Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani Biz, Beyt'i insanlar için toplanma yeri ve güvenli bir yer kıldık. "İbrahim'in makamından kendinize bir salat yeri edinin." dedik. İbrahim ve İsmail'den, "Evimi tavaf edenler, kendilerini adamak amacıyla orda toplananlar, "rüku ve secde edenler" için temiz tutun." diye söz aldık.

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْناًۜ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرٰه۪يمَ مُصَلًّىۜ وَعَهِدْنَٓا اِلٰٓى اِبْرٰه۪يمَ وَاِسْمٰع۪يلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّٓائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
Ve iz cealnal beyte mesabeten lin nasi ve emna, vettehizu min makamı ibrahime musalla ve ahidna ila ibrahime ve ismaile en tahhira beytiye lit taifine vel akifine ver rukkais sucud.
#kelimeanlamkök
1ve izhani
2cealnabiz kıldıkجعل
3l-beyteBeyt'i (Ka'be'yi)بيت
4mesabetentoplanma yeriثوب
5linnasiinsanlaraنوس
6ve emnenve güven yeriامن
7vettehizusiz de edininاخذ
8min-ından
9mekamimakam-قوم
10ibrahimeİbrahim'in
11musallensalat yeriصلو
12ve ahidnave emretmiştikعهد
13ila
14ibrahimeİbrahim'e
15ve ismaiyleve İsma'il'e
16en
17tahhiratemizlemesiniطهر
18beytiyeev'imiبيت
19littaifinetavaf edenler içinطوف
20vel'aakifineakif olanlarعكف
21ve rrukkeive rüku edenlerركع
22s-sucudisecde edenlerسجد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Beytullah'ı insanların toplantı yeri ve güvenlik mekanı yaptığımızı hatırla! İbrahim'in makamından namaz kılma yeri edininiz. İbrahim ve İsmail'e, "Tavaf edenler, itikafa girenler, rüku ve secdeye varanlar için Beyt'imi temiz tutunuz" diye emretmiştik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani Evi (Kâbe'yi) insanlara toplanma yeri ve güven (mekânı) kılmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin! İbrahim'e ve İsmail'e "Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için Evimi temiz tutun!" diye emretmiştik.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ev'i halk için bir odak noktası ve bir güven yeri kıldık. İbrahim'in makamını bir salat (dayanışma) yeri olarak kullanın. "Ziyaretçiler, kendini ibadete verenler ve eğilip secde edenler için ikiniz Evimi temiz tutun" diye İbrahim ve İsmail'i görevlendirmiştik.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hani Biz, Beyt'i* insanlar için toplanma yeri ve güvenli bir yer kıldık. "İbrahim'in makamından kendinize bir salat* yeri edinin." dedik. İbrahim ve İsmail'den, "Evimi tavaf edenler, kendilerini adamak amacıyla orda toplananlar, "rüku ve secde edenler"* için temiz tutun." diye söz aldık.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kabe'yi insanların toplanacakları ve güven içinde olacakları bir yer yaptık. Siz makam-ı İbrahim'i (İbrahim'in dua için durduğu yerleri), dua yerleri yapın.* İbrahim ile İsmail'e görev verdik: "Evimi (Kabe'yi); tavaf edenler, itikafta* bulunanlar, rüku ve secde edenler için tertemiz tutun!" dedik.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ev'i, insanlar için bir toplanma ve güvenli bir yer yapmıştık. "İbrahim'in yerini, namaz yeri edinin!" İbrahim ve İsmail'e de buyruğu iletmiştik: "Tavaf edenler, kendisini yakarışlara verenler, eğilenler ve secde edenler için, Evim'i temiz tutun!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hani bir zaman da Kabe'yi insanlık için daimi bir merkez ve kutsal bir güvenlik bölgesi kılmıştık: öyleyse İbrahim'in makamını dua ve ibadet yeri edinin! Nitekim biz İbrahim ve İsmail'e, "Tavaf edecekler, (iç dünyasını iman için) içe kapanacaklar ve uzun uzun rüku ve secde ile namaz kılacaklar için mabedimi temiz tutun!" diye emretmiştik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hatırla o zamanı ki, biz Beytullah'ı insanlar için sevap kazanmaya yönelik bir toplantı yeri ve güvenli bir sığınak yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir dua yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şu sözü ulaştırmıştık; "Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rüku-secde edenler için evimi temizleyin!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hani Evi (Ka'be'yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kılmıştık. "İbrahim'in makamını namaz yeri edinin", İbrahim ve İsmail'e de, "Evimi, tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rüku ve secde edenler için temizleyin" diye ahid verdik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve o vakit Kabe'yi insanlar için dönüp varılacak sevap kazanma ve güvenilir bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize bir namazgah edinin! Ve İbrahim ile İsmail'e şöyle emir verdik: "Beytimi, hem tavaf edenler için, hem ibadete kapananlar için, hem de rüku ve secdeye varanlar için tertemiz bulundurun."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O zaman Biz Mabed'i insanların tekrar tekrar yöneleceği bir hedef ve bir kutsal sığınak yapmıştık: Öyleyse İbrahim için vaktiyle belirlenen yeri ibadet mahalli edinin. Nitekim Biz, İbrahim ve İsmail'e emrettik: "Mabedimi, onu tavaf edecekler için, onun yanında tefekküre dalacaklar için ve (namazda) rüku ve secde edecekler için temiz tutun."

