Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Tanıklık yönünden hangi şey daha güvenilirdir?" De ki: "Aramızda tanık Allah'tır. Bu Kur'an; bana, sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyedildi. Yoksa Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna tanıklık mı ediyorsunuz? De ki: "Ben tanıklık etmem." De ki: "O ancak tek ilahtır. Kuşkusuz ben, sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım."

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةًۜ قُلِ اللّٰهُ شَه۪يدٌ بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَاُو۫حِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِه۪ وَمَنْ بَلَغَۜ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰىۜ قُلْ لَٓا اَشْهَدُۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنَّن۪ي بَر۪ٓيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَۢ
Kul eyyu şey'in ekberu şehadeh, kulillahu şehidun, beyni ve beynekum ve uhiye ileyye hazal kur'anu li unzirekum bihi ve men belag, e innekum le teşhedune enne meallahi aliheten uhra, kul la eşhed, kul innema huve ilahun vahidun ve inneni beriun mimma tuşrikun.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2eyyuhangi
3şey'inşeyشيا
4ekberudaha büyüktürكبر
5şehadetenşahidlik bakımındanشهد
6kulide kiقول
7llahuAllah
8şehidunşahiddirشهد
9beynibenimleبين
10ve beynekumsizin aranızdaبين
11ve uhiyeve vahyolunduوحي
12ileyyebana
13hazabu
14l-kuranuKur'anقرا
15liunzirakumsizi uyarayımنذر
16bihionunla
17ve menve herkesi
18belegaulaştığıبلغ
19einnekumsiz
20leteşheduneşahidlik ediyor musunuz?شهد
21ennegerçekten
22meaile beraber
23llahiAllah
24alihetentanrılar olduğunaاله
25uhrabaşkaاخر
26kulde kiقول
27la
28eşheduben şahidlik etmemشهد
29kulde kiقول
30innemaancak
31huveO
32ilahunTanrıdırاله
33vahiduntek birوحد
34ve innenişüphesiz ben
35beri'unuzağımبرا
36mimmaşeylerden
37tuşrikunesizin ortak koştuğunuzشرك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Tanıklık bakımından hangi şey daha büyüktür?" De ki: "Benimle sizin aranızda Allah tanıktır. Bu Kur'an bana vahyolundu ki, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım. Siz gerçekten Allah'ın yanında başka ilahların bulunduğuna tanıklık ediyor musunuz?" De ki: "Ben buna tanıklık etmiyorum." De ki: "O sadece tek bir tanrıdır ve ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Hangi şey şahitlik bakımından en büyüktür? De ki: "Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an, bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi* uyarmam için vahyolundu. Yoksa siz Allah ile birlikte başka ilahlar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz?" De ki: "Ben buna şahitlik etmem." De ki: "O, yalnızca tek bir ilahtır; ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden elbette uzağım."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sor: "Kimin tanıklığı büyüktür?" De ki: "Benimle sizin aranızda ALLAH tanıktır. Sizi ve ulaştığı herkesi uyarmak için bana bu Kuran verildi. ALLAH'tan başka tanrı olduğuna mı tanıklık ediyorsunuz?" "Ben böyle tanıklık etmem" de ve ardından şunu da söyle: "O bir tek tanrı, ben sizin ortak koştuğunuz şeyden uzağım."*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Tanıklık yönünden hangi şey daha güvenilirdir?" De ki: "Aramızda tanık Allah'tır. Bu Kur'an; bana, sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyedildi. Yoksa Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna tanıklık mı ediyorsunuz? De ki: "Ben tanıklık etmem." De ki: "O ancak tek ilahtır. Kuşkusuz ben, sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "En büyük şahit kimdir?" diye sor ve de ki "Allah'tır. O, benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana vahiy edildi ki sizi ve ulaştığı kişileri onunla uyarayım." De ki "Siz Allah ile birlikte başka ilahların olduğuna şahit misiniz? Ben şahit değilim." De ki "O tek ilah'tır. Ben, sizin ona ortak saydıklarınızdan uzağım."