Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Âyetlerimize iman etmiş kimseler sana geldiklerinde, "Size selam olsun."de. Rabb'iniz rahmet etmeyi Kendi üzerine yazdı. Sizden kim cehaletle kötü bir şey yapar da ardından tevbe edip kendini düzeltirse, bilsin ki O, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

وَاِذَا جَٓاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاٰيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَۙ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُٓوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِه۪ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهُ غَفُورٌ رَح۪يمٌ
Ve iza caekellezine yu'minune bi ayatina fe kul selamun aleykum ketebe rabbukum ala nefsihir rahmete ennehu men amile minkum suen bi cehaletin summe tabe min ba'dihi ve asleha fe ennehu gafurun rahim.
#kelimeanlamkök
1ve izave zaman
2ca'ekesana geldikleriجيا
3ellezinekimseler
4yu'minuneinanan(lar)امن
5biayatinaayetlerimizeايي
6fekulde kiقول
7selamunselam olsunسلم
8aleykumsize
9ketebeyazmıştırكتب
10rabbukumRabbinizربب
11alaüzerine
12nefsihikendiنفس
13r-rahmeterahmetiرحم
14ennehukuşkusuz
15menkim
16amileyaparsaعمل
17minkumsizden
18su'enbir kötülükسوا
19bicehaletinbilmeyerekجهل
20summesonra
21tabetevbe ederتوب
22min
23bea'dihiardındanبعد
24ve eslehave uslanırsaصلح
25feennehumuhakkak ki O
26gafurunbağışlayandırغفر
27rahimunesirgeyendirرحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde, onlara de ki; "Selam size! Rabbiniz rahmet ve şefkati kendisine ilke edindi. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar, ardından tövbe edip de kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah, çok bağışlayandır; çok merhamet edendir."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki: "Selam üzerinize olsun!Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazmıştır (gerekli kılmıştır)." Gerçek şu ki sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tevbe edip kendisini düzeltirse, O çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ayetlerimizi onaylayanlara gelince, "Size selam olsun. Efendiniz merhametli davranmayı prensip edindi. Bunun için, her kim bilmeyerek işlediği bir kötülükten sonra tövbe ederek kendini düzeltirse, bilsin ki O Bağışlayandır, Rahimdir."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Âyetlerimize iman etmiş kimseler sana geldiklerinde, "Size selam olsun."de. Rabb'iniz rahmet etmeyi Kendi üzerine yazdı. Sizden kim cehaletle kötü bir şey yapar da ardından tevbe edip kendini düzeltirse, bilsin ki O, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ayetlerimize inanıp güvenenler sana gelince onlara de ki "Selam size! Rabbiniz ikramı bol olmayı kendi üzerine yazmıştır. Sizden kim kendini tutamayarak (cahillikle) kötülük işler ve sonra dönüş yapar (tevbe eder) ve kendini düzeltirse elbette Allah bağışlar ve ikramda bulunur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ayetlerimize inananlar sana geldiklerinde, şunu söyle: "Size selam olsun! Efendiniz, rahmeti, Kendi üzerine yazmıştır. Bilisizlik yüzünden işlediği bir kötülükten sonra, kim pişmanlık göstererek kendisini düzeltirse; kuşkusuz, O, Sınırsız Bağışlayandır; Merhametlidir!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Mesajlarımıza yürekten inanan kimseler sana geldiğinde de ki: "Selam olsun size! Rabbiniz, rahmeti kendi zatı için prensip edinmiştir. Haberiniz olsun ki, sizden biri bilmeden bir kötülük işler ve ardından tevbe edip kendini düzeltirse, kesinlikle O'nu tarifsiz bir bağışlayıcılığı olan eşsiz bir merhamet kaynağı olarak (bulacaktır).

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ayetlerimize iman edenler sana geldiğinde şöyle söyle: "Selam size! Rabbiniz, benliği üzerine rahmeti yazmıştır. İçinizden her kim bilgisizlikle bir kötülük işler de ardından tövbe edip halini düzeltirse, hiç kuşkusuz, Allah çok affedici, çok merhametlidir."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bizim ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde, onlara de ki: "Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı ki, içinizden kim bir cehalet sonucu bir kötülük işler sonra tevbe eder ve (kendini) ıslah ederse şüphesiz, O, bağışlayandır, esirgeyendir."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ayetlerimize iman edenler, yanına geldikleri zaman de ki: "Selam sizlere! Rabbiniz kendine rahmeti yazdı. Sizden kim bir cahillikle bir kötülük yapmış, sonra arkasından tevbe edip düzelmiş ise, ona karşı bağışlayan, esirgeyendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Mesajlarımıza inananlar sana geldiklerinde de ki: "Size selam olsun! Rabbiniz rahmet ve merhameti kendisine ilke edinmiştir, böylece sizden biri bilgisizlikten dolayı kötü bir fiil işler ve sonra tevbe edip dürüst ve erdemlice bir hayat yaşarsa O(nun) çok affedici ve rahmet kaynağı (olduğunu görecek)tir".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman, de ki: "Selam olsun size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti (merhameti) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse (bilmiş olun ki) O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ayetlerimize iyman ediyor olanlar yanına geldikleri zaman da de ki "selam sizlere rabbınız kendine rahmeti yazdı, içinizden her kim bir cahillikle bir kabahat yapmış, sonra arkasından tevbe edib düzelmiş ise ona karşı gafur, rahim olmayı irade buyurdu

