Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve onlara, "Rahman'a secde edin." dendiği zaman, "Rahman da neymiş? Senin bize buyurduğun her şeye secde mi edeceğiz?" dediler. Bu çağrın onların nefretlerini arttırdı.

وَاِذَا ق۪يلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمٰنُۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً۟
Ve iza kile lehumuscudu lir rahmani kalu ve mer rahmanu e nescudu li ma te'muruna ve zadehum nufura.
#kelimeanlamkök
1ve izave ne zaman ki
2kiledenildiقول
3lehumuonlara
4scudusecde edinسجد
5lirrahmaniRahman'aرحم
6kaluderlerقول
7ve manedir?
8r-rahmanuRahmanرحم
9enescudusecde eder miyiz hiç?سجد
10limaşeye
11te'murunasenin bize emrettiğinامر
12ve zadehumve onların artırırزيد
13nufurannefretiniنفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlara, "Rahman'a secde ediniz!" denildiğinde, "Rahman da neymiş! Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç?" derler ve bu emir onların nefretini arttırır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlara "Rahmân'a secde edin!" dendiği zaman, "Rahmân da neymiş!* Bize emrettiğine boyun mu eğecekmişiz!" demişler ve bu istek onların nefretini artırmıştı.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara, "Rahman'a secde edin" dendiği zaman, "Rahman da neymiş? Senin bize karşı savunduğun şeye mi secde edeceğiz?" derler. Ve bu, ancak onların nefretini arttırır.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve onlara, "Rahman'a secde* edin." dendiği zaman, "Rahman da neymiş? Senin bize buyurduğun her şeye secde mi edeceğiz?" dediler. Bu çağrın onların nefretlerini arttırdı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara: "Rahman'a secde edin" dense "Rahman da kim? Sen istedin diye secde mi ederiz?" derler. Bu söz onların sadece nefretini artırır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Bağışlayana secde edin!" denildiğinde, şöyle derler: "Bağışlayan da neymiş? Senin bize buyruk verdiğin şeye mi secde edeceğiz?" Üstelik nefretlerini artırdı.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir de kendilerine "Yalnızca Rahman olana secde edin!" denildiğinde, "Rahman da neymiş? Ne yani, şimdi sen bize neyi emredersen ona boyun mu eğeceğiz" derler; üstelik bu onların nefretini daha da arttırır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlara, "Rahman'a secde edin" dendiğinde şöyle derler: "Rahman da neymiş? Senin emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç?" Ve bu söz onların nefretini artırdı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlara: "Rahman (olan Allah)a secde edin" denildiği zaman, "Rahman da neymiş? Biz senin bize emrettiğine mi secde edecek mişiz?" derler ve (bu,) onların nefretini arttırır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ama onlara "Rahma'na secde edin!" denildiği zaman, "Rahman da neymiş?" Bize emrediyorsun diye secde mi ederiz?" dediler; ve bu daha ziyade vahşetlerini artırdı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hal böyleyken, onlara "Rahman önünde secdeye varın" denildiğinde, "Rahman da neymiş (ya da kimmiş?) Şimdi biz senin buyurduğun şeyin önünde mi secdeye varalım yani?" derler; ve böylece (senin çağrın) onların nefretini artırır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlara, "Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde "Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz?" derler ve bu onların nefretini artırır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Maamafih "Rahmana secde edin" denildiği vakıt onlara "Rahman ne imiş? Bize emrediyorsun diye secde mi ederiz?" dediler ve daha ziyade vahşetlerini artırdı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlara: "Rahman'a secde edin!" dendiği zaman: "Rahman nedir? Senin bize emrettiğine secde eder miyiz hiç?" derler. Ve (bu söz), onların nefretini artırır.

 • Gültekin Onan

  Onlara: "Rahmana secde edin" denildiği zaman "Rahman da neymiş? Biz senin bize buyurduğuna mı secde edecek mişiz?" derler ve (bu) onların nefretini arttırır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlara: "Rahmana secde edin" denildiği zaman "Rahman da neymiş? Senin bize emr edegeldiğine mi secde edeceğiz?" dediler ve (bu secde emri) onların (büsbütün imandan) ürküb uzaklaşmalarını artırdı.

 • İbni Kesir

  Onlara: Rahman'a secde edin, denildiği zaman: Rahman da nedir? Senin bize emredegeldiğine mi secde edeceğiz? derler. Ve bu, onların nefretini arttırır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlara: -Rahman'a secde edin, denildiğinde, bu onların nefretini artırarak: -Rahman da nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? dediler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O müşriklere "Rahman'a secde edin!" denildiğinde: "Rahman da ne imiş! Bize emrediyorsun diye secde mi edeceğiz?" dediler ve bu davet onları imandan büsbütün uzaklaştırdı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlara: "Rahman'a secde edin (Esma hakikatiniz indindeki "yok"luğunuzu hissedin)" denildiğinde: "Rahman da nedir? Bize emrettiğine secde eder miyiz hiç?" dediler.. . (Bu teklifin) onların nefretini daha da artırdı. (60. ayet secde ayetidir. )

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara, 'Rahman'a secde edin,' dendiği zaman, 'Rahman da neymiş? Senin bize karşı savunduğun şeye mi secde edeceğiz?' derler. Ve bu, ancak onların nefretini arttırır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve onlara, "Rahman'a tabi olun." dendiği zaman, "Rahman da neymiş? