Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sen, daha önce herhangi bir kitaptan okuyor ve onu yazıyor değildin. Öyle olsaydı, mesajını geçersiz yapmak isteyenler kesinlikle kuşkulanırlardı.

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِه۪ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ اِذاً لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ
Ve ma kunte tetlu min kablihi min kitabin ve la tehuttuhu bi yeminike izen lertabel mubtılun.
#kelimeanlamkök
1ve mave
2kuntesen değildinكون
3tetluokuyanتلو
4min
5kablihibundan önceقبل
6min-tan
7kitabinKitap-كتب
8ve lave
9tehuttuhuonu yazmıyordunخطط
10biyeminikeelinleيمن
11izenöyle olsaydı
12lartabekuşkulanırlardıريب
13l-mubtilunebatılda olanlarبطل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sen daha önce bir kitaptan okuyup sağ elinle de yazarak kopya çekmiş değilsin. Öyle olsaydı, saçmalayanlar şüpheye düşerlerdi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sen bundan önce ne (kutsal) bir kitap okur ne de onu sağ elinle yazardın. Öyle olsaydı (gerçeği) iptal edenler elbette kuşku duyarlardı.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sen daha önceki hiçbir kitabı okumuyordun ve onları elinle de yazmıyordun. Bu durumda, yanlışı savunanların kuşkulanması için bir bahane oluşacaktı.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sen, daha önce* herhangi bir kitaptan okuyor ve onu yazıyor değildin. Öyle olsaydı, mesajını geçersiz yapmak isteyenler kesinlikle kuşkulanırlardı.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bundan önce bir yazıyı* ne okumuş ne de elinle yazmıştın; öyle olsaydı batıla dalanlar şüphelenirlerdi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sen, bundan önce bir kitap okumadın. Onu, sağ elinle yazmış da değilsin. Öyle olsaydı, gerçeğe aykırı şeylere inananlar, kesinlikle kuşku duyarlardı.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hem sen bu (Kur'an)dan önce herhangi bir (kutsal) kitabı okumuş değildin; dahası onu kendi elinle yazıyor da değilsin. Eğer böyle olsaydı insanları kuşkuya düşürürlerdi, gerçeği geçersiz kılmaya yeltenenler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun; onu sağ elinle de yazmıyorsun. Eğer öyle olsaydı batıla saplananlar mutlaka kuşku duyacaklardı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bundan önce sen hiç kitap okuyan değildin ve onu sağ elinle de yazmıyordun. Böyle olsaydı, batılda olanlar kuşkuya kapılırlardı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sen bundan önce kitap okur değildin, hala da elinle yazı yazmazsın; öyle olsaydı batıla uyanlar şüphelenebilirlerdi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  çünkü, (ey Muhammed,) sen bu (vahyin gelmesi)nden önce herhangi bir ilahi kelamı okumuş ya da onu kendi ellerinle yazmış değildin; öyle olsaydı, (sana vahyetmiş olduğumuz) hakikati çürütmeye çalışanlar, insanları (onun hakkında) kuşkuya sevk edebilirlerdi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sen şu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinle yazmıyordun. (Okuyup yazsaydın) o takdirde batıl peşinde koşanlar, şüpheye düşerlerdi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sen bundan evvel kitab okur değildin, hala da elinde yazı yazmazsın öyle olsaydı mubtıller şübhelenebilirlerdi.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Ey Muhammed) Sen bundan önce bir Kitap okumuyordun, elinle de onu yazmıyorsun. Öyle olsaydı o zaman (Allah'ın sözlerini boşa çıkarmaya çalışan) iptalciler, kuşkulanırlardı.

 • Gültekin Onan

  Bundan önce sen hiç kitap okuyan değildin ve onu sağ elinle de yazmıyordun. Böyle olsaydı, batılda olanlar kuşkuya kapılırlardı.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sen bundan evvel hiçbir kitab okur değildin. Elinle de onu yazmadın. Böyle olsaydı baatıl söyleyenler elbet şübhelenir (ler) di.

 • İbni Kesir

  Daha önce sen hiç bir kitab okur değildin. Sağ elinle de onu yazmıyordun. Öyle olsaydı; batılda olanlar şüpheye düşerlerdi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Daha önce sen, hiç bir kitap okumuş değildin. Onu sağ elinle de yazmadın, öyle olsaydı, batılcılar şüphe ederlerdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey Resulüm! Sen vahyimizden önce kitap okuyan veya yazı yazan bir insan değildin; eğer böyle olsaydı, batıl iddia peşinde olanlar şüphe edebilirlerdi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sen O'ndan (inzal ettiğimiz BİLGİden) önce (Tevrat, İncil gibisinden) bir kitap okumuyor ve onu sağ elinle de yazmıyordun.. . (Demek ki genel anlamda okur - yazar olabilir. . . Furkan: 5) (Eğer okuyup yazıyor olsaydın) o takdirde dediklerini çürütmek isteyenler elbette şüphe ederdi.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sen daha önceki kitaplardan hiç birini okumuyordun ve onları elinle de yazmıyordun. Bu durumda, yanlışı savunanların kuşkulanması için bir bahane oluşacaktı.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sen, daha önce* herhangi bir kitaptan okuyor ve onu yazıyor değildin. Öyle olsaydı, mesajını geçersiz yapmak isteyenler kuşkulanırlardı.*

 • Progressive Muslims

  You were not reciting any scripture before this, nor were you writing one down by your hand. In that case, the doubters would have had reason.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And thou didst not recite any Writ before it, nor didst thou inscribe one with thy right hand; then might the creators of vanity have doubted.

 • Aisha Bewley

  You never recited any Book before it nor did you write one down with your right hand. If you had, the purveyors of falsehood would have voiced their doubts.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You did not read the previous scriptures, nor did you write them with your hand. In that case, the rejectors would have had reason to harbor doubts.*

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  You were not reciting any Book before this, nor were you writing one down by your hand. In that case, the doubters would have had reason.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  You were not reciting any book before this, nor were you writing one down by your hand. In that case, the doubters would have had reason.