Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın, dilediği kimseye kendi lütfundan indirmesini çekemeyerek; Allah'ın indirdiğini küfretmekle kendilerini ne kötü bir şeye karşılık sattılar. Bundan dolayı art arda gelen gazabı hak ettiler. Gerçeği yalanlayan nankörler için alçaltıcı bir azap vardır.

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِه۪ٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَٓا اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْياً اَنْ يُنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه۪ عَلٰى مَنْ يَشَٓاءُ مِنْ عِبَادِه۪ۚ فَبَٓاؤُ۫ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍۜ وَلِلْكَافِر۪ينَ عَذَابٌ مُه۪ينٌ
Bi'semeşterav bihi enfusehum en yekfuru bi ma enzelallahu bagyen en yunezzilallahu min fadlihi ala men yeşau min ibadih, fe bau bi gadabin ala gadab, ve lil kafirine azabun muhin.
#kelimeanlamkök
1bi'semane kötüdürباس
2şteravsattıkları şeyشري
3bihionunla
4enfusehumkendileriniنفس
5eniçin
6yekfuruinkar etmekكفر
7bimaşeyi
8enzeleindirdiğiنزل
9llahuAllah'ın
10begyençekemeyerekبغي
11en
12yunezzile(vahiy) indirmesiniنزل
13llahuAllah'ın
14min
15fedlihilutfundanفضل
16alaüzerine
17menkimsenin
18yeşa'udilediğiشيا
19min-ndan
20ibadihikulları-عبد
21feba'uuğradılarبوا
22bigadebingazabغضب
23alaüstüne
24gadebingazabaغضب
25velilkafirineve inkar edenler içinكفر
26azabunbir azab vardırعذب
27muhinunalçaltıcıهون
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendilerini ne kötü şey karşılığında sattılar! Çekemediklerinden dolayı, Allah'ın, kullarından dilediğine vahiy indirmesini ve Allah'ın indirdiğini inkar ettiler. Bu inkarları sebebiyle gazap üstüne gazaba uğradılar. İnanmayanları utanç verici azap beklemektedir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'ın, kullarından dilediğine (peygamberlik) vermesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini (Kur'an'ı) inkâr ederek kendilerini (alçak bir şeye) satmaları ne kötü bir şeydir! Böylece onlar, gazap üstüne gazaba uğramışlardı. Ayrıca o kâfirler için küçük düşürücü bir azap vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın, lütfunu kullarından dilediğine indirmesini çekemeyerek ALLAH'ın indirdiğini inkar etmek için kişiliklerini satmaları ne kötü! Böylece gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirlere alçaltıcı bir azap var.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın, dilediği kimseye kendi lütfundan indirmesini çekemeyerek; Allah'ın indirdiğini küfretmekle* kendilerini ne kötü bir şeye karşılık sattılar. Bundan dolayı art arda gelen gazabı hak ettiler. Gerçeği yalanlayan nankörler için alçaltıcı bir azap vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kendilerini ne kötü sattılar! Allah, seçtiği* bir kuluna iyilik edip Kitap indirdi diye, kıskançlıktan Allah'ın indirdiği her şeye kendilerini kapadılar. Başlarına gazap üstüne gazap geldi. O kafirlerin hak ettikleri, alçaltıcı bir azaptır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'ın, Kendi lütfundan dilediği kuluna indirdiğini çekemeyerek, Allah'ın indirdiğini inkar etmek uğruna, benliklerini ne kötü bir şeye sattılar. Bu yüzden, öfke üstüne öfkeye uğradılar. Nankörlük edenler için aşağılayıcı bir ceza vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah'ın indirdiği vahyi kulları arasından istediğine bahşetmesini kıskanmaları ve indirdiği vahyi inkar ederek kişiliklerini satmaları ne fena şey! İşte bunun üzerine (dünyada) katmerli bir gazaba uğradılar: İnkar edenler için (ahirette de) alçaltıcı bir azap vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'ın, kullarından dilediğine lütfunun eseri olarak indirdiğini zalimce kıskanarak, Allah'ın vahyettiğini inkar etmeleri uğruna öz benliklerini sattıkları şey ne çirkindir! Bu yüzdendir ki gazap üzerine gazaba çarpıldılar. Gerçeği örtenler için rezil edici bir azap vardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'ın kullarından, dilediğine kendi fazlından (peygamberliği) indirmesini 'kıskanarak ve hakka baş kaldırarak' Allah'ın indirdiklerini tanımamakla, nefislerini ne kötü şeye karşılık sattılar. Böylelikle gazab üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azab vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ne kadar çirkindir o (karşılığında) kendilerini sattıkları şey ki; Allah'ın kullarından dilediğine kendi lütfundan vahiy indirmesini çekemeyerek, Allah ne indirdiyse hepsini inkar ettiler. Bu yüzden de gazap üstüne gazaba uğradılar. Ve o kafirler için aşağılayan bir azap vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah'ın lütfunu dilediği kuluna bahşetmesini kıskanarak Allah'ın indirdiği hakikati inkar etmeleri ve böylece kendilerini kaptırdıkları şu (boş gurur) ne kötü! Onlar böylece Allah'ın gazabını tekrar tekrar hak ettiler. Ve o hakikati inkar edenler için hazırlanmış utanç verici bir azap vardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Karşılığında nefislerini sattıkları şeyi kıskançlıkları sebebiyle Allah'ın, kullarından dilediğine lütfuyla indirdiği vahyi inkar etmeleri ne kötüdür! Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. İnkar edenlere alçaltıcı bir azap vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ne çirkindir o kendilerini sattıkları ki; Allahın kullarından dilediğine kendi fadlından vahiy indirmesine bağyederek, Allah ne indirdise hepsine küfrettiler de gadab üstüne gadaba değdiler ve o kafirler için mühin bir azab var

