Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerinin sonları nasıl olmuş, bir bakmadılar mı? Oysaki onlar, güç olarak kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. O, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

اَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُٓوا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةًۜ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِۜ اِنَّهُ كَانَ عَل۪يماً قَد۪يراً
E ve lem yesiru fil ardı fe yenzuru keyfe kane akıbetullezine min kablihim ve kanu eşedde minhum kuvveh, ve ma kanallahu li yu'cizehu min şey'in fis semavati ve la fil ard, innehu kane alimen kadira.
#kelimeanlamkök
1evelem
2yesiruhiç gez(ip dolaş)madılar mı?سير
3fi
4l-erdiyeryüzündeارض
5fe yenzurugörsünlerنظر
6keyfenasılكيف
7kaneolduğunuكون
8aakibetusonununعقب
9ellezinekimselerin
10min
11kablihimkendilerinden öncekiقبل
12ve kanuonlar idilerكون
13eşeddedaha güçlüشدد
14minhumbunlardan
15kuvvetenkuvvet bakımındanقوي
16vemave yoktur
17kaneكون
18llahuAllah'ı
19liyua'cizehuengelleyecekعجز
20minhiçbir
21şey'inşeyشيا
22fi
23s-semavatigöklerdeسمو
24ve lave yoktur
25fi
26l-erdiyerdeارض
27innehuşüphesiz O
28kaneكون
29alimenbilendirعلم
30kadirangüçlüdürقدر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Onlar, kendilerinden daha güçlü idiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz O, her şeyi bilir; her şeye gücü yeter.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendilerinden çok daha güçlü olan* öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde hiç mi dolaşmadılar?*Göklerde de yerde de Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur.* Şüphesiz ki O bilendir, gücü yetendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmak için yeryüzünü dolaşmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde hiçbir şey ALLAH'ı aciz bırakamaz. O, Bilendir, Güçlüdür.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerinin sonları nasıl olmuş, bir bakmadılar mı? Oysaki onlar, güç olarak kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. O, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler. Onlar, bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakabilecek yoktur. Bilen o, ölçü koyan odur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yeryüzünde dolaşıp da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Onlar, güç yönünden daha üstündüler. Ama göklerde ve yeryüzünde, Allah'ı güçsüz bırakacak hiçbir şey yoktur. Kuşkusuz, O, Bilendir; Gücü Yetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şimdi onlar hiç yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden öncekilerin nasıl bir akıbete uğradığını görmediler mi? Oysa ki onların gücü bunlardan daha üstündü. Nitekim ne göklerde ne de yerde, hiçbir şeyin Allah'ı aciz bırakma imkan ve ihtimalı yoktur: çünkü O her şeyi bilir, üstün ve yüce kudret sahibidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Onlar, kuvvet bakımından bunlardan daha zorluydular. Göklerde de yerde de Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Alim'dir O, Kadir'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler; üstelik onlar kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz O, bilendir, güç yetirendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ya yeryüzünde gezip bir bakmadılar mı, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Oysa onlar, kendilerinden daha güçlüydüler. Allah'ı, ne göklerde ve ne de yerde O'nu, hiçbir şeyin aciz bırakma imkanı ve ihtimali yoktur. O, hiç şüphesiz, herşeyi bilendir, herşeye gücü yetendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar hiç yeryüzünde dolaşıp kendilerinden daha güçlü önceki (hakikat inkarcı)larının uğradıkları akibeti görmezler mi? Ve (görmezler mi) göklerde ve yerdeki hiçbir şey Allah'ın (iradesine) karşı gelemez, çünkü O, her şeyi bilendir ve gücünde sınırsızdır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetli idiler. Göklerdeki ve yerdeki hiçbir şey, Allah'ı aciz bırakacak değildir. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ya yeryüzünde gezip bir bakmadılar da mı? Kendilerinden evvelkilerin akıbeti nasıl olmuş? Halbuki onlar onlardan daha kuvvetli idiler, Allah, ne göklerde ne yerde hiçbir şeyin onu aciz bırakmasına imkan-ü ihtimal yoktur. O hiç şübhesiz alim bir kadir bulunuyor.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Bunlar,) Yeryüzünde hiç gez(ip dolaş)madılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler? Onlar, (bunlardan) daha güçlü idiler. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı engelleyecek bir şey var. O, bilendir, güçlüdür.

 • Gültekin Onan

  Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler; üstelik onlar kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Tanrı'yı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz O, bilendir, güç yetirendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bunlar kendilerinden öncekilerin akıbeti nice olmuşdur, görmeleri için yer (yüzün) de gezib dolaşmadılar mı? Halbuki (o öncekiler) kuvvetçe bunlardan daha şiddetli idiler. Ne göklerde, ne yerde hiçbir şey Allahı aciz bırakamaz. Şübhesiz ki O, hakkıyle bilendir, (her şey'e) hakkıyle kaadirdir.

 • İbni Kesir

  Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki; kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler. Hem onlar, kendilerinden daha da kuvvetliydiler. Göklerde de yerde de Allah'ı aciz bırakacak hiç bir şey yoktur. Şüphesiz ki O; Alim, Kadir olandır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir baksınlar. Onlardan daha güçlüydüler. Allah'ı göklerde ve yerde aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Çünkü O, her şeyi bilen ve güç yetirendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Dünyada hiç dolaşıp da, kendilerinden önce yaşamış milletlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar, bunlardan daha güçlü idiler. Ne göklerde ve ne de yerde Allah'ı engelleyecek bir şey yoktur. Çünkü O alimdir, kadirdir (her şeyi hakkıyla bilir ve her şeye gücü yeter).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Arzda gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl oldu basiretle görsünler? Onlar (öncekiler) kuvvet itibarıyla bunlardan daha şiddetli idiler.. . Ne semalarda ve ne de arzda hiçbir şey Allah'ı etkisiz bırakacak değildir! Muhakkak ki O, Aliym'dir, Kaadir'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmak için yeryüzünü dolaşmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde hiç bir şey ALLAH'ı aciz bırakamaz. O, Bilendir, Güçlüdür.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerinin sonları nasıl olmuş, bir bakmadılar mı? Oysaki onlar, güç olarak kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. O, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

 • Progressive Muslims

  Did they not roam the Earth and note how was the consequence for those who were before them And they were even more powerful than they in strength. But nothing can deter God be it in the heavens, or in the Earth. He is Knowledgeable, Omnipotent.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Have they not travelled in the earth and seen how was the final outcome of those who were before them? And they were stronger than them in power; but God is not such that anything in the heavens or in the earth should frustrate Him; He is knowing and powerful.

 • Aisha Bewley

  Have they not travelled in the land and seen the final fate of those before them? They were far greater than them in strength. Allah cannot be withstood in any way, either in the heavens or on earth. He is All-Knowing, All-Powerful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Have they not roamed the earth and noted the consequences for those who preceded them? They were even stronger than they. Nothing can be hidden from GOD in the heavens, nor on earth. He is Omniscient, Omnipotent.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Did they not roam the earth and note how was the consequence for those who were before them? And they were even more powerful than they in strength. But nothing can inhibit God be it in the heavens, or the earth. He is Knowledgeable, Omnipotent.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Did they not roam the earth and note what the consequence was for those who were before them? They were even more powerful than them in strength. But nothing can deter God be it in the heavens, or in the earth. He is Omniscient, Omnipotent.