Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte böylece sana Kitap'ı indirdik. Kendilerine Kitap ulaştırdıklarımız, ona inanırlar. Şu kimselerden de O'na inanacaklar vardır. Kafirlerden başkası ayetlerimizi inkar etmez.

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ
Ve kezalike enzelna ileykel kitab, fellezine ateyna humul kitabe yu'minune bih, ve min haulai men yu'minu bih, ve ma yechadu bi ayatina illel kafirun.
#kelimeanlamkök
1ve kezalikeve işte böylece
2enzelnaindirdikنزل
3ileykesana
4l-kitabeKitabıكتب
5fellezinekimseler
6ateynahumukendilerine verdiklerimizاتي
7l-kitabeKitabıكتب
8yu'minuneinanırlarامن
9bihiona
10ve minve
11ha'ula'işunlardan (Araplardan)
12menkimseler
13yu'minuinananırlarامن
14bihiona
15ve mave
16yechaduinkar etmezجحد
17biayatinaayetlerimiziايي
18illabaşkası
19l-kafirunekafirlerdenكفر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Böylece sana kitabı indirdik. İşte, kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Çevrendekilerden de ona inananlar vardır. Ayetlerimizi, ancak inkarcılar bile bile tanımazlar.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
İşte böylece sana Kitabı (Kur'an'ı) indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar.
*
Şunlardan (Araplardan) da ona iman edenler vardır. Ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkâr etmez.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
İşte sana bu kitabı indirdik. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onu onaylayacaklardır. Şunlardan (ümmilerden) da bazıları onaylayacaktır. Kafirlerden başkası ayetlerimizi reddetmez.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
İşte böylece sana Kitap'ı indirdik. Kendilerine Kitap ulaştırdıklarımız
*
, ona inanırlar. Şu kimselerden
*
de O'na inanacaklar vardır. Kafirlerden başkası ayetlerimizi inkar etmez.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
İşte böyle; bu Kitabı sana biz indirdik. Önceden kendilerine Kitap verdiklerimiz buna inanacaklardır. Çevrendekilerden de ona inanacaklar vardır. Ayetlerimizi görmezlik edenlerden başka hiç kimse onları bile bile inkar etmez.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ve işte böylece, Kitap'ı, sana indirdik. Kitap verdiklerimiz, Ona inanırlar; bunlardan da Ona inananlar vardır. Zaten nankörlük edenlerden başkası ayetlerimizi bilerek inkar etmez.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
(Ey Peygamber!) İşte bu kitabı sana böyle (bir mesajla) indirdik; bu yüzdendir ki bu kitabı kendilerine verdiklerimiz ona iman ederler; işte şu (önceki vahyin mensupları) arasında da inanan kimseler olacaktır: zaten nankörler dışında hiç kimse ayetlerimizi bile bile inkar etmezler.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Kitap'ı sana işte böyle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar içinden de ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimize, gerçeği örtenlerden başkası kafa tutmaz.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
İşte biz sana böyle bir Kitap indirdik. Bundan dolayı kendilerine Kitap verdiklerimiz ona iman etmektedirler. Bunlar (putatapıcılar)dan da ona iman edecek olanlar vardır. İnkarcılardan başkası bizim ayetlerimizi inkar etmez.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İşte sana (öncekileri tasdik eden) böyle bir kitap indirdik. O'nun için kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar eder.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(Ey Muhammed!) Bu ilahi kelamı sana işte bu şekilde indirdik. Ve bu ilahi kelamı bahşettiklerimiz ona inanırlar; şu (geçmiş vahiylerin takipçi)leri arasında da ona inananlar vardır. Mesajlarımızı, (apaçık bir) hakikati inkar edenler dışında, hiç kimse bile bile reddetmez:

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
İşte böylece biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar (Kitap ehlinden çağdaşın olanlar)dan da ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar ederler.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İşte sana böyle kitab indirdik, onun için kendilerine kitab verdiklerimiz ona iyman ederler, şunlardan da ona iyman eden var ve bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar eder

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İşte böylece Kitabı sana da indirdik. Kendilerine Kitabı verdiklerimiz, ona inanırlar: Şunlardan (şu Araplardan) da ona inananlar vardır. Ayetlerimizi, kafirlerden başkası inkar etmez.

Gültekin Onan
İşte biz sana böyle bir Kitap indirdik. Bundan dolayı kendilerine Kitap verdiklerimiz ona inanmaktadırlar. Bunlar dan da ona inanacak olanlar vardır. Kafirlerden başkası bizim ayetlerimizi (bile bile) reddetmez / kafa tutmaz (cehade).

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
İşte sana (Habibim böyle bir) kitab indirdik. Onun için kendilerine kitab verdiklerimiz buna iman ediyorlar. Şunlardan da ona iman edecek nice kimseler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası bilerek inkar etmez.

İbni Kesir
İşte böylece sana Kitab'ı indirdik. Kendilerine kitab verdiklerimiz de ona inanırlar. Bunlardan da ona inanan bulunur. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
İşte sana böyle bir kitap indirdik. Kendilerine kitap verilenler ona inanırlar. Bunlardan da ona inananlar vardır. Ayetlerimizi kafirlerden başkası bile bile inkar etmez.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Biz, işte sana da bu Kitabı indirdik. Daha önce kitap verdiğimiz kimseler buna da iman ederlerdi. Şunlardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Böylece sana Kitabı (Hakikat ve Sünnetullah bilgisini) inzal ettik... Kendilerine Kitap verdiklerimiz (hakikatleri olarak) O'na iman ederler... İşte bunlardan, O'na (hakikatlerine) iman eden kimse de vardır... İşaretlerimizi sadece hakikat bilgisini inkar edenler (kilitlenmişler) bile bile inkar eder.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
İşte sana bu kitabı indirdik. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız ona inanacaklardır. Şunlardan (ümmilerden) da bazıları inanacaktır. Kafirlerden başkası ayetlerimizi reddetmez.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
İşte böylece sana Kitap'ı indirdik. Kendilerine Kitap ulaştırdıklarımız
*
, ona inanırlar. Şu kimselerden
*
de O'na inanacaklar vardır. Gerçeği yalanlayan nankörlerden başkası ayetlerimizi inkar etmez.

Rashad Khalifa The Final Testament
We have revealed to you this scripture, and those whom we blessed with the previous scripture will believe in it. Also, some of your people will believe in it. Indeed, those who disregard our revelations are the real disbelievers.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And similarly, We have sent down to you the Book. Thus, those whom We have given the Book will believe in it. Also, some of your people will believe in it. The only ones who mock Our revelations are the rejecters.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Similarly, We have sent down to you the Book. Thus, those whom We have given the book will acknowledge it. Also, some of your people will acknowledge it. The only ones who mock Our signs are the ingrates.