Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın rızasına kavuşmak için, içten gelerek malını harcayan kimsenin durumu; kuvvetli yağmur yağdığında kat kat ürün veren, kuvvetli yağmur olmasa da çisentisinin yeteceği yüksek bir yerdeki cennete benzer. Allah, yaptığınız her şeyi görendir.

وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَٓاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْب۪يتاً مِنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِۚ فَاِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّۜ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ
Ve meselullezine yunfikune emvalehumubtigae mardatillahi ve tesbiten min enfusihim ke meseli cennetin bi rabvetin esabeha vabilun fe atet ukuleha dı'feyn, fe in lem yusıbha vabilun fe tall, vallahu bima ta'melune basir.
#kelimeanlamkök
1ve meseludurumu daمثل
2ellezinekimselerin
3yunfikuneinfak edenنفق
4emvalehumumallarınıمول
5btiga'ekazanmakبغي
6merdatirızasınıرضو
7llahiAllah'ın
8ve tesbitenve kökleştirmek içinثبت
9min
10enfusihimkendilerindekini (imanı)نفس
11kemeselibenzerمثل
12cennetinbir bahçeyeجنن
13birabvetintepe üzerinde bulunanربو
14esabehadeğinceصوب
15vabilunbol yağmurوبل
16fe atetverenاتي
17ukulehaürününüاكل
18dia'feyniiki katضعف
19feineğer
20lem
21yusibhadeğmese bileصوب
22vabilunyağmurوبل
23fetallunçisinti olurطلل
24vallahuAllah
25bimaşeyleri
26tea'meluneyaptıklarınızعمل
27besirungörmektedirبصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Mallarını Allah'ın rızasını kazanmak ve kalben tatmin olmakiçin hayır yolunda harcayanların durumu, yüksek bir yerdeki bir bahçe gibidir: Bir yağmur yağar, bu sayede ürün iki misli artar;yağmur olmadığı zaman da oraya çise düşer de yine ürün verir. Allah yaptığınız her şeyi görür.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'ın rızasını kazanmak ve nefislerini güçlendirmek için mallarını infak edenlerin (verenlerin) durumu, bir tepedeki bahçeye benzer ki üzerine sağanak yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Sağanak yağmur yağmasa bile bir çise (ile de ürün verir).* Allah yaptıklarınızı görendir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın rızasını kazanmak istedikleri ve buna ikna oldukları için paralarını harcayanların örneği, bol yağmur aldığında iki kat ürün veren, bol yağmur almasa bile çisentiyle yetinen yüksek verimli bir bahçe örneği gibidir. ALLAH yaptıklarınızı görmektedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın rızasına kavuşmak için, içten gelerek malını harcayan kimsenin durumu; kuvvetli yağmur yağdığında kat kat ürün veren, kuvvetli yağmur olmasa da çisentisinin yeteceği yüksek bir yerdeki cennete* benzer. Allah, yaptığınız her şeyi görendir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'ın rızasını kazanmak ve kendilerini sağlama almak için mallarını harcayanlar, yüksekçe yere kurulu olup bol yağmur alan ve iki kat ürün veren bir bahçenin sahibi gibidirler. Yağmur yağmasa bile bir çisenti olur. Yaptığınız her şeyi gören Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için ve bunu benliklerinde güçlendirerek, yardımlaşmak amacıyla mallarını paylaşanların durumu, verimli bir tepe üzerindeki bahçe gibidir. Güçlü bir yağmur aldığında, iki kat ürün verir. Güçlü bir yağmur almasa da çiseleme bile yeterlidir. Çünkü Allah, yaptıklarınızı Görendir.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Geçici servetlerini Allah rızasını elde etmek ve kişiliklerini güçlendirmek için harcayanların durumu da verimli bir bahçe gibidir: bir sağanak yağar, bu sayede ürünü iki kat biter. Tut ki sağanak yağmadı, çiselese dahi yeter. Neticede Allah yaptığınız her şeyi görür.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve öz benliklerindekini kökleştirmek için infakta bulunanlara gelince, onların durumu kendisine bol yağmur isabet edip de ürününü iki kat veren bir bahçenin durumuna benzer. Böyle bir bahçeye bol yağmur düşmese de bir çisenti, bir nem bile yetişir. Allah, yapmakta olduklarınızı tam bir biçimde görmektedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yalnızca Allah'ın rızasını istemek ve kendilerinde olanı kökleştirip güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği, yüksekçe bir tepede bulunan, sağnak yağmur aldığında ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örneğine benzer ki ona sağnak yağmur isabet etmese de bir çisintisi (vardır). Allah, yaptıklarınızı görendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'ın hoşnutluğunu aramak ve kendilerini veya bir kısmını Allah yolunda pay sahibi kılmak için mallarını harcayanların durumu ise bir tepenin üstünde bulunan, üzerine kuvvetli bir sağnağın yağıp meyvelerini iki kat artırdığı bir bahçenin durumuna benzer. Bir sağnak yağmazsa, ona mutlaka bir çisinti düşer. Allah, yaptıklarınızı gözetliyor.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Servetlerini Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak harcayanların durumu (ise), verimli topraklar üzerindeki bahçe gibidir: Bir sağanak vurur, bu sayede ürün iki misli artar; sağanak olmadığı zaman da hafif yağmur (düşer oraya). Ve Allah yaptığınız her şeyi görür.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki, bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allahın rızasını aramak ve kendilerini veya kendilerinden bir kısmını Allah yolunda paydar kılmak için mallarını infak edenlerin meseli ise bir tepedeki güzel bir bağçenin haline benzer ki kuvvetli bir sağanak düşmüş de ona yemişlerini iki kat vermiştir, bir sağanak düşmezse ona mutlak bir çisenti vardır, Allah amellerinizi gözetiyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki(ima)nı kökleştirmek için mallarını harcayanların durumu da tepe üzerinde bulunan bir bahçeye benzer ki, bol yağmur değince ürününü iki kat verdi. Yağmur değmeseydi bile çisinti olurdu. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

