Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Daha önce insanlara doğru yolu göstermek için Furkan'ı indirdi. Kuşkusuz, Allah'ın ayetlerini küfredenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, Suçlulara Hak Ettikleri Cezayı Veren'dir.

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَۜ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌۜ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ ذُوانْتِقَامٍ
Min kablu huden lin nasi ve enzelel furkan, innellezine keferu bi ayatillahi lehum azabun şedid, vallahu azizun zuntikam.
#kelimeanlamkök
1min
2kabludaha önceقبل
3hudenyol gösterici olarakهدي
4linnasiinsanlaraنوس
5ve enzeleve indirdiنزل
6l-furkaneFurkan'ı daفرق
7innemuhakkak ki
8ellezinekimselere
9keferuinkar edenكفر
10biayatiayetleriniايي
11llahiAllah'ın
12lehumonlara vardır
13azabunbir azabعذب
14şedidunçetinشدد
15vallahuAllah
16azizundaima üstündürعزز
17zu
18ntikaminöc alandırنقم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  -Geçmişte vahyedilen vahiyleri tasdik eden bu ilahi kelamı sana safha safha indiren O'dur. Geçmişte insanlığa yol gösterici olarak yine Tevrat'ı ve İncil'i de O indirmişti. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etmeye yarayan gerçeklik bilgisini de. Allah'ın ayetlerini inkara şartlanmış olanlara gelince, onları acı bir azap beklemektedir; zira Allah kudret sahibidir, kötülüğü cezalandırandır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (3, 4) O, sana Kitab'ı önceki kitapları(n aslını) doğrulayıcı olarak bir amaç ile indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. Furkân'ı (doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ı) da O indirmiştir. Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah güçlüdür, intikam sahibidir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bundan önce insanlara yol gösterici olarak... Yasalar kitabını indirdi. ALLAH'ın ayetlerini inkar edenlere çetin bir azap vardır. ALLAH Üstündür, İntikam Alandır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Daha önce insanlara doğru yolu göstermek için Furkan'ı* indirdi. Kuşkusuz, Allah'ın ayetlerini küfredenler* için şiddetli bir azap vardır. Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, Suçlulara Hak Ettikleri Cezayı Veren'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Önceki insanların rehberi onlardı*. Bütün Furkanları (doğruyu yanlıştan ayıran kitapları)* O indirmiştir. Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnenlerin (kafirlerin) cezası, suçları ile doğru orantılıdır*. Üstün olan, hak edildiği* kadar ceza veren Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnsanlara yol gösteren olarak, Gerçeği Ayrıştıran'ı da daha önce indirmişti. Kuşkusuz, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için yaman bir ceza vardır. Çünkü Allah, Üstündür; hak ettikleri cezayı verendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  geçmişte insanlığa yol gösterici olarak, yine hakkı batıldan kesin hatlarla ayıran mesajı da O indirmiştir. Allah'ın mesajlarını inkar eden kemselere gelince: Onlar için şiddetli bir azap vardır; zira Allah üstün ve yüce olandır, insana yaptıklarının acısını tattırandır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Daha önce insanlara bir yol gösterici olarak Furkan'ı da indirdi. Şu bir gerçek ki, Allah'ın ayetlerini örtüp inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Ve Allah hem Aziz'dir hem intikam alıcı...

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bundan (Kur'an'dan) önce (onlar) insanlar için bir hidayet idiler. Doğruyu yanlıştan ayıran (Furkan)ı da indirdi. Gerçek şu ki, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azab vardır. Allah güçlüdür, intikam alıcıdır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de ayırt eden Furkan indirdi. Allah'ın ayetlerini tanımayanlara şüphesiz şiddetli bir azap vardır. Öyle ya, Allah'ın izzeti var, intikamı var.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Geçmişte insanlığa yol gösterici olarak; yine O indirmişti, doğruyla eğriyi birbirinden ayırd etmeye yarayan gerçeklik bilgisini... Allah'ın mesajlarını inkara şartlanmış olanlara gelince; onları acı bir azap beklemektedir: Zira Allah kudret sahibidir, kötülüğü cezalandırandır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (3-4) O, sana Kitab'ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de ayırd eden fürkan indirdi. Allahın ayetlerini tanımıyanlar, şüphesiz onlara şiddetli bir azab var, öyleya Allahın ızzeti var, intikamı var

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Daha önce, insanlara yol gösterici olarak, Furkan(doğruyu ve eğriyi birbirinden ayırdeden Kitap)ı da indirdi, Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini tanımayanlar için çetin bir azab vardır. Allah daima üstündür ve öc alandır.

