Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah; sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Hiçbir dişi, O'nun bilgisi olmadan ne hamile kalabilir ne de doğurabilir. Bir kimseye ömür verilmesi; ömrünün uzaması veya kısalması, hepsi bir Kitap'tadır. Kuşkusuz bu Allah'a kolaydır.

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجاًۜ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِه۪ۜ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِه۪ٓ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍۜ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
Vallahu halakakum min turabin summe min nutfetin summe cealekum ezvaca, ve ma tahmilu min unsa ve la tedau illa bi ilmih, ve ma yuammeru min muammerin ve la yunkasu min umurihi illa fi kitab, inne zalike alallahi yesir.
#kelimeanlamkök
1vallahuve Allah
2halekakumsizi yarattıخلق
3min-tan
4turabintoprak-ترب
5summesonra
6min-den
7nutfetinnutfe(sperm)-نطف
8summesonra
9cealekumsizi yaptıجعل
10ezvacençift çiftزوج
11ve ma
12tehmilugebe kalamazحمل
13minhiçbir
14unsadişiانث
15ve lave
16tedeudoğuramazوضع
17illadışında
18biilmihiO'nun bilgisiعلم
19ve mave verilmez
20yuammeruömürعمر
21minhiçbir
22muammerincanlıyaعمر
23ve lave
24yunkasuazaltılmazنقص
25min-nden
26umurihionun ömrü-عمر
27illa(yazılmadıkça)
28fi
29kitabinKitaptaكتب
30inneşüphesiz
31zalikebu
32alagöre
33llahiAllah'a
34yesirunkolaydırيسر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah sizi topraktan, sonra embriyodan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. O'nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır, ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar, Allah'a kolaydır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah sizi (önce) topraktan, sonra da nutfeden (zigottan) yarattı; daha sonra sizi eşler (çiftler) hâline getirdi.* Hiçbir dişi, O'nun bilgisi olmadan gebe kalamaz ve doğuramaz. (Bir canlıya) ömür verilmesi de ömründen kısılıp azaltılması*da mutlaka bir kitaptadır (sistemi vardır). Şüphesiz ki bu, Allah'a çok kolaydır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH sizi topraktan, sonra bir damlacıktan yaratmış ve sonra da sizi çiftler halinde üretmiştir. Bir dişinin gebe kalması ve doğurması ancak O'nun bilgisiyledir. Bir canlının uzun ömürlü olması da ömrünün kısa tutulması da ancak bir kitaptaki kayda göredir. Bu, ALLAH'a kolaydır.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah; sizi topraktan, sonra nutfeden* yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Hiçbir dişi, O'nun bilgisi olmadan ne hamile kalabilir ne de doğurabilir. Bir kimseye ömür verilmesi; ömrünün uzaması veya kısalması, hepsi bir Kitap'tadır.* Kuşkusuz bu Allah'a kolaydır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah sizi topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan yaratmış, sonra da (ruhunuzla) eşleşmiş hale getirmiştir.* O'nun bilgisi olmadan bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Ömrü olanın yaşaması ve ömrünün kısalması mutlaka bir deftere kayıtlı olur. Bu Allah'a kolaydır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, sizi topraktan, sonra bir damlacıktan yarattı. Sonra, sizi çiftler yaptı. O'nun bilgisi dışında, hiçbir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Yaşayan bir varlığa ömür verilmesi de ömrünün kısaltılması da bir Kitap'ta kayıtlıdır. Aslında, işte bu, Allah için çok kolaydır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve Allah sizi topraktan yaratmıştır; sonra bir damlacık hayat suyundan... Sonra size (birbirinize) eş olacak cinsel bir kimlik vermiştir: hiçbir dişi ne O'ndan habersiz hamile kalabilir, ne de doğum yapabilir.Dahası hiç bir hayat sahibi, O'nun kayıtlı yasası dışında ne ömrünü uzatabilir, ne de kısaltabilir: Hiç şüphe yok ki bu, Allah için çok kolaydır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah sizi bir topraktan, sonra bir spermden yarattı; sonra sizi çiftler haline getirdi. O'nun ilmi dışında, bir dişi ne hamile olur ne de doğurur. Yaşayan bir varlığa daha çok ömür verilmesi de onun ömründen biraz azaltılması da mutlaka bir Kitap'ta yazılıdır. Bu, Allah için gerçekten çok kolaydır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah sizi topraktan yarattı, sonra bir damla sudan. Sonra da sizi çift çift kıldı. O'nun bilgisi olmaksızın, hiç bir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır. Gerçekten bu, Allah'a göre kolaydır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hem Allah sizi bir topraktan, sonra bir nutfeden yarattı, sonra da sizi çiftler yaptı. O'nun bilgisi dışında ne bir dişi gebe olabilir, ne de doğurabilir. Bir yaşatılanın ömrünün uzatılması da kısaltılması da kesinlikle bir kitapta yazılıdır, şüphe yok ki, o Allah'a göre çok kolaydır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (hatırlayın) Allah sizi(n her birinizi) topraktan yaratır, sonra da bir damla spermden ve sonra sizi iki cinsten biri şekline sokar. Hiçbir dişi O'nun bilgisi olmadan ne hamile kalabilir, ne de doğum yapabilir ve (Allah'ın) fermanında öngörülmedikçe hiç kimse ömrünü uzatamaz ve hiç kimse de onu kısaltamaz; ama bunlar, kuşkusuz, Allah için kolaydır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) yarattı. Sonra sizi (erkekli dişili) eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır, ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez, yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a kolaydır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem Allah sizi bir topraktan, sonra bir nufteden yarattı, sonra sizi çiftler kıldı, onun ılmine ıktiran etmeksizin ne bir dişi hamil olur ne de vaz'eder, bir yaşatılana çok ömür verilmek de, ömründen eksiltmek de behemehal bir kitabda yazılıdır, şübhe yok ki o Allaha göre kolaydır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah sizi önce topraktan, sonra nutfe (sperm)den yarattı, sonra sizi çift çift yaptı. Bir dişinin gebe kalması ve doğurması hep O'nun bilgisiyledir. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.

