Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın indirdiği Kitap'tan bir kısmını gizleyip, onu az bir değer karşılığında değiştirenler var ya, işte onlar, bununla karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah, onlarla Kıyamet Günü'nde ne konuşacak ne de onları temize çıkaracaktır. Ve onlar için can yakıcı bir azap vardır.

اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَٓا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِه۪ ثَمَناً قَل۪يلاًۙ اُو۬لٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكّ۪يهِمْۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ
İnnellezine yektumune ma enzelallahu minel kitabi ve yeşterune bihi semenen kalilen, ulaike ma ye'kulune fi butunihim illen nare ve la yukellimuhumullahu yevmel kıyameti ve la yuzekkihim, ve lehum azabun elim.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezinekimseler
3yektumunegizleyenكتم
4mabir şey
5enzeleindirdiğiنزل
6llahuAllah'ın
7mine-tan
8l-kitabiKitap-كتب
9ve yeşteruneve satanlarشري
10bihionu
11semenenparayaثمن
12kalilenazıcıkقلل
13ulaikeişte onlar
14mabir şey
15ye'kuluneyemezlerاكل
16fi-na
17butunihimkarınları-بطن
18illabaşka
19n-naraateştenنور
20ve la
21yukellimuhumuonlara konuşmayacakكلم
22llahuAllah
23yevmegünüيوم
24l-kiyametiKıyametقوم
25ve la
26yuzekkihimve onları temizlemeyecektirزكو
27velehumve onlar için vardır
28azabunbir azabعذب
29elimunacıklıالم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın indirdiği kitabın bir kısmını gizleyenler ve onu az bir değere değişenler, karınlarına ateşten başka bir şey tıkmış olmazlar;kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onları temize çıkartmayacaktır; onlara acıklı bir azap vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'ın indirdiği kitaptakileri gizleyip onu az bir değer karşılığında satanlar (var ya), işte onlar karınlarında ateşten başka bir şey yemeyenlerdir. Kıyamet günü Allah onlara konuşmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem verici bir azap vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip onu az bir değere değişenler, karınlarına ateş tıkınıyorlar. Diriliş Gününde ALLAH onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Onlara acı verici bir azap var.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın indirdiği Kitap'tan bir kısmını gizleyip, onu az bir değer karşılığında değiştirenler var ya, işte onlar, bununla karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah, onlarla Kıyamet Günü'nde ne konuşacak ne de onları temize çıkaracaktır. Ve onlar için can yakıcı bir azap vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyen ve karşılığında, tükenip gidecek bir bedel alanlar, karınlarına sadece ateş doldururlar. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, Allah'ın indirdiği Kitap'tan bir şeyleri gizleyenler ve Onu az bir değere satanlar; işte onların yedikleri, karınlarındaki ateşten başka bir şey değildir. Allah, Yeniden Yaratılış Günü'nde, onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Üstelik onlar için, acı bir ceza vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şüphesiz Allah'ın indirdiği ilahi mesajdan bir kısmını gizleyenler ve bunu az bir gelir karşılığında pazarlayanlar da var. Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onları temizlemeyecek, can yakıcı azab da onların olacak.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'ın Kitap'tan indirdiği şeyi gizleyip onu basit bir ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşten başka bir şey yemiş olmazlar, Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacaktır, onları arındırmayacaktır da... Onlar için korkunç bir azap vardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'ın indirdiği Kitaptan bir şeyi gözardı edip saklayanlar ve onunla değeri az (bir şeyi) satın alanlar; onların yedikleri, karınlarında ateşten başkası değildir. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Ve onlar için acı bir azab vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'ın indirdiği kitaptan birşeyi gizleyip de bununla biraz para alanlar muhakkak ki, karınlarına ateşten başka bir şey yemezler ve kıyamet günü Allah onlarla ne konuşur, ne de onları temize çıkarır; onlara sadece pek elem veren bir azap vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah'ın indirdiği vahiyden bazı kısımları gizleyenler ve bunu az bir kazanç karşılığı değiştirenlere gelince: onlar karınlarını ateşle doldurur. Ve Kıyamet Günü Allah onlarla ne konuşacak, ne de (günahlarından) onları arındıracaktır; şiddetli azap onları beklemektedir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler (var ya); işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah, onlarla ne konuşacak, ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allahın indirdiği kitabdan bir şeyi ketmedib de bununla biraz para alanlar muhakkak ki onlar karınlarında ateşden başka bir şey yemezler ve kıyamet günü Allah onlara ne söyler ne de kendilerini tezkiye eder, onlara sade bir "azabı elim" vardır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'ın indirdiği Kitaptan bir şey gizleyip, onu birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey koymuyorlar. Kıyamet günü Allah ne onlara konuşacak ve ne de onları temizleyecektir. Onlar için acı bir azab vardır.

 • Gültekin Onan

  Tanrı'nın indirdiği kitaptan bir şeyi gözardı edip saklayanlar ve onunla değeri az (bir şeyi) satın alanlar; onların yedikleri, karınlarında ateşten başkası değildir. Diriliş / kıyamet gününde Tanrı onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Onlara acı verici bir azap vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allanın indirdiği Kitabdan (Peygamberin vasıflarına dair) bir şey'i gizleyib de onunla az bir bahayi (hasis, bir menfaati) satın alanlar (yok mu?) Onlar karınlarına ateşden başka (bir şey) yemiş olamazlar. Kıyaamet günü Allah onlarla konuşmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için pek acıklı bir azab vardır.

 • İbni Kesir

  Allah'ın indirdiği kitabtan birşey gizleyip de, onu az bir pahaya satanlar; işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey yemezler. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz. Onları temize de çıkarmaz. Ve onlar için acıklı bir azab vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın indirdiği kitaptan, bir şeyi gizleyip, onu az bir pahaya satanlar, işte onlar, karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah, onlarla konuşmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip onu birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmazlar. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara son derece acı bir azap vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlar ki, Allah'ın Kitaptan inzal ettiğini (varlığın hakikati ve Sünnetullah bilgisini) gizleyip, onu (hakikatlerini) az bir paraya (dünyasal değere) satarlar; işte onlar batınlarını (dünyalarını) ateşten (yakıcı) başka bir şeyle doldurmuş olmazlar. Kıyamet sürecinde Allah onlarla konuşmaz ve onları tezkiye etmez. Onlar için feci azap vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip onu az bir değere değişenler, karınlarına ateş tıkınıyorlar. Diriliş Gününde ALLAH onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Onlara acı verici bir azap var.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın indirdiği Kitap'tan bir kısmını gizleyip, onu az bir değer karşılığında değiştirenler var ya, işte onlar, bununla karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah, onlarla Kıyamet Günü'nde ne konuşacak ne de onları temize çıkaracaktır. Ve onlar için can yakıcı bir azap vardır.

 • Progressive Muslims

  Surely, those who conceal what God has sent down of the Scripture, and they purchase with it a cheap price; they will not eat in their stomachs except the Fire, and God will not speak to them on the Day of Resurrection, nor will He purify them, and they will have a painful retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who conceal what God has sent down of the Writ and sell it at a cheap price, those eat into their bellies only fire. And God will not speak to them on the Day of Resurrection, nor will He increase them in purity; and they have a painful punishment.

 • Aisha Bewley

  Those who conceal what Allah has sent down of the Book and sell it cheap, take nothing into their bellies but the Fire. On the Day of Rising Allah will not speak to them or purify them. They will have a painful punishment.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who conceal GOD's revelations in the scripture, in exchange for a cheap material gain, eat but fire into their bellies. GOD will not speak to them on the Day of Resurrection, nor will He purify them. They have incurred a painful retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Surely, those who conceal what God has sent down of the Book, and they purchase with it a cheap price; they will not eat in their bellies except the Fire, and God will not speak to them on the Day of Resurrection, nor will He purify them, and they will have a painful retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Surely, those who conceal what God has sent down of the book, and purchase with it a cheap price; they will not eat into their stomachs except the fire, and God will not speak to them on the day of Resurrection, nor will He purify them, and they will have a painful retribution.