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'ın, kullarından dilediğine lutfuyla (vahiy) indirmesini çekemeyerek, Allah'ın indirdiğini inkar etmek için kendilerini ne alçak şeye sattılar da gazab üstüne gazaba uğradılar. İnkar edenler için alçaltıcı bir azab vardır.

 • Gültekin Onan

  Tanrı'nın kullarından dilediğine kendi fazlından indirmesini çekemiyerek (bagyen) Tanrı'nın indirdiğine küfretmekle nefslerini ne kötü şeye karşılık sattılar. Böylece gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirlere alçaltıcı (mühiyn) bir azap vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar Allahın, kullarından kimi dilerse ona fazi (u kerem) inden (vahyi, peygamberliği) indirmesini (öteden beri) günüledikleri (hased etdikleri) için Allahın (bu kerre) indirdiği şey'i (Kur'an)ı da inkar etmek (şuretiy) le nefslerini ne kötü şey'e değişib satdılar da gazab üstüne gazaba döndüler. O kafirler için (kendilerini) hor ve hakir edici bir azab vardır.

 • İbni Kesir

  Nefislerini ne kötü şeye değişip sattılar. Allah'ın kullarından dilediğine fazlından indirmesine hased ederek Allah'ın indirdiğini inkar ettiler ve gazab üstüne gazaba uğradılar. Küfredenlere alçaltıcı bir azab vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın kullarından dilediğine, bol ihsanından indirmesini çekemeyerek, Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerini ne kötü bir şey karşılığında sattılar, bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirlere alçaltıcı bir azap vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bunların, kendilerini uğruna sattıkları şey ne kadar da fena! Allah'ın kullarından dilediği birine kendi lütfundan vahiy indirmesini kıskanarak, Allah ne indirdiyse hepsini inkar ettiler de gazap üstüne gazaba uğradılar! Kafirler için zelil ve perişan eden bir azap da vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Haset yüzünden, Allah'ın fazlından (hakikatinden şuuruna) inzal ettiği kullarından birini inkar ederek, inkarları yüzünden nefslerindeki hakikati örtmeleri ne kötüdür! Bu yüzdendir ki gazap üstüne gazaba uğradılar (hakikatlerinden perdeli yaşam derekesine düştüler). Hakikati inkar edenler (kafirler) için, alçaltıcı bir azap oluşur.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın, lütfunu kullarından dilediğine indirmesini çekemiyerek ALLAH'ın indirdiğini inkar etmek için kişiliklerini satmaları ne kötü! Böylece gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirlere alçaltıcı bir azap var.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın, dilediği kimseye kendi lütfundan indirmesini çekemeyerek; Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerini ne kötü bir şeye karşılık sattılar. Bundan dolayı artarda gelen gazabı hak ettiler. Gerçeği yalanlayan nankörler için alçaltıcı bir azap vardır.

 • Progressive Muslims

  Miserable indeed is what they purchase with their souls, that they disbelieve in what God has sent down as a resentment that God would send down from His grace to whom He pleases of His servants; thus they have incurred wrath upon wrath. And the rejecters will have a humiliating retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Evil is that for which they sold themselves, denying what God sent down, through sectarian zealotry, that God should send down of His bounty upon whom He wills of His servants. So they incurred wrath upon wrath; and for the false claimers of guidance is a humiliating punishment.

 • Aisha Bewley

  What an evil thing they have sold themselves for in rejecting what Allah has sent down, outraged that Allah should send down His favour on whichever of His slaves He wills. They have brought down anger upon anger on themselves. The kafirun will have a humiliating punishment.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Miserable indeed is what they sold their souls for - rejecting these revelations of GOD out of sheer resentment that GOD should bestow His grace upon whomever He chooses from among His servants. Consequently, they incurred wrath upon wrath. The disbelievers have incurred a humiliating retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Miserable indeed is what they purchase with their souls, that they disbelieve in what God has sent down as a resentment that God would send down from His grace to whom He pleases of His servants; thus they have incurred wrath upon wrath. And the rejecters will have a humiliating retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Miserable indeed is with what they traded themselves by not appreciating what God has sent down. They did so because of their resentment that God would send down from His grace to whom He pleases from among His servants; thus, they have incurred wrath upon wrath. The ingrates will have a humiliating retribution.