Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yapabilirsen bir tünelle yerden veya bir merdivenle gökten onlara bir ayet getir! Eğer Allah dileseydi, elbette onları doğru yol üzerinde toplardı. O halde sakın cahillerden olma!

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّماً فِي السَّمَٓاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍۜ وَلَوْ شَٓاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِل۪ينَ
Ve in kane kebure aleyke i'raduhum fe inisteta'te en tebtegıye nefekan fil ardı ev sullemen fis semai fe te'tiyehum bi ayeh, ve lev şaallahu le cemeahum alel huda fe la tekunenne minel cahilin.
#kelimeanlamkök
1ve inve eğer
2kaneكون
3keburaağır geldiyseكبر
4aleykesana
5ia'raduhumonların yüz çevirmesiعرض
6feinihaydi
7stetaa'teyapabilirsenطوع
8en
9tebtegiyeara kiبغي
10nefekanbir delikنفق
11fiiçine
12l-erdiyerinارض
13evya da
14sullemenbir merdivenسلم
15fi
16s-semaigöğeسمو
17fete'tiyehumonlara getiresinاتي
18biayetinbir mu'cizeايي
19velevşayet
20şa'edileseydiشيا
21llahuAllah
22lecemeahumelbette onları toplardıجمع
23alaüzerinde
24l-hudahidayetهدي
25fela
26tekunenneo halde olmaكون
27mine-den
28l-cahilinecahiller-جهل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi yerin içine bir tünel aç, ya da göğe bir merdiven daya ki, onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplardı. O halde cahillerden olma!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onların yüz çevirmesi sana ağır geldi ise yerde (inebileceğin) bir tünel veya göğe (çıkabileceğin) bir merdiven edinmeye gücün yetseydi ve onlara bir delil getirseydin (yine de inanmazlardı). Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplardı; sakın cahillerden olma!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bilesin ki, yerin içine bir delik açmaya ya da göğe merdiven dayamaya gücün yetse de bir mucize ortaya koysan yine kar etmez.. ALLAH dileseydi onları doğru yola toplardı. Öyleyse cahillerden olma.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yapabilirsen bir tünelle yerden veya bir merdivenle gökten onlara bir ayet getir! Eğer Allah dileseydi, elbette onları doğru yol üzerinde toplardı. O halde sakın cahillerden olma!

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yerde bir kanal veya gökte bir merdiven bulup gücün de yetiyorsa gider bir mucize getirirsin. Allah, zorlayıcı düzen koysaydı elbette bunların hepsini doğru yolda toplardı. Sakın kendini bilmezlerden (cahillerden) olma.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, gücün yetiyorsa, yeryüzünün dibinde bir delik veya gökte bir merdiven arayarak, onlara bir mucize getir. Oysa Allah dileseydi, onların tümünü, doğru yola eriştirirdi. Artık, sakın bilisizler arasında olma.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Eğer onların yüz çevirmeleri ağırına gidiyorsa ve senin de yeri oymaya ya da göğe merdiven dayamaya gücün varsa, haydi bunu yap da bir mucize getir bakalım! Oysa ki eğer Allah dileseydi, onların tümünü hidayet üzre buluştururdu, (ama dilemedi). Öyleyse, sakın (Allah'ın yasasını) bilmezden gelme!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Eğer yüz çevirip gitmeleri sana ağır geldiyse, haydi gücün yetiyorsa, yerin içinde bir delik yahut gökte bir merdiven ara da onlara bir mucize getir. Allah dileseydi onları doğru ve güzelde birleştirirdi. Artık cahillerden olma.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, onlara bir ayet getirmek için yerde bir tünel açmaya veya göğe bir merdiven dayamaya gücün yetiyorsa (yap). Eğer Allah dileseydi, onların tümünü hidayet üzere toplardı. Öyleyse sakın cahillerden olma.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer onların omuz dönmeleri sana ağır geliyorsa, haydi kendi kendine yerin dibine inecek bir baca veya göklere çıkacak bir merdiven arayıp da onlara bambaşka bir mucize getirmeye gücün yettiği takdirde hiç durma, bunu yap! Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Eğer hakikati inkar edenlerin sana sırtlarını dönmeleri seni sıkıntıya sokuyorsa ve o nedenle onlara (daha ikna edici) bir mesaj getirmek için yerin dibine inebilecek yahut merdivenle göğe yükselebilecek durumda isen, (durma yap;) ama (unutma ki) eğer Allah dileseydi onların tümünü (Kendi) rehberliği altında toplardı. O halde, sakın (Allahın yollarını) görmezden gelmeye çalışma.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse; bir delik açıp yerin dibine inerek, yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap! Eğer Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde, sakın cahillerden olma.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer onların omuz dönmeleri, sana pek ağır geliyorsa haydi kendi kendine yerin dibine inecek bir baca veya göklere çıkacak bir merdiven arayıb da onlara bam başka bir ayet getirmeğe gücün yettiği takdirde hiç durma, Allah dilemiş olsa idi elbette onları hidayet üzre toplardı o halde sakın cahillerden olma

