Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendisine haram kıldıkları hariç bütün yiyecekler İsrailoğulları'na helaldi. De ki: "Eğer doğru söylüyorsanız, haydi Tevrat'ı getirip okuyun."

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَن۪ٓي اِسْرَٓائ۪لَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَٓائ۪لُ عَلٰى نَفْسِه۪ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰيةُۜ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرٰيةِ فَاتْلُوهَٓا اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ
Kullut taami kane hillen li beni israile illa ma harrame israilu ala nefsihi min kabli en tunezzelet tevrat, kul fe'tu bit tevrati fetluha in kuntum sadıkin.
#kelimeanlamkök
1kullubütünكلل
2t-taaamiyiyeceklerطعم
3kaneidiكون
4hillenhelalحلل
5libenioğullarınaبني
6israileİsrail
7illadışında
8maşeyler
9harrameharam kıldığıحرم
10israiluİsrail'in
11ala
12nefsihikendisineنفس
13min
14kabliönceقبل
15en
16tunezzeleindirilmedenنزل
17t-tevratuTevrat
18kulde kiقول
19fe'tugetirinاتي
20bit-tevratiTevrat'ı
21fetluhave okuyunتلو
22ineğer
23kuntumisenizكون
24sadikinedoğruصدق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in/Yakup'un günah diyerek kendine yasakladığı şeyler dışında bütün yiyecekler İsrailoğulları'na helal idi. De ki: "Eğer söylediklerinizde samimi iseniz Tevrat'ı getirin de okuyun."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in (Yakup'un) kendisine haram kıldıkları dışında, İsrailoğullarına bütün yiyecekler helaldi. De ki: "Doğruysanız o zaman Tevrat'ı getirip onu okuyun!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Tevrat indirilmeden önce İsrail kendisine haram kılıncaya kadar İsrail oğullarına tüm yiyecekler helal idi. "Doğru sözlülerseniz Tevrat'ı getirip okuyun" de.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendisine haram kıldıkları hariç bütün yiyecekler İsrailoğulları'na helaldi. De ki: "Eğer doğru söylüyorsanız, haydi Tevrat'ı getirip okuyun."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Yahudiler dedi ki) Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in kendine haram kıldığı yiyecekler dışında bütün yiyecekler İsrailoğullarına helaldir. De ki: "İddianızda haklı iseniz Tevrat'ı getirin de okuyun bakalım."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendisine yasakladıklarının dışında, tüm yiyecekler İsrailoğullarına helaldi. De ki: "Tevrat'ı getirip okuyun; eğer doğruyu söylüyorsanız?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Tevrat indirilmeden önce İsrail(oğullarının) kendisine haram kıldığı şeyler dışında bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. De ki: "Hadi, eğer sözünüzün eriyseniz, getirin Tevrat'ı da onu gösterin!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendi nefsine haram kıldığı şeyler dışında tüm yiyecekler İsrailoğullarına helaldi. Onlara de ki: "Tevrat'ı ortaya getirin; doğru sözlü iseniz onu okuyun."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Tevrat indirilmeden evvel, İsrail'in kendine haram kıldıklarından başka, İsrailoğullarına bütün yiyecekler helal idi. De ki: "Şu halde eğer doğruysanız, Tevrat'ı getirin de onu okuyun".

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendisine yasakladığı şeyler dışında bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. De ki: "Haydi Tevrat'ı getirin de onu güzelce okuyun, eğer doğru söylüyorsanız!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Tevrat indirilmeden önce, İsrailoğulları'nın (günah diyerek) kendine yasakladığı şeyler dışında bütün yiyecekler onlara helal idi. De ki: "Eğer söylediklerinizde samimi iseniz Tevrat'ı getirin de onu okuyun!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in (Yakub'un) kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Tevrat indirilmeden evvel İsrailin nefsine haram kıldığından başka yiyeceğin hepsi Beni İsraile halal idi, de ki: haydi Tevratı getirin de onu güzelce okuyun eğer sadıksanız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendisine haram kıldığı şeyler dışında, İsrail oğullarına bütün yiyecekler helaldi. De ki: "Doğru iseniz, Tevrat'ı getirip okuyun."

 • Gültekin Onan

  Tevrat indirilmeden evvel, İsrail'in kendine haram kıldıklarından başka, İsrailoğullarına bütün yiyecekler helal idi. De ki "Şu halde eğer doğruysanız, Tevrat'ı getirin de onu okuyun".

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Tevrat indirilmezden evvel — Ya'kubun kendisine haram kıldığı şeylerden başka — yiyeceğin her türlüsü İsrail oğulları için helal idi. De ki: "Eğer doğrucular iseniz Tevratı getirin de onu okuyun".

 • İbni Kesir

  Tevrat inmeden evvel İsrail'in, kendi nefsine haram kıldığından başka bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. Eğer sadıklardan iseniz; haydi Tevrat'ı getirip okuyun, de.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (93-94) Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendine haram kıldıklarının dışında, İsrail oğullarına her yiyecek helal idi. "Eğer doğru söyleyenler iseniz Tevrat'ı getirip okuyun!" de. Bundan sonra kim Allah adına yalan uydurursa, onlar zalimlerin ta kendileridir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in (yani Yakub'un) kendi nefsine haram kıldığı hariç, diğer bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. De ki: İşte meydan! İddianızda tutarlı iseniz Tevrat'ı getirip okuyun!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Tevrat inzal edilmemişken, İsrail'in kendi nefsine haram kıldıkları (yasakladığı) istisna, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. De ki: "Eğer sözünüzde sadıksanız getirin vahiy olanı (Tevrat'ı), okuyun!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Tevrat indirilmeden önce İsrail kendisine haram kılıncaya kadar İsrailoğullarına tüm yiyecekler helal idi. 'Doğru sözlülerseniz Tevrat'ı getirip okuyun,' de.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendisine haram kıldıklarının dışında bütün yiyecekler İsrailoğulları'na helaldi. De ki: "Eğer doğru söylüyorsanız, haydi Tevrat'ı getirip okuyun."

 • Progressive Muslims

  All the food was made lawful to the Children of Israel except what Israel forbade for himself before the Torah was sent down. Say: "Bring the Torah and recite it if you are truthful."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  All food was lawful to the children of Israel save what Israel made unlawful upon himself before the Torah was sent down. Say thou: “Bring the Torah and recite it, if you be truthful.”

 • Aisha Bewley

  All food was lawful for the tribe of Israel except what Israel made unlawful for himself before the Torah was sent down. Say, ‘Bring the Torah and read it out if you are telling the truth.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  All food used to be lawful for the Children of Israel, until Israel imposed certain prohibitions on themselves before the Torah was sent down. Say, "Bring the Torah and read it, if you are truthful."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  All the food was made lawful to the Children of Israel except what Israel forbade for himself before the Torah was sent down. Say: "Bring the Torah and recite it if you are truthful."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  All the food used to be lawful to the Children of Israel except what Israel forbade for himself before the Torah was sent down. Say, "Bring the Torah and recite it if you are truthful."