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ayetlerimize inananlar, sana geldikleri zaman: "Size selam olsun, de, Rabbiniz, kendi üzerine rahmeti yazmış(yaratıklarına acımayı prensip edinmiş)tir. Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar da sonra ardından tevbe eder, uslanırsa muhakkak ki O, bağışlayandır, esirgeyendir."

 • Gültekin Onan

  Bizim ayetlerimize inananlar sana geldiklerinde onlara de ki: "Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı ki, içinizden kim bir cehalet sonucu bir kötülük işler sonra tevbe eder ve (kendini) islah ederse kuşkusuz O, bağışlayandır, esirgeyendir."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ayetlerimize iman (da sebat) edenler sana geldiği zaman de ki: "Selam sizlere. Rabbiniz kendi üzerine (şu) rahmeti yazdı: İçinizden kim bilmeyerek bir fenalık yapıb da sonra arkasından tevbe etmiş ve düzelmiş ise şübhesiz ki O, çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir.

 • İbni Kesir

  Ayetlerimize iman edenler, sana geldiklerinde de ki: Selam size. Rabbınız rahmeti kendi üzerine yazdı. İçinizden her kim ki bilmeyerek bir fenalık yapar da arkasından tevbe eder ve ıslah ederse; şüphesiz O; Gafur'dur, Rahim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ayetlerimize iman edenler yanına geldikleri zaman: De ki: Selam size Rabbiniz, kendi üzerine rahmeti gerekli kıldı. Bu sebeple, içinizden kim cahillikle bir kötülük işler de ardından tevbe edip, halini düzeltirse, şüphesiz Allah bağışlayan ve merhamet edendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara:"Selam sizlere!" de! Rabbiniz merhameti kendi Zatına temel bir ilke edinmiştir. Sizden kim bilmeyerek bir günah işler de sonra ardından tövbe eder ve halini düzeltirse Onun da gafur ve rahim (çok affedici ve merhametli) olduğunu bilmelidir."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Esma'nın açığa çıkışı olan) işaretlerimize iman edenler sana geldiklerinde de ki: "Selamun aleyküm.. . Rabbiniz rahmeti nefsine yazmıştır! Sizden her kim bilgisizlikten bir kötülük yapar da, arkasından tövbe eder ve (halini) düzeltirse, muhakkak ki O, Ğafur'dur, Rahıym'dir. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ayetlerimize inananlar sana gelince, 'Size selam olsun. Rabbiniz merhametli davranmayı prensip edindi. Bunun için, her kim bilmeyerek işlediği bir kötülükten sonra tevbe ederek kendini düzeltirse, bilsin ki O Bağışlayandır, Rahimdir.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Âyetlerimize iman etmiş kimseler sana geldiklerinde, "Size selam olsun." de. Rabb'iniz rahmet etmeyi Kendi üzerine yazdı. Sizden kim cehaletle kötü bir şey yapar da ardından tövbe edip kendini düzeltirse, bilsin ki O, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Progressive Muslims

  And if those who believe in Our revelations come to you, then Say: "Peace be upon you, our Lord has decreed mercy upon Himself, that any of you who commits sin out of ignorance and then repents afterwards and amends, then He is Forgiving, Merciful. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when there come to thee those who believe in Our proofs, say thou: “Peace be upon you! Your Lord has prescribed for Himself mercy, that whoso of you does evil through ignorance, then turns in repentance after that and makes right: He is forgiving and merciful.”

 • Aisha Bewley

  When those who have iman in Our Signs come to you, say, ‘Peace be upon you!’ Your Lord has made mercy incumbent on Himself. If anyone among you does evil out of ignorance and then afterwards makes tawba and puts things right, He is Ever-Forgiving, Most Merciful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When those who believe in our revelations come to you, you shall say, "Salmun 'Alaykum (Peace be upon you). Your Lord has decreed that mercy is His attribute. Thus, anyone among you who commits a transgression out of ignorance, and repents thereafter and reforms, then He is Forgiving, Most Merciful."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if those who believe in Our revelations come to you, then say: "Peace be upon you, our Lord has decreed mercy upon Himself, that any of you who commits sin out of ignorance and then repents afterwards and amends, then He is Forgiving, Merciful."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If those who acknowledge Our signs come to you, then say, "Peace be upon you, our Lord has decreed mercy upon Himself, that any of you who commits sin out of ignorance and then repents afterwards and reforms, then He is Forgiving, Compassionate."