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi (yapabilirsen) yerin içine (inebileceğin) bir delik, ya da göğe (çıkabileceğin) bir merdiven ara ki onlara bir mu'cize getiresin! Allah, dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplardı, o halde cahillerden olma!

 • Gültekin Onan

  Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, onlara bir ayet getirmek için yerde tünel açmaya veya göğe bir merdiven dayamaya gücün yetiyorsa (yap). Eğer Tanrı dileseydi, onların tümünü hidayet üzerine toplardı.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır gelmiş olub da kendilerine bir ayet (bir mu'cize) getirmen için yerde bir baca veya gökde bir merdiven araman (gibi ham ve icabsız tekliflere) uymak istersen (şunu bil ki) eğer Allah dileseydi onların hepsini muhakkak hidayet üzerinde toplardı. O halde sakın bilmeyenlerden olma.

 • İbni Kesir

  Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa; yeri delmeğe ve göğe merdiven dayamaya gücün yetmiş olsaydı; onlara bir ayet gösterirdin. Şayet Allah dileseydi; onları hidayet üzerinde birleştirirdi. Sakın bilgisizlerden olma.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer, onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yerde bir delik veya gökte bir merdiven bulmaya gücün yeterse onlara bir mucize gösterirsin. Allah dileseydi, onları hidayet üzerinde toplardı. Öyleyse, cahillerden olma!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer onların hakka sırt çevirmeleri sana pek ağır gelip de kendilerine bambaşka bir mucize getirmen için yer altında bir geçit veya göğe çıkacak bir merdiven arama peşinde olursan, şunu bil ki: şayet Allah dileseydi onların hepsini elbette doğru yol üzerinde toplardı. O halde sen sakın bunu bilmeyenlerden, fevri davrananlardan olma.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse; haydi kudretin varsa, arza bir delik yahut semaya bir merdiven ara ki onlara oradan bir mucize getir (de iman etsinler)! Eğer Allah dileseydi elbette onları hakikat üzere toplardı.. . Öyle ise sakın cahillerden olma!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bilesin ki, yerin içine bir delik açmaya ya da göğe merdiven dayamaya gücün yetse de bir mucize ortaya koysan yine kar etmez.. ALLAH dileseydi onları doğru yola toplardı. Öyleyse cahillerden olma

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yapabilirsen bir tünelle yerden veya bir merdivenle gökten onlara bir ayet getir! Eğer Allah dileseydi, elbette onları doğru yol üzerinde toplardı. O halde sakın cahillerden olma!

 • Progressive Muslims

  And if their aversion has become too much for you, then perhaps you could make a tunnel in the Earth, or a ladder to the heavens, and bring them a sign. Had God willed, He would have gathered them to the guidance; so do not be of the ignorant ones.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And if their evasion be hard for thee: if thou art able to seek a tunnel in the earth or a stairway in the sky to bring to them a proof. And had God willed, He would have gathered them together to the guidance; so be thou not of the ignorant.

 • Aisha Bewley

  If their turning away is hard on you, then go down a tunnel deep into the earth, if you can, or climb up a ladder into heaven, and bring them a Sign. If Allah had wanted to He would have gathered them all to guidance. So do not be among the ignorant.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If their rejection gets to be too much for you, you should know that even if you dug a tunnel through the earth, or climbed a ladder into the sky, and produced a miracle for them (they still would not believe). Had GOD willed, He could have guided them, unanimously. Therefore, do not behave like the ignorant ones.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if their aversion has become too much for you, then perhaps you could make a tunnel in the earth, or a ladder to the heavens, and bring them a sign. Had God willed, He would have gathered them to the guidance; so do not be of the ignorant ones.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If their aversion has become too much for you, then perhaps you could make a tunnel in the earth, or a ladder to the heavens, and bring them a sign. Had God willed, He would have summoned them to the guidance; so do not be of the ignorant ones.