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Tanıklık yönünden, hangisi daha büyüktür?" De ki: "Allah, aramızda Tanıktır. Bu Kur'an, sizi ve ulaştığı herkesi Onunla uyarmam için bana bildirildi. Allah ile birlikte başka tanrıların da olduğuna gerçekten tanıklık ediyor musunuz?" De ki: "Ben, tanıklık etmem!" De ki: "O, Tek ve Eşsiz Tanrıdır. Kuşkusuz, ben, ortaklar koştuklarınızdan uzağım!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sor onlara "En büyük şahit kimdir?" Cevap ver: "Benimle sizin aranızda Allah şahittir; ve bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve onun ulaştığı kimseleri uyarayım diye vahyedildi. Size de (ulaştığına göre şimdi söyleyin bakalım): Allah'la birlikte başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik eder misiniz? De ki: "Ben buna şahitlik etmem." Ve ekle: "Tek ilah ancak O'dur; ve benim Allah dışında ilahlık yakıştırdıklarınızla hiçbir bağım yoktur."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sor: "Tanıklık bakımından hangi şey daha büyüktür?" De ki: "Benimle sizin aranızda Allah tanıktır. Bu Kur'an bana vahyolundu ki, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım. Siz gerçekten Allah'ın yanında başka ilahların bulunduğuna tanıklık ediyor musunuz?" De ki: "Ben buna tanıklık etmiyorum." De ki: "O, sadece tek bir tanrıdır! Ve ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Şahidlik bakımından hangi şey daha büyüktür?" De ki: "Allah benimle sizin aranızda şahiddir. Sizi -ve kime ulaşırsa- kendisiyle uyarmam için bana şu Kur'an vahyedildi. Gerçekten Allah'la beraber başka ilahların da bulunduğuna siz mi şahidlik ediyorsunuz?" De ki: "Ben şehadet etmem." De ki: O, ancak bir tek olan ilahtır ve gerçekten ben, sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Şahitlikçe hangi şey daha büyüktür?" De ki: "Allah benimle sizin aranızda şahittir. Ve bu Kur'an bana vahyolundu ki, sizi ve onun ulaştığı herkesi uyarayım. Gerçekten siz, Allah'tan başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz?" De ki: "Ben şahitlik etmem!" De ki: "O birtek ilahtır ve gerçekten ben ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Hakikatin en güvenilir şahidi kimdir?" De ki: "Allah benim ile sizin aranızda şahittir; ve bu Kuran bana vahyedildi ki ona dayanarak sizi ve onun ulaşabileceği herkesi uyarabileyim". Siz, Allahtan başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik yapabilir misiniz? De ki: "Ben (böyle) bir şahitlik yapmam!" De ki: "O, tek Allahtır; ve bakın, sizin yaptığınız gibi, Allahtan başka şeylere ilahlık yakıştırmak benden uzak olsun!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?" De ki: "Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz?" De ki: "Ben şahitlik etmem." De ki: "O, ancak tek bir ilahtır ve şüphesiz ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Hangi şey şehadetçe en büyüktür?" De ki "Allah şahid benimle sizin aranızda" ve bana bu Kur'an vahy olundu ki sizi ve her kime irerse onu bununla inzar edeyim: Ya siz, Allah ile beraber diğer ilahlar olduğuna gerçekten şehadet mi ediyorsunuz? De ki: Ben şehadet etmem, De ki hakıkat ancak şu; O bir tek ilah, ve şübhesizki ben sizin şeriklerinizden temamen beriyim.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Şahidlik bakımından hangi şey daha büyüktür?" De ki: "Benimle sizin aranızda Allah şahiddir. Bu Kur'an bana vahyolundu ki, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım. Siz gerçekten Allah ile beraber başka tanrılar olduğuna şahidlik ediyor musunuz?", "Ben şahidlik etmem!" de: "O, ancak tek bir Tanrıdır, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım" de.

 • Gültekin Onan

  De ki: "Şahidlik bakımından hangi şey / hangisi daha büyüktür?" De ki: "Tanrı benimle sizin aranızda şahiddir. Sizi -ve kime ulaşırsa- kendisiyle uyarmam için bana şu Kuran vahyedildi. Gerçekten Tanrı'yla beraber başka tanrıların da bulunduğuna siz mi şahidlik ediyorsunuz?" De ki: "Ben şehadet etmem." De ki: "O ancak bir tek olan Tanrı'dır ve gerçekten ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Şahid olmak bakımından hangi şey daha büyük?" De ki: "Benimle sizin aranızda (hak peygamber olduğuma) Allah hakkıyle şahiddir. Şu Kur'an bana — sizi de, (sizden sonra) erişen (ler) i de inzar etmekliğim için — vahyolundu. Allahla beraber başka tanrılar da olduğuna gerçekden siz mi şahidlik ediyorsunuz"? De ki: "Ben (buna) şahidlik etmem". De ki: "O, ancak bir tek Tanrıdır ve sizin eş tutmakda olduğunuz nesnelerle muhakkak ki benim bir ilişiğim yokdur".

 • İbni Kesir

  De ki: Şahid olarak hangi şey daha büyüktür? De ki: Benimle sizin aranızda Allah şahiddir. Bu Kur'an; bana sizi de, ulaştığı kimseleri de, uyarmam için vahyolundu. Allah ile beraber başka tanrılar olduğuna siz mi şahidlik ediyorsunuz? De ki: Ben şehadet etmem. De ki: O, ancak bir tanrıdır. Ve ben, gerçekten sizin şirk koştuklarınızdan uzağım.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Hangi şeyin şahitliği daha büyüktür? -Benimle sizin aranızda şahit olan Allah'tır. Bu Kur'an, bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. Allah ile beraber başka ilahların olduğuna siz mi şahitlik ediyorsunuz? Ben, şahitlik etmem! de! Yine de ki: - O tek bir ilahtır ve ben sizin koştuğunuz şirkten uzağım.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Şahit olarak hangi şey daha büyüktür?" "De ki: "Allah! Benimle sizin aranızda O, şahit olarak yeter.Şu Kur'an bana sizi ve kendisine ulaşan herkesi uyarmam için vahyolundu."Allah ile beraber başka tanrılar bulunduğuna gerçekten siz mi şahitlik ediyorsunuz?" Ben asla buna şehadet etmem!" de ve şu hakikati vurgula: "O, ancak tek İlahtır, başka Tanrı yoktur. Sizin şirkinizle de, şeriklerinizle de benim hiç bir ilişiğim yoktur."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?".. . De ki: "Benimle sizin arasında Allah şahittir. . . Bana vahyolan şu Kur'an ile sizi ve ulaştığı (her) kişiyi uyarırım. . . Siz gerçekten Allah yanı sıra başka ilahlar bulunduğuna şahit misiniz?". . . De ki: "Ben (buna) şahitlik edemem". . . De ki: "O Uluhiyet, TEK'tir ve doğrusu ben, sizin ortak koştuğunuz şeylerden beriyim. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sor: 'Kimin tanıklığı büyüktür?' De ki: 'Benimle sizin aranızda ALLAH tanıktır. Sizi ve ulaştığı herkesi uyarmak için bana bu Kuran verildi. ALLAH'tan başka tanrı olduğuna mı tanıklık ediyorsunuz?' 'Ben böyle tanıklık etmem,' de ve ardından şunu da söyle: 'O bir tek tanrı, ben sizin ortak koştuğunuz şeyden uzağım.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Tanıklık yönünden hangi şey daha güvenilirdir?" De ki: "Aramızda tanık Allah'tır. Bu Kur'an; bana, sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyedildi. Yoksa Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna tanıklık mı ediyorsunuz? De ki: "Ben tanıklık etmem." De ki: "O ancak tek ilahtır. Kuşkusuz ben, sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım."

 • Progressive Muslims

  Say: "Which is the greatest testimony" Say: "God is witness between me and you, and He has inspired to me this Quran that I may warn you with it and whomever it reaches, that you bear witness that along with God are other gods!"; Say: "I do not bear witness!", Say: "He is only One god, and I am innocent of what you set up!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “What thing is greatest in witness?” Say thou: “God is witness between me and you; and this Qur’an has been revealed to me that I might warn you thereby, and whom it reaches. Do you bear witness that there are other gods with God?” Say thou: “I bear not witness.” Say thou: “He is but One God, and I am quit of that to which you ascribe a partnership.”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘What thing is greatest as a witness?’ Say: ‘Allah. He is Witness between me and you. This Qur’an has been revealed to me so that I may warn you by it, and anyone else it reaches. Do you then bear witness that there are other gods together with Allah?’ Say: ‘I do not bear witness.’ Say: ‘He is only One God, and I am free of all you associate with Him.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "Whose testimony is the greatest?" Say, "GOD's. He is the witness between me and you that this Quran has been inspired to me, to preach it to you and whomever it reaches. Indeed, you bear witness that there are other gods beside GOD." Say, "I do not testify as you do; there is only one god, and I disown your idolatry.",

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "Which is the greatest testimony?" Say: "God is witness between me and you, and He has inspired to me this Qur'an that I may warn you with it and whoever it reaches, that you are bearing witness that with God are other gods!" Say: "I do not bear witness!" Say: "He is only One god, and I am innocent of what you have set up!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Which is the greatest testimony?" Say, "God is witness between me and you, and He has inspired to me this Quran that I may warn you with it and whomever it reaches. Do you bear witness that along with God are other gods?" Say, "I do not bear witness!" Say, "He is only One god, and I am innocent of your setting up partners!"