and fight/kill the prophets unjustly, and fight/kill those who order justice from amongst the people; give them the good news of a painful retribution.