 • Gültekin Onan

  Bundan (Kuran'dan ) önce (onlar) insanlar için bir hidayet idiler. Doğruyu yanlıştan ayıran (Furkan)ı da indirdi. Gerçek şu ki, Tanrı'nın ayetlerine küfredenler için şiddetli bir azab vardır. Tanrı güçlüdür, intikam alıcıdır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (3-4) (Habibim) O, sana Kitabı hak (ve) kendinden evvelkileri (de) tasdıyk edici olarak (tedricen) indirdi. Bundan evvel de Tevrat ile Incili indirmişdi (ki onlar) insanlar için birer hidayetdi. Hak ile baatılı ayırd eden (hüküm) leri de indirdi. Allanın (hak olan, mahz-ı hidayet olan) ayetlerine küfredenler (yok mu?) onlar için pek çetin bir azab vardır. Allah cezada amansız bir gaalib-i mutlakdır.

 • İbni Kesir

  Daha önce. İnsanlara yol gösterici olarak. Furkan'ı da indirdi. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için, gerçekten şiddetli azab vardır. Allah, Aziz'dir, intikam sahibidir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Daha önce, insanlar için yol gösterici ve hakkı batıldan ayıran /Furkanı da indirmişti. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere/tanımayanlara şiddetli bir azap vardır. Allah güçlüdür, cezalandırıcıdır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Doğruyu eğriden, hakkı batıldan ayırd eden Furkanı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere pek çetin bir azap vardır. Öyle ya, Allah daima azizdir (mutlak galiptir, mazlumların) intikamını alır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Önceden insanlara bir Hüda (hakikate erdirici, doğru yolu gösterici) olarak. Furkan'ı da (Hak ile batılı, hayr ile şerr olanı ayırt eden) inzal etti. Muhakkak ki Allah'ın işaretlerindeki varlığını (Esma'sının açığa çıkışı olan işaretleri) örten, inkar edenler var ya, onlar için şiddetli bir azap vardır. Allah Aziyz'dir, Züntikam'dır (yapılanın sonucunu acıma söz konusu olmaksızın yaşatan).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bundan önce insanlara yol gösterici olarak... Yasalar kitabını indirdi. ALLAH'ın ayetlerini inkar edenlere çetin bir azap vardır. ALLAH Üstündür, Öc Alandır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İnsanlara doğru yolu göstermek için Furkan'ı* indirdi. Kuşkusuz, Allah'ın ayetlerini küfredenler* için şiddetli bir azap vardır. Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, Hesap Sorucu'dur.

 • Progressive Muslims

  From before as a guidance for the people, and He sent down the Criterion. Those who rejected God's revelations, they will have a painful retribution, and God is Noble, extracting in Revenge.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Before as guidance for mankind; and He sent down the Division. Those who deny the proofs of God, they have a severe punishment; and God is exalted in might and vengeful.

 • Aisha Bewley

  previously, as guidance for mankind, and He has sent down the Furqan.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  before that, to guide the people, and He sent down the statute book. Those who disbelieve in GOD's revelations incur severe retribution. GOD is Almighty, Avenger.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  From before as a guidance for the people, and He sent down the Criterion. Those who rejected the revelations of God, they will have a severe retribution, and God is Noble, exacting in Revenge.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Before; He sent down the Criterion as guidance for the people. For those who become unappreciative of God's signs, they will have a tough retribution, and God is Noble, exacting in Revenge.