Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafirlere gelince, onlar için Cehennem ateşi vardır. Ölmelerine karar verilmez ki ölüp kurtulsunlar. Onların azaplarından da hafifletilmez. İşte bütün kafirleri böyle cezalandırırız.

وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَاۜ كَذٰلِكَ نَجْز۪ي كُلَّ كَفُورٍۚ
Vellezine keferu lehum naru cehennem, la yukda aleyhim fe yemutu ve la yuhaffefu anhum min azabiha, kezalike neczi kulle kefur.
#kelimeanlamkök
1vellezineve
2keferuinkar edenlerكفر
3lehumonlara vardır
4naruateşiنور
5cehennemecehennem
6la
7yukdahükmedilmezقضي
8aleyhimonlara
9feyemutuölsünlerموت
10ve lave
11yuhaffefuhafifletilmezخفف
12anhumonlardan
13min
14azabihaonun azabıعذب
15kezalikeişte böyle
16neczicezalandırırızجزي
17kulleherكلل
18kefurinnankörüكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnkar edenlere de cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler; cehennem azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez. İşte biz, bütün inkarcıları böyle cezalandırırız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâfir olanlara da cehennem ateşi vardır. (Orada ölmeleri) hükmü verilmez ki ölsünler; azaplarından da hafifletilme olmayacaktır.* Her kâfire işte böyle karşılık vereceğiz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler için cehennem ateşi vardır. Ne ölmelerine izin verilir, ne de onlardan cehennem cezası hafifletilir. Nankörleri böyle cezalandırırız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafirlere gelince, onlar için Cehennem ateşi vardır. Ölmelerine karar verilmez ki ölüp kurtulsunlar. Onların azaplarından da hafifletilmez. İşte bütün kafirleri böyle cezalandırırız.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Görmezlik edenlerin payına düşen cehennem ateşidir. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler; kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Nankörlük eden herkesi işte böylece cezalandırırız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenler için cehennem ateşi vardır. Onların ne ölümlerine yargı verilecek ne de onun cezası azaltılacaktır. Nankörleri, işte böyle cezalandırırız.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İnkarda ısrar edenlere gelince: Onlar cehennem ateşine mahkum olacaklar. İzin verilmez ki ölsünler. Dahası azapları kısmen dahi hafifletilmez: işte Biz her bir nankörü böyle cezalandırırız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnkar edenlere de cehennem ateşi var. Ne haklarında hüküm verilir ki ölsünler ne de azapları hafifletilir. İşte böyle cezalandırırız tüm nankörleri biz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İnkar edenlere gelince, onlar için de cehennem ateşi vardır. Onlar için ne, karar verilir, ki böylece ölüversinler, ne de kendilerine onun azabından (bir şey) hafifletilir. İşte biz, her nankör olanı böyle cezalandırırız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Küfredenlere gelince, onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler, kendilerinden biraz azap da hafifletilmez, işte Biz, her nankörü böyle cezalandırırız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hakkı inkara şartlanmış olanlara gelince; onları bir cehennem ateşi beklemektedir; (orada) ne hayatlarına son verilip öldürülürler, ne de içine atıldıkları o (ateşin) azabı hafifletilir. İşte biz şükürden uzak duranları böyle cezalandırırız.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnkar edenler için ise cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Küfredenlere gelince; onlara Cehennem ateşi var, huküm verilmez ki ölsünler, kendilerinden biraz azabı da hafifletilmez, işte her nankörü böyle cezalandırırız.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nankörlere de cehennem ateşi vardır. (Orada) Onlara ne (ölümle) hükmedilir ki, ölsünler ve ne de onlardan cehennem azabı biraz hafifletilir. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.

 • Gültekin Onan

  Küfredenlere gelince, onlar için de cehennem ateşi vardır. Onlar için ne, karar verilir, ki böylece ölüversinler, ne de kendilerine onun azabından (bir şey) hafifletilir. İşte biz, her (çok) kafiri (mübala sigası) böyle cezalandırırız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O küfredenler (e gelince:) Cehennem ateşi de onlarındır. Öldürülmezler ki ölsünler. (Cehennemin) azabından (velev) bir kısmı onlardan kaldırılıb hafifletilmez de. İşte biz küfürde ileri giden herkesi böyle cezalandırırız.

 • İbni Kesir

  Küfredenlere gelince; cehennem ateşi onlar içindir. Aleyhlerine hüküm verilmez ki ölsünler. Onlardan cehennemin azabı da hafifletilmez. İşte Biz; her küfredeni böyle cezalandırırız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İnkar edenlere de cehennem ateşi vardır. Onlara ölmeleri için hüküm verilmez, azapları da hafifletilmez. Her kafiri işte böyle cezalandırırız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kafirlere ise cehennem ateşi var. Ne ölüm hükmü verilir ki ölsünler, ne de ateşin azabı hafifletilir. Biz işte Allah'ı ve nimetlerini inkar eden her nankörü böyle cezalandırırız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakikat bilgisini inkar edenlere gelince, onlar için cehennemi yanış vardır.. . Ne onlara ölümle hükmedilir ki ölsünler ve ne de azaplarından hafifletilir. . . Her (hakikat bilgisine karşı) nankörlük edeni böylece cezalandırırız.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler için cehennem ateşi vardır. Ne ölmelerine izin verilir, ne de onlardan cehennem cezası hafifletilir. Nankörleri böyle cezalandırırız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörler; onlar için Cehennem ateşi vardır. Ölmelerine karar verilmez ki ölüp kurtulsunlar. Onların azaplarından da hafifletilmez. İşte gerçeği yalanlayan her nankörü böyle cezalandırırız.

 • Progressive Muslims

  As for those who have rejected, for them is the fire of Hell, where they do not terminate and die, nor is its retribution ever reduced for them. It is such that We requite every rejecter.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those who ignore warning, they have the fire of Gehenna. Not decreed is it for them that they might die, and nor will its punishment be lightened for them. Thus reward We every ingrate.

 • Aisha Bewley

  Whereas for those who are kafir there will be the Fire of Hell. They will not be killed off so that they die and its punishment will not be lightened for them. That is how We repay every thankless man.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for those who disbelieve, they have incurred the fire of Hell, where they are never finished by death, nor is the retribution ever commuted for them. We thus requite the unappreciative.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  As for those who have rejected, for them is the fire of Hell, where they do not terminate and die, nor is its retribution ever reduced for them. It is such that We requite every rejecter.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  As for those who have rejected, for them is the fire of hell, where they do not terminate and die, nor is its retribution ever reduced for them. It is such that We requite every ingrate.