Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yemiyorsunuz? Oysaki O, mecbur yemek zorunda kaldıklarınız dışında, haram kıldığı şeyleri size ayrıntılı olarak açıklamıştır. Doğrusu birçokları bir bilgiye dayanmaksızın hevasına uyarak saptırıyorlar. Kuşkusuz Rabb'in haddi aşanları en iyi bilendir.

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِۜ وَاِنَّ كَث۪يراً لَيُضِلُّونَ بِاَهْوَٓائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍۜ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَد۪ينَ
Ve ma lekum ella te'kulu mimma zukiresmullahi aleyhi ve kad fassale lekum ma harreme aleykum illa madturirtum ileyh, ve inne kesiren le yudıllune bi ehvaihim bi gayri ilm, inne rabbeke huve a'lemu bil mu'tedin.
#kelimeanlamkök
1ve mane oluyor ki?
2lekumsize
3ella
4te'kuluyemiyorsunuzاكل
5mimmaolanlardan
6zukiraanılmışذكر
7ismuadıسمو
8llahiAllah'ın
9aleyhiüzerine
10vekadve muhakkak
11fessaleaçıklamıştırفصل
12lekumsize
13maşeyleri
14harrameharam kıldığıحرم
15aleykumsize
16illadışında
17maşeyleri
18dturirtummecbur kaldıklarınızضرر
19ileyhionlara
20ve inneve doğrusu
21kesiranbirçoklarıكثر
22leyudilluneşaşırtıyorlarضلل
23biehvaihimkeyiflerine uyarakهوي
24bigayriolmaksızınغير
25ilminbir bilgileriعلم
26innemuhakkak ki
27rabbekeRabbinربب
28huveO
29ea'lemuçok iyi bilirعلم
30bil-mua'tedinesınırı aşanlarıعدو
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın adı anılarak kesilenlerden niçin yemeyesiniz? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçoğu bilgisizce, kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin, haddi aşanları çok iyi bilir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Üzerine Allah'ın adı anılan (hayvan)lardan yememenize sebep nedir ki! (Oysa Allah), mecbur bırakıldıklarınız dışında, haram kıldığı şeyleri elbette size ayrıntılı açıklamıştır. Doğrusu birçoğu, bilgisizce kendi arzularına uyarak (insanları) saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin, haddi aşanları çok iyi bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Size ne oluyor ki, üzerinde ALLAH'ın ismi anılanlardan yemiyorsunuz? Halbuki zorunlu haller haricinde size yasaklananları detayıyla size açıklamış bulunuyor. Birçokları, bilgiye dayanmayan kişisel görüşleriyle halkı saptırıyor. Efendin sınırı aşanları en iyi bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yemiyorsunuz? Oysaki O, mecbur yemek zorunda kaldıklarınız dışında, haram kıldığı şeyleri size ayrıntılı olarak açıklamıştır. Doğrusu birçokları bir bilgiye dayanmaksızın hevasına uyarak saptırıyorlar. Kuşkusuz Rabb'in haddi aşanları en iyi bilendir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah, mecbur bırakılmadığınız sürece, haram kıldıklarını size ayrıntılı olarak açıkladığı halde üzerine Allah'ın adı anılanlardan yememeniz için dayandığınız ne var? Bir çokları, kendi heveslerine uyarak bilgisizce insanları saptırırlar. Rabbin, sınırları aşanları çok iyi bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Size ne oluyor da üzerine Allah'ın İsmi anılmış şeylerden yemiyorsunuz? Zorunlu kaldığınız durumlar dışında, size yasakladığı şeyleri ayrı ayrı açıklamıştır. Aslında, onların çoğu, bir bilgiye dayanmadan kendi yakıştırmalarıyla saptırıyorlar. Kuşkusuz, Efendin, sınırı aşanları bilir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kaldı ki Allah, -mecbur kaldığınız haller dışında- yasakladığı şeyleri size ayrıntılı olarak açıkladığı halde, O'nun adının üzerlerine anıldığı şeyleri niçin yemiyorsunuz? Fakat (bu tür konularda) birçokları, sahih bir bilgiye dayanmaksızın sırf kendi kişisel görüşleriyle (yasak alanını genişleterek) başkalarını saptırmaktadır: Kuşkusuz Rabbin haddini aşanları çok iyi bilmektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Size ne oluyor da üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yemiyorsunuz? Zorda kalışınız dışında üzerinize haram kıldığını bizzat kendisi size ayrıntılı olarak açıklamıştır. Birçokları ilimsiz bir biçimde kendi keyiflerine uyarak halkı şaşırtıyorlar. Hiç kuşkusuz, senin Rabbin sınır tanımaz azgınları çok iyi bilmektedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ne oluyor ki size, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmanız dışında, O, size haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken, üzerinde Allah'ın ismi anılan şeyleri yemiyorsunuz? Gerçekten çoğu, bir ilim olmaksızın kendi heva (istek ve tutku)larıyla (kimilerini) saptırıyorlar. Şüphesiz, senin Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O, size, çaresiz kaldığınız haller dışında, yasakladığı şeylerin tümünü ayrıntılı olarak bildirmişken, üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan niye yemeyeceksiniz? Evet, birçokları bildiklerinden değil, yalnızca çarpık arzularıyla insanları sapıklığa düşürüyorlar. Şüphesiz o ölçüyü aşanları en iyi bilen Rabbindir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve Allah mecbur kaldığınız durumlar dışında (yemenizi) yasakladığı şeyleri size ayrıntılı olarak açıklamışken üzerinde Onun adının anıldığı şeyleri neden yemiyorsunuz? Ama bakın, (bu tür konularda) birçok insan diğerlerini (hiçbir gerçek) bilgiye dayanmaksızın, kendi temelsiz görüşleriyle saptırmaktadır. Şüphe yok ki senin Rabbin hak ve adalet sınırlarını aşanlardan tam olarak haberdardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir. Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden (halkı) saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin, haddi aşanları çok iyi bilir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O size muztarr olduklarınız müstesna olmak üzere haram kıldığı neler ise ayrı ayrı bildirmiş iken üzerlerine Allah ismi anılmış olanlardan neye yimeyeceksiniz? Evet bir çokları bildiklerinden değil, mücerred hevalariyle halkı behemehal dalalete düşürüyorlar, şüphesiz ki rabbındır o mütecavizleri en ziyade bilen

