Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafirlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar, iman edenlerle alay ederler. Oysa takva sahibi olan kimseler, Kıyamet Günü'nde onlardan üstün durumdadırlar. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

زُيِّنَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُواۢ وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِۜ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَٓاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
Zuyyine lillezine keferul hayatud dunya ve yesharune minellezine amenu, vellezinettekav fevkahum yevmel kıyameh, vallahu yerzuku men yeşau bi gayrihisab.
#kelimeanlamkök
1zuyyinesüslü gösterildiزين
2lillezinekimselere
3keferuinkar edenler€كفر
4l-hayatuhayatıحيي
5d-dunyadünyaدنو
6ve yesharuneve alay ederlerسخر
7mine
8ellezinekimselerle
9amenuinanan(lar)امن
10vellezineve kimselerle
11ttekavtakva sahipleriوقي
12fevkahumonlardan üstündürlerفوق
13yevmegünündeيوم
14l-kiyametikıyametقوم
15vallahuAllah
16yerzukurızık verirرزق
17menkimseye
18yeşa'udilediğiشيا
19bigayriغير
20hisabinhesapsızحسب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnkar edenlere bu dünya hayatı güzel görünür. Bu sebeple, iman edenlerle alay ederler. Ama, kıyamet günü Allah'a karşı sakınma duygusu taşıyanlar, onlardan daha üstün olacaklardır. Allah, dilediği kimselere hesapsız rızık verir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâfir olanlar için dünya hayatı cazip kılındı. Onlar, bazı müminlerle alay ederlerdi.(İman edip) takvâlı (duyarlı) olanlar, kıyamet gününde onların üzerinde (olacak)tır. Allah dilediğine (layık olana) hesapsız rızık verir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler için dünya hayatı çekicidir. Bu yüzden iman edenleri aşağılarlar. Oysa erdemliler Diriliş Günü onların üstündedir. ALLAH dilediğine hesapsız şekilde nimetler bahşeder.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafirlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar, iman edenlerle alay ederler. Oysa takva sahibi olan kimseler, Kıyamet Günü'nde onlardan üstün durumdadırlar. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yaşadıkları hayat, kafirlere süslü gösterilir, inananları hafife alırlar. Ama müttakiler Kıyamet günü o kafirlerden üstün durumda olurlar. Allah, tercih ettiği kişiye hesapsız rızık verir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenlere, dünya yaşamı çekici gösterilmiştir. Üstelik inananları küçümserler. Oysa sorumluluk bilinci taşıyanlar, Yeniden Yaratılış Günü'nde, onların üstünde olacaktır. Çünkü Allah, dilediğine, hesapsız geçimlik verir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kafirlere dünya hayatı güzel görünür; bu yüzden mü'minlerle alay ederler. Sorumluluk şuuru taşıyanlarsa kıyamet günü onlardan üstün bir konumda olacaklar. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İğreti/sefil hayat küfre sapanlara süslü gösterilmiştir; onlar, iman sahipleriyle alay ederler. Takvaya sarılanlar, kıyamet günü onların tepelerinde olacaktır. Allah, dilediğini hesapsız bir biçimde rızklandırır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İnkar edenlere dünya hayatı çekici kılındı (süslendi). Onlar, iman edenlerden kimileriyle alay ederler. Oysa korkup sakınanlar, kıyamet günü onların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İnkarcılara dünya hayatı bezendi de iman edenlerle eğleniyorlar. Oysa korunan o müminler, kıyamet günü onların üstündedirler. Allah, dilediğine hesapsız nimetler verir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hakikati inkara şartlanmış olanlara (yalnız) bu dünya hayatı güzel görünür. Bu nedenle, imana ermişlerle alay ederler; ama Kıyamet Günü Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyanlar onlardan daha üstün (bir konumda) olacaklardır. Ve Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise, kıyamet günü bunların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Küfredenlere o dünya hayatı bezendi de iman edenlerle eğleniyorlar, halbuki korunan o mü'minler kıyamet günü onların fevkındadır, Allah dilediğine hisabsız ni'metler verir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi; (onlar) inananlarla alay ederler. Oysa korunanlar, kıyamet gününde onlardan üstündürler. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

 • Gültekin Onan

  Kafirler için dünya hayatı çekici kılındı (süslendi). Onlar, inananlardan kimileriyle alay ederler. Oysa korkup sakınanlar, kıyamet günü onların üstündedir. Tanrı dilediğine hesapsız rızk verir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Küfredenler dünya hayaatı pek süslendi. iman edenlerden kimiyle (Bilal, Ammar, Suheyb gibi fakirlerle) eğleniyorlar. Halbuki takvaaya eren (o mü'min) ler kıyaamet gününde onların üstündedirler. Allah kimi dilerse ona hesabsız rızık verir.

 • İbni Kesir

  Küfredenlere dünya hayatı pek süslendi. Ve onlar, iman edenlerden kimiyle eğleniyorlar. Halbuki takvaya erenler kıyamet gününde onların üstündedirler. Allah, dilediğine hesabsız rızık verir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Küfredenlere dünya hayatı cazip görünmekte ve bu sebeple iman edenlerle alay etmektedirler. Oysa Allah'tan korkanlar, kıyamet günü onların çok üstündedirler; Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kafirlere dünya hayatı süslü gösterildi; Bu yüzden iman edenlerle eğlenirler. Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kıyamet günü öbürlerinin üstündedir. Allah dilediğine hesapsız nimetler verir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dünya hayatı süslenip bezendi kafirler için (hakikatlerini inkar edenler süslü dış dünyaya yönelirler)! Onlar, (bu yüzden) iman edenlerle alay ederler. Oysa o korunan iman edenler, kıyamet günü onların fevkindedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler için dünya hayatı çekicidir. Bu yüzden inananlarla alay ederler. Oysa erdemliler Diriliş Günü onların üstündedir. ALLAH dilediğine hesapsız şekilde nimetler bahşeder.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörlere, dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar, iman edenlerle alay ederler. Oysa takva sahibi olan kimseler, Kıyamet Günü'nde onlardan üstün durumdadırlar. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

 • Progressive Muslims

  This worldly life has been made pleasing to the disbelievers, and they mock those who believe. And those who are righteous will be above them on the Day of Resurrection; God provides for whoever He wishes without a price.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Made fair is the life of this world for those who ignore warning; and they deride those who heed warning. But those who are in prudent fear will be above them on the Day of Resurrection. And God gives provision to whom He wills without reckoning.

 • Aisha Bewley

  To those who are kafir, the life of this world is painted in glowing colours and they laugh at those who have iman. But on the Day of Rising those who fear Allah will be over them. Allah provides for whomever He wills without any reckoning.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  This worldly life is adorned in the eyes of the disbelievers, and they ridicule those who believe. However, the righteous will be far above them on the Day of Resurrection. GOD blesses whomever He wills, without limits.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  This worldly life has been made pleasing to the disbelievers, and they mock those who believe. And those who are righteous will be above them on the Day of Resurrection; God provides for whoever He wishes without a price.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  This lowly/worldly life has been made pleasing to the ingrates, and they mock those who acknowledge. Those who are aware will be above them on the day of Resurrection; God provides for whomever He wishes without counting.