Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gökte ve yerde olan her şey, Allah'ındır. İçinizde olanı açıklasanız da gizleseniz de Allah, sizi onunla hesaba çeker. Allah hak eden kimseyi bağışlar, hak eden kimseye de azap eder. Allah, Her Şeye Güç Yetiren'dir.

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۜ وَاِنْ تُبْدُوا مَا ف۪ٓي اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُۜ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَٓاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَٓاءُۜ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard, ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah, fe yagfiru limen yeşau ve yuazzibu men yeşau, vallahu ala kulli şey'in kadir.
#kelimeanlamkök
1lillahiAllah'ındır
2mane
3fivarsa
4s-semavatigöklerdeسمو
5ve mave ne
6fivarsa
7l-erdiyerdeارض
8ve inve eğer
9tubduaçıklasanız daبدو
10maşeyi
11fi
12enfusikumiçlerinizdekiنفس
13evveya
14tuhfuhugizleseniz deخفي
15yuhasibkumsizi hesaba çekerحسب
16bihionunla
17llahuAllah
18feyegfirubağışlarغفر
19limenkimseyi
20yeşa'udilediğiشيا
21ve yuazzibuazabederعذب
22menkimseyi
23yeşa'udilediğiشيا
24vallahuAllah
25ala
26kulliherكلل
27şey'inşeyeشيا
28kadirunkadirdirقدر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a aittir. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir ve sonra O, istediğini affedecek, istediğini cezalandıracaktır. Zira Allah her şeye gücü yetendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca Allah'a aittir. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çekecektir. (Allah) dileyeni (layık gördüğünü) bağışlar; dileyene (layık gördüğüne) de azap eder. Allah her şeye gücü yetendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yerde ve göklerde olanlar ALLAH'ındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de ALLAH sizi ondan sorumlu tutar. Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. ALLAH her şeye gücü yetendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Gökte ve yerde olan her şey, Allah'ındır. İçinizde olanı açıklasanız da gizleseniz de Allah, sizi onunla hesaba çeker. Allah hak eden kimseyi bağışlar, hak eden kimseye de azap eder. Allah, Her Şeye Güç Yetiren'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. İçinizde olanı, açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Affı hak edeni affeder, azabı hak edene de azap eder. Her şeye ölçü koyan Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Göklerde olan her şey ve yeryüzünde olan her şey, Allah'ın malıdır. İçinizden geçenleri açıklasanız da gizleseniz de Allah, sizi onunla hesaba çekecektir. Artık, dilediğini bağışlayacak, dilediğini de cezalandıracaktır. Çünkü Allah, her şeye Gücü Yetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'a aittir. Siz içinizdekini açıklasanız da gizleseniz de, Allah sizi ondan dolayı hesaba çekecektir; ve ardından O müstehak olanın bağışlanmasını diler, (cezayı) dileyeni de cezalandırmayı diler. Ve Allah her şeye kadirdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Göklerdekiler de yerdekiler de yalnız Allah'ındır. İçlerinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah, ondan sizi hesaba çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah Kadir'dir, her şeye gücü yeter.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azablandırır. Allah, her şeye güç yetirendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Göklerdeki ve yerdeki herşey Allah'ındır. Siz, içinizdekini açıklasanız da saklasanız da Allah, sizi onunla hesaba çeker; sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah, herşeye gücü yetendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a aittir. Aklınızdan geçeni açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi onun için hesaba çekecektir; ve sonra O, istediğini affedecek, istediğini cezalandıracaktır: Zira Allah her şeye kadirdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allahındır hep göklerdeki ve yerdeki, siz nefislerinizdekini açsanız da gizlesiniz de Allah onunla sizi hisaba çeker sonra dilediğine mağfiret eyler dilediğine de azab, ve Allah her şey'e kadirdir.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçlerinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker; dilediğini bağışlar, dilediğine azabeder. Allah, herşeye kadirdir.

 • Gültekin Onan

  Göklerde ve yerde ne varsa Tanrı'nındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Tanrı sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Tanrı herşeye güç yetirendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Allahındır. Eğer siz içinizdekini açıklar, yahud, gizlerseniz Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra kimi dilerse onu yarlığar, kimi dilerse onu da azablandırır. Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.

 • İbni Kesir

  Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. İçinizdekini açıklasanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar dilediğini azablandırır. Ve Allah, herşeye Kadir'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de, Allah, onunla sizi hesaba çeker! Sonra da dilediği kimseyi bağışlar, dilediği kimseyi de azaba uğratır. Allah'ın her şeye gücü yeter.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Ey insanlar! Siz içinizdeki şeyleri açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. Sonra dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır. Doğrusu Allah her şeye kadirdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Semalarda ve arzda ne varsa Allah'ındır (Esma'sının açığa çıkması için).. . Bilinçlerinizde (düşündüğünüz) ne varsa, açıklasanız da gizleseniz de Allah varlığınızdaki Hasiyb ismi özelliğiye size onun sonuçlarını yaşatır. Dilediğine mağfiret eder (örter), dilediğine de azap verir. Allah her şeye Kaadir'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yerde ve göklerde olanlar ALLAH'ındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de ALLAH sizi ondan sorumlu tutar. Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. ALLAH herşeye gücü yetendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gökte ve yerde olan her şey, Allah'ındır. İçinizde olanı açıklasanız da gizleseniz de Allah, sizi onunla hesaba çeker. Allah dilediği kimseyi bağışlar, dilediği kimseye de azap eder. Allah, Her Şeye Güç Yetiren'dir.

 • Progressive Muslims

  To God is what is in the heavens and in Earth, and if you declare what is in your souls or hide it, God will call you to account for it. He will forgive whom He wishes, and punish whom He wishes, and God is capable of all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  To God belongs what is in the heavens and what is in the earth; whether you reveal what is within yourselves or hide it, God will call you to account for it. And He forgives whom He wills, and punishes whom He wills; and God is over all things powerful.

 • Aisha Bewley

  Everything in the heavens and everything in the earth belongs to Allah. Whether you divulge what is in yourselves or keep it hidden, Allah will still call you to account for it. He forgives whomever He wills and He punishes whoever He wills. Allah has power over all things.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  To GOD belongs everything in the heavens and the earth. Whether you declare your innermost thoughts, or keep them hidden, GOD holds you responsible for them. He forgives whomever He wills, and punishes whomever He wills. GOD is Omnipotent.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  To God is what is in the heavens and in earth, and whether you declare what is in your souls or hide it, God will call you to account for it. He will forgive whom He wishes, and punish whom He wishes, and God is capable of all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  To God is what is in the heavens and in the earth, and if you declare what is in your minds or hide it, God will call you to account for it. He will forgive whom He wishes, and punish whom He wishes, and God is capable of all things.