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan niçin yemeyesiniz? Çaresiz yemek zorunda kaldıklarınız dışında, size haram kıldığı şeyleri (Allah) size açıklamıştır. Doğrusu birçokları, bilmeden keyiflerine uyarak halkı şaşırtıyorlar. Muhakkak ki Rabbin, (evet) O, sınırı aşanları çok iyi bilir.

 • Gültekin Onan

  Size ne oluyor ki, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmanız dışında, O, size haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken (iç gönderme) üzerinde Tanrı'nın adı anılan şeyleri yemiyorsunuz? Gerçekten çoğu, bir ilim olmaksızın kendi hevalarıyla (kimilerini) saptırıyorlar. Kuşkusuz senin rabbin haddi aşanları en iyi bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, size — kendisine kat'i suretde muztar ve muhtac bulunduklarınız müstesna olmak üzere — neleri haram kıldığını ayrı ayrı bildirmişken üzerlerine Allahın adı anılmış olanlardan yememeniz de ne oluyor ya? Muhakkak ki bir çokları ilim (ifade edebilecek deliller) ile (hiç bir münasebeti) olmayarak heva (ve heves) leriyle (halkı) her halde sapdıracaklardır. Şübhesiz ki Rabbin haddi aşanları en çok bilenin ta kendisidir.

 • İbni Kesir

  Size ne oluyor ki; üzerine Allah'ın adı anılan şeyden yemiyorsunuz? Halbuki darda kalmanızın dışında size haram olanları O, uzun uzadıya açıklamıştır. Doğrusu birçokları heva ve heveslerine uyarak bilmeden sapıtıyorlar. Şüphesiz ki haddi aşanları, en çok bilen Rabbındır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bir zorunluluk dışında neyin haram olduğunu size açıklamışken, size ne oluyor da Allah adı anılandan yemiyorsunuz? Bir çokları, bildiklerinden değil heveslerine uyarak saptırıyorlar. Şüphesiz Rabbin, ölçüyü aşanları en iyi bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kesilirken üzerlerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etlerinden niçin yemeyecek mişsiniz?O, zaten size haram kıldığı etleri açıkça bildirmiştir; ancak çaresiz kalıp da zaruret mikdarı yemeniz müstesnadır. Evet birçokları, bildiklerinden değil, sırf heva ve hevesleriyle halkı saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları pek iyi bilmektedir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Zorunlu ihtiyaç duymanız hariç, neyi haram kıldığını size tafsilatıyla bildirmişken; ne oluyor da üzerine Allah İsmi zikredilenden yemiyorsunuz? Muhakkak ki birçoğu bilgisizce, asılsız görüşleriyle (olayı) saptırıyorlar! Haddini aşanları en mükemmel bilen, kesinlikle, Rabbin "HU"dur!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Size ne oluyor ki, üzerinde ALLAH'ın ismi anılanlardan yemiyorsunuz? Halbuki zorunlu haller haricinde size yasaklananları detayıyla size açıklamış bulunuyor. Birçokları, bilgiye dayanmayan kişisel görüşleriyle halkı saptırıyor. Rabbin sınırı aşanları en iyi bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yemiyorsunuz? Oysaki O, mecbur kaldıklarınız dışında, haram kıldığı şeyleri size ayrıntılı olarak açıklamıştır. Doğrusu birçokları bir bilgiye dayanmaksızın tutku ve kuruntusuna uyarak saptırıyorlar. Kuşkusuz Rabb'in haddi aşanları en iyi bilendir.

 • Progressive Muslims

  And why should you not eat that on which God's name has been mentioned, when He has fully detailed to you what has been made forbidden; except what you are forced to Many misguide by their desires without knowledge; your Lord is fully aware of the transgressors.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And what is with you that you eat not of that over which the name of God has been remembered when He has set out and detailed to you what is forbidden you save that you be compelled thereto? And many lead astray by their vain desires, without knowledge; thy Lord: He best knows the transgressors.

 • Aisha Bewley

  What is the matter with you that you do not eat that over which the name of Allah has been mentioned, when He has made clear to you what He has made haram for you except when you are forced to eat it? Many people lead themselves astray through their whims and desires without having any knowledge. Your Lord knows best those who overstep the limits.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Why should you not eat from that upon which GOD's name has been mentioned? He has detailed for you what is prohibited for you, unless you are forced. Indeed, many people mislead others with their personal opinions, without knowledge. Your Lord is fully aware of the transgressors.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And why should you not eat that on which the name of God has been mentioned, when He has fully detailed to you what has been made unlawful; except what you are forced to? Many misguide by their desires without knowledge; your Lord is fully aware of the transgressors.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Why should you not eat that on which God's name has been mentioned, when He has sufficiently detailed to you what has been made forbidden; except what you are forced to? Many misguide by their desires without knowledge; your Lord is fully aware of the transgressors.*