 • Gültekin Onan

  Yalnızca Tanrı'nın rızasını istemek ve nefslerinde olanı kökleştirip güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği, yüksekçe bir tepede bulunan, sağnak yağmur aldığında ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örneğine benzer ki ona sağnak yağmur isabet etmese de bir çisintisi (vardır). Tanrı yaptıklarınız görendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allahın rızasını istemek ve ruhlarında olan (iman) ı kökleşdirib takviye etmek için mallarını harcayanların hali de bir tepenin üzerinde bulunan güzel bir bağçenin haline benzer ki ona bir yağmur isaabet etmiş de meyvelerini iki kat vermişdir, ona bol bir yağmur düşmese de (hiç olmazsa onda) bir çisinti (bulunur) Allah, ne yaparsanız (hepsini) hakkıyle görücüdür.

 • İbni Kesir

  Allah'ın rızasını kazanmak ve kalblerindekini sağlamlaştırmak için mallarını infak edenlerin hali, bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer. Kuvvetli bir sağanak düşünce; yemişlerini iki kat verir. Bol yağmur yağmasa bile bir çisenti bulunur ve Allah işlediklerinizi görür.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Mallarını, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve kendilerinde olan (imanı) sağlamlaştırmak için harcayanların durumu ise, yüksekçe bir tepede bulunan, oraya sağanak yağmur isabet edince meyvelerini iki misli veren bir bahçeye benzer. Sağanak yağmur olmasa da orada bir çisinti vardır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'ın rızasını kollamak ve ruhlarındaki imanı kökleştirmek için mallarını harcayanların durumu ise, bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer. Bir bahçe ki ona bol yağmur yağar, meyvelerini iki kat verir. Bol yağmur düşmese de hafif bir yağmur, bir çisinti de yetişir. Allah ne yaparsanız hepsini görür.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah rızasını isteyerek veya enfüslerindeki bir tespitten dolayı (Esma bileşimlerinin kendilerinde oluşturduğu anlayış ile) mallarını infak edenlerin misaline gelince.. . Kendisine şiddetli bir yağmur isabet edip, yemişlerini iki kat vermiş tepedeki bir bahçeye benzer. Ona böyle bol yağmur yerine çiseleyen bir yağmur dahi yeterlidir. Allah yaptıklarınıza Basıyr'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın rızasını kazanmak istedikleri ve buna ikna oldukları için paralarını harcayanların örneği, bol yağmur aldığında iki kat ürün veren, bol yağmur almasa bile çisintiyle yetinen yüksek verimli bir bahçe örneği gibidir. ALLAH yaptıklarınızı görmektedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın rızasına kavuşmak için, içten gelerek malını harcayan kimsenin durumu; kuvvetli yağmur yağdığında kat kat ürün veren, kuvvetli yağmur olmasa da çisentisinin yeteceği yüksek bir yerdeki cennete* benzer. Allah, yaptığınız her şeyi görendir.

 • Progressive Muslims

  And the example of those who spend their money seeking God's grace, and to save their souls, is like the example of a garden on a high ground which is subjected to a heavy rain, and because of that it produces double its crop! And if no heavy rain comes, then light rain is enough. And God is Seer over all you do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And the likeness of those who spend their wealth seeking the pleasure of God and as a confirmation of their souls, is as the likeness of a garden on high ground: a downpour fell upon it, and it yielded double fruit; and if a downpour falls not upon it, then fine rain; and God sees what you do.

 • Aisha Bewley

  The metaphor of those who spend their wealth, desiring the pleasure of Allah and firmness for themselves, is that of a garden on a hillside. When heavy rain falls on it, it doubles its produce; and if heavy rain does not fall, there is dew. Allah sees what you do.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The example of those who give their money seeking GOD's pleasure, out of sincere conviction, is that of a garden on high fertile soil; when heavy rain falls, it gives twice as much crop. If heavy rain is not available, a drizzle will suffice. GOD is Seer of everything you do.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And the example of those who spend their money seeking the grace of God, and to save their souls, is like the example of a garden that is on a high ground and is subjected to a heavy rain, and because of that it produces double its crop. And if no heavy rain comes, then it still gives enough. And God is Seer of what you do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The example of those who spend their money seeking God's grace, and to save themselves, is like the example of a garden on a high ground which is subjected to a heavy rain, and because of that it produces double its crop! If no heavy rain comes, then light rain is enough. God is Seer over all you do.