Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte böylece sana Kitap'ı indirdik. Kendilerine Kitap ulaştırdıklarımız, ona inanırlar. Şu kimselerden de O'na inanacaklar vardır. Kafirlerden başkası ayetlerimizi inkar etmez.

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْـنَٓا اِلَيْكَ الْكِتَابَۜ فَالَّذ۪ينَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِه۪ۚ وَمِنْ هٰٓؤُ۬لَٓاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِه۪ۜ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيَاتِنَٓا اِلَّا الْكَافِرُونَ
Ve kezalike enzelna ileykel kitab, fellezine ateyna humul kitabe yu'minune bih, ve min haulai men yu'minu bih, ve ma yechadu bi ayatina illel kafirun.
#kelimeanlamkök
1ve kezalikeve işte böylece
2enzelnaindirdikنزل
3ileykesana
4l-kitabeKitabıكتب
5fellezinekimseler
6ateynahumukendilerine verdiklerimizاتي
7l-kitabeKitabıكتب
8yu'minuneinanırlarامن
9bihiona
10ve minve
11ha'ula'işunlardan (Araplardan)
12menkimseler
13yu'minuinananırlarامن
14bihiona
15ve mave
16yechaduinkar etmezجحد
17biayatinaayetlerimiziايي
18illabaşkası
19l-kafirunekafirlerdenكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Böylece sana kitabı indirdik. İşte, kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Çevrendekilerden de ona inananlar vardır. Ayetlerimizi, ancak inkarcılar bile bile tanımazlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İşte böylece sana Kitabı (Kur'an'ı) indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar.* Şunlardan (Araplardan) da ona iman edenler vardır. Ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkâr etmez.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte sana bu kitabı indirdik. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onu onaylayacaklardır. Şunlardan (ümmilerden) da bazıları onaylayacaktır. Kafirlerden başkası ayetlerimizi reddetmez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İşte böylece sana Kitap'ı indirdik. Kendilerine Kitap ulaştırdıklarımız*, ona inanırlar. Şu kimselerden* de O'na inanacaklar vardır. Kafirlerden başkası ayetlerimizi inkar etmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İşte böyle; bu Kitabı sana biz indirdik. Önceden kendilerine Kitap verdiklerimiz buna inanacaklardır. Çevrendekilerden de ona inanacaklar vardır. Ayetlerimizi görmezlik edenlerden başka hiç kimse onları bile bile inkar etmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve işte böylece, Kitap'ı, sana indirdik. Kitap verdiklerimiz, Ona inanırlar; bunlardan da Ona inananlar vardır. Zaten nankörlük edenlerden başkası ayetlerimizi bilerek inkar etmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Ey Peygamber!) İşte bu kitabı sana böyle (bir mesajla) indirdik; bu yüzdendir ki bu kitabı kendilerine verdiklerimiz ona iman ederler; işte şu (önceki vahyin mensupları) arasında da inanan kimseler olacaktır: zaten nankörler dışında hiç kimse ayetlerimizi bile bile inkar etmezler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kitap'ı sana işte böyle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar içinden de ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimize, gerçeği örtenlerden başkası kafa tutmaz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte biz sana böyle bir Kitap indirdik. Bundan dolayı kendilerine Kitap verdiklerimiz ona iman etmektedirler. Bunlar (putatapıcılar)dan da ona iman edecek olanlar vardır. İnkarcılardan başkası bizim ayetlerimizi inkar etmez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İşte sana (öncekileri tasdik eden) böyle bir kitap indirdik. O'nun için kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar eder.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ey Muhammed!) Bu ilahi kelamı sana işte bu şekilde indirdik. Ve bu ilahi kelamı bahşettiklerimiz ona inanırlar; şu (geçmiş vahiylerin takipçi)leri arasında da ona inananlar vardır. Mesajlarımızı, (apaçık bir) hakikati inkar edenler dışında, hiç kimse bile bile reddetmez:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İşte böylece biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar (Kitap ehlinden çağdaşın olanlar)dan da ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar ederler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte sana böyle kitab indirdik, onun için kendilerine kitab verdiklerimiz ona iyman ederler, şunlardan da ona iyman eden var ve bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar eder

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte böylece Kitabı sana da indirdik. Kendilerine Kitabı verdiklerimiz, ona inanırlar: Şunlardan (şu Araplardan) da ona inananlar vardır. Ayetlerimizi, kafirlerden başkası inkar etmez.

 • Gültekin Onan

  İşte biz sana böyle bir Kitap indirdik. Bundan dolayı kendilerine Kitap verdiklerimiz ona inanmaktadırlar. Bunlar dan da ona inanacak olanlar vardır. Kafirlerden başkası bizim ayetlerimizi (bile bile) reddetmez / kafa tutmaz (cehade).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İşte sana (Habibim böyle bir) kitab indirdik. Onun için kendilerine kitab verdiklerimiz buna iman ediyorlar. Şunlardan da ona iman edecek nice kimseler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası bilerek inkar etmez.

 • İbni Kesir

  İşte böylece sana Kitab'ı indirdik. Kendilerine kitab verdiklerimiz de ona inanırlar. Bunlardan da ona inanan bulunur. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İşte sana böyle bir kitap indirdik. Kendilerine kitap verilenler ona inanırlar. Bunlardan da ona inananlar vardır. Ayetlerimizi kafirlerden başkası bile bile inkar etmez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz, işte sana da bu Kitabı indirdik. Daha önce kitap verdiğimiz kimseler buna da iman ederlerdi. Şunlardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Böylece sana Kitabı (Hakikat ve Sünnetullah bilgisini) inzal ettik.. . Kendilerine Kitap verdiklerimiz (hakikatleri olarak) O'na iman ederler. . . İşte bunlardan, O'na (hakikatlerine) iman eden kimse de vardır. . . İşaretlerimizi sadece hakikat bilgisini inkar edenler (kilitlenmişler) bile bile inkar eder.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte sana bu kitabı indirdik. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız ona inanacaklardır. Şunlardan (ümmilerden) da bazıları inanacaktır. Kafirlerden başkası ayetlerimizi reddetmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İşte böylece sana Kitap'ı indirdik. Kendilerine Kitap ulaştırdıklarımız*, ona inanırlar. Şu kimselerden* de O'na inanacaklar vardır. Gerçeği yalanlayan nankörlerden başkası ayetlerimizi inkar etmez.

 • Progressive Muslims

  And similarly, We have sent down to you the Book. Thus, those whom We have given the Scripture will believe in it. Also, some of your people will believe in it. The only ones who mock Our revelations are the rejecters.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And thus sent We down the Writ to thee. And those to whom We gave the Writ believe in it; and among those are some who believe in it. And none rejects Our proofs but the false claimers of guidance.

 • Aisha Bewley

  Accordingly We have sent down the Book to you, and those to whom We gave the Book have iman in it, and some of these people have iman in it as well. Only the kafirun deny Our Signs.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We have revealed to you this scripture, and those whom we blessed with the previous scripture will believe in it. Also, some of your people will believe in it. Indeed, those who disregard our revelations are the real disbelievers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And similarly, We have sent down to you the Book. Thus, those whom We have given the Book will believe in it. Also, some of your people will believe in it. The only ones who mock Our revelations are the rejecters.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Similarly, We have sent down to you the Book. Thus, those whom We have given the book will acknowledge it. Also, some of your people will acknowledge it. The only ones who mock Our signs are the ingrates.