 • Gültekin Onan

  Tanrı sizi topraktan yarattı, sonra bir damla sudan. Sonra da sizi çift çift kıldı. O'nun bilgisi olmaksızın, hiç bir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır. Gerçekten bu, Tanrı'ya göre kolaydır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah sizi bir toprakdan, sonra bir meniden yaratdı. Sonra da sizi çift çift yapdı. Onun ilmi olmaksızın hiçbir dişi gebe olmaz, doğurmaz da. Ömrü uzatılana çok ömür verilmesi, (kısaltılanın) ömründen eksiltilmesi de haaric olmamak üzere (hepsi) bir kitabda (yazılı) dır. Şübhe yok ki bu (nlar). Allaha göre kolaydır.

 • İbni Kesir

  Allah, sizi topraktan yaratmıştır, sonra bir damla sudan sonra da sizleri çiftler olarak var etmiştir. Hiç bir dişi O'nun bilgisi olmadan hamile kalmaz ve doğum yapmaz. Bir ömürlünün çok yaşaması ve ömrünün azalması ancak kitabdadır. Muhakkak ki bu; Allah' a pek kolaydır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, sizi topraktan, sonra spermden yaratmıştır. Sonra sizi çiftler kıldı. Bir dişi O'nun haberi olmadan ne gebe kalır, ne de doğurur. Ömrü uzun olanın, ömrünün uzatılması veya ömründen kısatılması ancak bir kitaptadır. Bu Allah'a çok kolaydır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah sizi (atanız Ademi) topraktan, sonra(ki nesilleri de) nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. Onun bilgisi dışında hiçbir dişi ne hamile kalır, ne de doğurur. Herhangi bir canlının ömrünün uzaması veya kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Bütün bunlar, Allah'a göre, elbette pek kolaydır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah sizi bir topraktan, sonra bir nutfeden yarattı; sonra sizi çiftler (ikili genetik sarmal) olarak meydana getirdi. O'nun (genetik sarmaldan açığa çıkan) ilmi dışında hiçbir dişi (üreten) ne hamile kalır (üretim aşamasına geçer) ve ne de doğurur (yeni bir canlı meydana getirir).. . Bir yaşam sahibinin ömür süresi muhakkak bir kitapta (yaratılış genetik kodlarında) yazılıdır! Muhakkak ki bu Allah üzerine çok kolaydır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH sizi topraktan, sonra bir damlacıktan yaratmış ve sonra da sizi çiftler halinde üretmiştir. Bir dişinin gebe kalması ve doğurması ancak O'nun bilgisiyledir. Bir canlının uzun ömürlü olması da ömrünün kısa tutulması da ancak bir kitapta kayda göredir. Bu, ALLAH'a kolaydır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah; sizi topraktan, sonra nutfeden* yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Hiçbir dişi, O'nun bilgisi olmadan ne hamile kalabilir ne de doğurabilir. Bir kimseye ömür verilmesi; ömrünün uzaması veya kısalması, hepsi bir Kitap'tadır.* Kuşkusuz bu Allah'a kolaydır.

 • Progressive Muslims

  And God created you from dust, then from a seed, then He made you into pairs. And no female becomes pregnant, nor gives birth, without His knowledge. Nor does anyone have his life extended, or his life is shortened, except in a record. This is easy for God.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And God created you from dust; then from a sperm-drop; then made He you pairs. And no female bears or gives birth save with His knowledge. And life is not prolonged for one full of years, nor is his life diminished save it is in a writ; that is easy for God.

 • Aisha Bewley

  Allah created you from dust and then from a drop of sperm and then made you into pairs. No female becomes pregnant or gives birth except with His knowledge. And no living thing lives long or has its life cut short without that being in a Book. That is easy for Allah.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD created you from dust, then from a tiny drop, then He causes you to reproduce through your spouses. No female becomes pregnant, nor gives birth, without His knowledge. No one survives for a long life, and no one's life is snapped short, except in accordance with a pre-existing record. This is easy for GOD.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And God created you from dust, then from a seed, then He made you into pairs. And no female becomes pregnant, nor gives birth, without His knowledge. Nor does anyone have his life extended, or his life is shortened, except in a record. This is easy for God.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God created you from dust, then from a droplet, then He made you into pairs. No female becomes pregnant, nor gives birth, without His knowledge. Nor does anyone have his life extended, or his life is shortened, except in a record. This is easy for God.