Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sonra Musa'ya, iyi olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan, rahmet olan ve doğru yolu gösteren Kitap'ı verdik. Umulur ki Rabb'lerine kavuşacaklarına inanırlar.

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّـذ۪ٓي اَحْسَنَ وَتَفْص۪يلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَٓاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۟
Summe ateyna musel kitabe tamamen alellezi ahsene ve tafsilen li kulli şey'in ve huden ve rahmeten leallehum bi likai rabbihim yu'minun.
#kelimeanlamkök
1summesonra
2ateynaverdikاتي
3musaMusa'ya
4l-kitabeKitabıكتب
5temamen(ni'metimizi) tamamlamak içinتمم
6alaüzerine
7llezikimselere
8ehseneiyilik eden(lere)حسن
9ve tefsilenve açıklamak (için)فصل
10likulliherكلل
11şey'inşeyiشيا
12ve hudenve yola ileticiهدي
13ve rahmetenve rahmet olarakرحم
14leallehumumulur ki
15bilika'ikavuşacaklarınaلقي
16rabbihimRablerineربب
17yu'minuneinanırlarامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sonra, güzel davrananlara nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, bir kılavuz ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı verdik ki onlar Rablerine kavuşacaklarına inanabilsinler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sonra iyilik edenlere (nimetimizi) tamamlamak ve her şeyi açıklamak için, bir rehber ve rahmet olarak Musa'ya da Kitabı vermiştik. Umulur ki Rableriyle buluşmaya iman ederler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nitekim, en güzel biçimde tamamlanmış, her şeyin detaylı açıklaması, hidayet ve rahmet olarak Musa'ya Kitabı verdik ki Efendi'leriyle kavuşmayı onaylasınlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sonra Musa'ya, iyi olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan, rahmet olan ve doğru yolu gösteren Kitap'ı verdik. Umulur ki Rabb'lerine kavuşacaklarına inanırlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Zaten Musa'ya o Kitabı; iyi davranana iyiliklerimizi tamamlasın, her şeyi açıklasın, bir rehber ve bir ikram olsun diye vermiştik. Belki Sahipleriyle yüzleşeceklerine inanırlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sonra, güzel davrananlara tamamlayıcı olarak, her şeyi açıklaması, doğru yola eriştirmesi ve bir rahmet olması için, Musa'ya, Kitap verdik; Efendilerine kavuşacaklarına belki inanırlar diye.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Bilinen sürecin) ardından, iyilikte sebat edenlere nimetimizi tamamlamak, (gereken) her şeyi iyice açıklamak ve bir yol haritası ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya ilahi kelamı bağışladık ki, (en sonunda) Rableriyle buluşacaklarına inansınlar!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sonra, güzel davrananlara nimetimizi tamamlamak, her şeyi ayrıntılı kılmak, bir kılavuz ve rahmet olmak üzere Musa'ya o Kitap'ı verdik ki onlar Rablerine kavuşacaklarına inanabilsinler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sonra biz Musa'ya, iyilik yapanların üzerinde (nimetimizi) tamamlamak, her şeyi ayrı ayrı açıklamak ve bir hidayet ve rahmet olarak Kitabı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına inanırlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sonra Siz, Musa'ya, güzelce tatbik edene nimetlerimizi tamamlamak, herşeyi detaylı açıklamak, doğru yolu göstermek ve rahmet olmak üzere o kitabı verdik ki, Rablerine kavuşacaklarına inansınlar...

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve bir kez daha: İyilik yapmada sebat edenlere (nimetlerinizin) devamı olarak, Musaya, her şeyi tafsilatıyla bildiren ve (böylece insanları) rahmet ve hidayet(e erdiren) bu ilahi kelamı bağışladık ki, Rableri ile (nihai) buluşmaya inansınlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmete erdirmek için Musa'ya Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik ki, Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sonra biz Musaya o kitabı verdik ki güzel tatbık edene tamamlamak, ve her şeyi tafsıl etmek ve bir hidayet, bir rahmet olmak için, gerektir ki onlar rablarının likasına iyman etsinler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sonra iyilik edenlere (ni'metimizi) tamamlamak, her şeyi açıklamak ve yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya Kitabı verdik ki, Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar.

 • Gültekin Onan

  Sonra biz Musa'ya, iyilik yapanların üzerinde (nimetimizi) tamamlamak, her şeyi ayrı ayrı açıklamak ve bir hidayet ve rahmet olarak Kitabı verdik. Umulur ki rablerine kavuşacaklarına inanırlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yine biz Musaya — (hükümlerini) iyi tatbıyk edenlere karşı (ni'metimizi) tamamlamak, (dinde ihtiyaç haasıl olan) her şey'i (içinde) ayrı ayrı açıklamak ve bir hidayet, bir rahmet olmak üzere — o kitabı (Tevratı) verdik. Taki onlar (İsrail oğulları) Rablerine kavuşacaklarına iman etsinler.

 • İbni Kesir

  Sonra Biz, Musa'ya bir bütün halinde, her şeyi apaçık göstermek, hidayet ve rahmet olmak üzere o kitabı verdik. Belki Rabblarına kavuşacaklarına artık inanırlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yine, Musa'ya da, iyi uygulayanlara (nimetlerimizi) tamamlamak, her şeyi ayrı ayrı açıklamak ve bir rehber, rahmet olmak üzere o kitabı -Tevrat'ı- verdik ki Rab'lerine kavuşacaklarına inansınlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yine Biz, iyi hareket edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi iyice açıklamak, bir hidayet ve rehber olmak üzere Musa'ya kitabı verdik ki Rab'lerine kavuşacaklarına iman etsinler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sonra, Musa'ya Hakikat ve Sünnetullah BİLGİsini, hüda (hidayet) ve rahmet olarak, muhsin olanlar üzerine de (nimetimizi) tamamlamak ve her şeyi açıklamak için verdik.. . Ki böylece onlar, Rablerine kavuşacaklarına iman etsinler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nitekim, en güzel biçimde tamamlanmış, her şeyin detaylı açıklaması, hidayet ve rahmet olarak Musa'ya Kitabı verdik ki Rab'leriyle kavuşmaya inansınlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sonra Musa'ya, iyi olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan, rahmet olan ve doğru yolu gösteren Kitap'ı verdik. Umulur ki Rabb'lerine kavuşacaklarına inanırlar.

 • Progressive Muslims

  Then We gave Moses the Scripture, to complete for those who do right, and to fully detail all things, and a guide and mercy that they may believe in the meeting of their Lord.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then We gave Moses the Writ, complete for him who does good, and an explanation of everything, and as guidance, and as a mercy, that they might believe in the meeting with their Lord.

 • Aisha Bewley

  Then We gave Musa the Book, complete and perfect for him who does good, elucidating everything, and a guidance and a mercy, so that hopefully they will have iman in their encounter with their Lord.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And we gave Moses the scripture, complete with the best commandments, and detailing everything, and a beacon and mercy, that they may believe in meeting their Lord.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Then We gave Moses the Book, to complete for those who do right, and to fully detail all things, and a guide and mercy that they may believe in the meeting of their Lord.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Then We gave Moses the book, complete with the best and sufficiently detailing all things, and a guide and mercy that they may acknowledge the meeting of their Lord.