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani, biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-ı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: "Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rüku ve secde edenler için evimi (Kabe'yi) tertemiz tutun."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  ve o vakit beyti şerifi insanlar için dönüp varılacak bir sevabgah ve bir darüleman kıldık -siz de makamı İbrahimden kendinize bir namazgah edinin- ve İbrahim ve İsmaile şöyle ahd verdik: Beytimi hem tavaf edenler için, hem ibadete kapananlar için, hem rükü ve sücude varanlar için tertemiz bulundurun

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz Beyt'i (Ka'be'yi) insanlara sevap kazanılacak bir toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin (orada namaz kılın). İbrahim ve İsma'il'e: "Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rüku ve secde edenler için Ev'imi temizleyin!" diye emretmiştik.

 • Gültekin Onan

  Hani Evi (Kabe'yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik (emna) yeri kılmıştık. "İbrahim'in makamını namaz yeri edinin". İbrahim ve İsmail'e de "Evimi, tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rüku ve secde edenler için temizleyin" diye ahid verdik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hani Beyt (-i şerifi, Kabey) i insanlar için bir toplantı yeri ve emin bir mahal yapmışdık (hatırlayın). "Siz de İbrahimin makamından bir namazgah edinin", İbrahim ile İsmaile de: "Evimi tavaf edenler, (ibadet kasdıyle orada) kalanlar, rüku ve sücud eyleyenler (namaz kılanlar) için titizlikle temizleyin" diye kuvvetli emir vermişdik.

 • İbni Kesir

  Hani; Biz Beyti insanlar için bir toplantı yeri ve emin bri mahal yapmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin. İbrahim ile İsmail'e de evimi tavaf edenler, orada kalanlar rüku ve secde edenler için temizleyin, diye ahid vermiştik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kabe'yi insanlar için toplanma yeri ve emniyet mahalli kılmış ve: -İbrahim'in makamını namazgah edinin, İbrahim ve İsmail'e de: -Beyt'imi tavaf edenler, ibadete kapananlar, rüku ve secde edenler için temizleyin, diye kuvvetli bir emir vermiştik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz Beytullah'ı insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven yeri kıldık. Siz de Makam-ı İbrahim'i namazgah edininiz! İbrahim ile İsmail'e de: "Tavaf edenler, itikafa girenler, rüku ve secde edenler için bu Evimi tertemiz bulundurun!" diye emretmiştik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Biz Beyt'i (Kabe - kalp) insanlara güvenilir sığınak yaptık! İbrahim makamını (Hullet makamı, Esma mertebesi kuvveleriyle tahakkuk makamı) musalla (namazın yaşandığı yer) edinin. İbrahim ve İsmail'e: "Beytimi; tavaf edenler, kulluğunu yaşamak için oraya kapananlar ve secde eden rüku edenler için arındırılmış olarak muhafaza edin" dedik.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kabeyi halk için bir odak noktası ve bir güven yeri kıldık. İbrahim'in makamını bir namaz yeri olarak kullanın. 'Ziyaretçiler, kendini ibadete verenler ve eğilip secde edenler için ikiniz Evimi temiz tutun,' diye İbrahim ve İsmail'i görevlendirmiştik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hani Biz, Beyt'i* insanlar için toplanma yeri ve güvenli bir yer kılmıştık. "İbrahim'in makamından kendinize bir salat* yeri edinin." dedik. İbrahim ve İsmail'den, "Evimi tavaf edenler, ibadet amacıyla orda toplananlar, rüku* ve secde* edenler için temiz tutun." diye söz almıştık.

 • Progressive Muslims

  And We have made the sanctuary to be a model for the people and a security. And utilize the place of Abraham to reach out. And We entrusted to Abraham and Ishmael: "You shall purify My sanctuary for those who visit, those who are devoted, and for those who kneel and prostrate."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when We made the house a meeting place for mankind, and a place of security — and make from the station of Abraham a place of duty — and We made a covenant with Abraham and Ishmael: “Purify My house for those who walk around, and those who remain, and the lowly and the submitting.”

 • Aisha Bewley

  And when We made the House* a place of return, a sanctuary for mankind: They took the Maqam of Ibrahim as a place of prayer. We contracted with Ibrahim and Isma‘il: ‘Purify My House for those who circle it, and those who stay there, and those who bow and who prostrate.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We have rendered the shrine (the Ka'aba) a focal point for the people, and a safe sanctuary. You may use Abraham's shrine as a prayer house. We commissioned Abraham and Ismail: "You shall purify My house for those who visit, those who live there, and those who bow and prostrate."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We have made the Sanctuary to be a model for the people and a security. And you shall take, from the station of Abraham, a place for making the contact. And We entrusted to Abraham and Ishmael: "You shall purify My Sanctuary for those who visit, and those who are devoted, and the kneeling, the prostrating."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We have made the sanctuary to be a model for the people and a security. Utilize the place of Abraham to reach out. We had entrusted to Abraham and Ishmael, "You shall purify My sanctuary for those who visit, those who are devoted, and for those who kneel and prostrate."