Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İbrahim'in milletinden, kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Ant olsun onu dünyada Biz seçtik; o, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır.

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰه۪يمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُۜ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَاۚ وَاِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِح۪ينَ
Ve men yergabu an milleti ibrahime illa men sefihe nefseh, ve lekadistafeynahufid dunya, ve innehu filahireti le mines salihin.
#kelimeanlamkök
1ve menve kim ki
2yergabuyüz çevirirرغب
3an
4milletimilletinden (dininden)ملل
5ibrahimeİbrahim'in
6illabaşka
7menkimseen
8sefihesefih kılanسفه
9nefsehunefsiniنفس
10velekadiAndolsun ki
11stafeynahubiz onu seçmiştikصفو
12fi
13d-dunyadünyadaدنو
14ve innehuve şüphesiz o
15fi
16l-ahiratiahirette deاخر
17lemine
18s-salihinesalihlerdendirصلح
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İbrahim'in yolundan, kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada seçtik; şüphesiz o, ahirette de iyilerdendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendini bilmezlerden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir ki! Yemin olsun ki biz onu dünyada (elçi) seçmiştik; şüphesiz ki o, ahirette de iyilerden (olacak)tır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendini kandırandan başkası İbrahim'in dininden yüz çevirmez. Onu bu dünyada seçtik, ahirette de erdemli kişilerden olacak.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İbrahim'in milletinden*, kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Ant olsun onu dünyada Biz seçtik; o, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kendini zavallı duruma sokandan başka, kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Biz onu dünyada seçkin kıldık, ahirette de iyiler arasında olacaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kendini bilmezden başka, İbrahim'in dininden, kim yüz çevirir? Gerçek şu ki, dünyada, Onu seçtik. Ve sonsuz yaşamda da kesinlikle erdemli olanlar arasında olacaktır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kişiliksiz tipler hariç, kim İbrahim'in inanç sisteminden yüz çevirebilir ki? Biz onu dünyada seçkin kılmıştık, ahirette ise o kesinlikle erdemliler arasında yer alacak.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Öz benliğini beyinsizliğe itenden başka kim, İbrahim'in milletinden yüz çevirir? Yemin olsun ki biz onu dünyada seçip yüceltmiştik. Ve o, ahırette de barış ve iyilik sevenlerden biri olacaktır elbette...

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendi nefsini aşağılık kılandan başka, İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de O salihlerdendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İbrahim'in milletinden, kendine kıyandan başka kim yüz çevirir? Gerçek şu ki, Biz onu dünyada seçkin birisi yaptık, ahirette de hiç şüphe yok ki o iyiler arasındadır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve düşünme melekeleri dumura uğramış olanlar dışında kim, bu dünyada gerçekten yücelttiğimiz ve şüphesiz ahirette de dürüst ve erdemliler arasında yer alacak olan İbrahim'in inanç sistemini terk etmek ister?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İbrahimin milletinden kim yüz çevirir? Ancak kendine kıyan sefih, hakikat biz onu Dünyada ıstıfa ettik, Ahırette de o hiç şüphe yok salahile seçilenlerdendir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nefsini aşağılık yapan (beyinsiz)den başka, kim İbrahim dininden yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada beğenip seçmiştik, ahirette de, o iyilerdendir.

 • Gültekin Onan

  Kendi nefsini aşağılık kılandan başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de o salihlerdendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kendini bilmeyenden başka kim İbrahimin dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada beğenip seçmişizdir. O, şüphe yok ahiretde de muhakkak saalihlerden (yüksek derece erbabından) dır.

 • İbni Kesir

  Kendini bilmezden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir. And olsun ki dünyada onu seçmiştik. Muhakkak ki o, ahirette de salihlerdendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kendini bilmeyenlerden başka kim İbrahim'in yolundan yüz çevirir? Biz dünyada onu seçmiştik. O, şüphesiz ahirette de iyilerdendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kendini bilmeyen ahmaktan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir ki? Biz onu dünyada nübüvvetle müşerref kılıp seçtik. O ahirette de salihlerden olacaktır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İbrahim milletinden (varlığın-ın hakikatine iman etmişlerden), kendini bilmez akılsızlardan başka kim yüz çevirebilir ki! Andolsun ki biz Onu dünyada seçtik - saflaştırdık ve sonsuz gelecek sürecinde de salihlerdendir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendini kandırandan başkası İbrahim'in dininden yüz çevirmez. Onu bu dünyada seçtik, ahirette de erdemli kişilerden olacak.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İbrahim'in milletinden*, kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Ant olsun onu dünyada Biz seçtik; o, ahirette de iyilerdendir.

 • Progressive Muslims

  And who would abandon the creed of Abraham except one who fools himself We have selected him in this world, and in the Hereafter he is of the righteous.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And who is averse to the creed of Abraham save he who befools himself? And We chose him in the World; and in the Hereafter he is among the righteous.

 • Aisha Bewley

  Who would deliberately renounce the religion of Ibrahim except someone who reveals himself to be a fool? We chose him in this world and in the Next World he will be one of the righteous.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Who would forsake the religion of Abraham, except one who fools his own soul? We have chosen him in this world, and in the Hereafter he will be with the righteous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And who would abandon the creed of Abraham except one who fools himself? We have selected him in this world, and in the Hereafter he is of the righteous.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Who would abandon the creed of Abraham except one who fools himself? We have selected him in this world, and in the Hereafter, he is of the reformers.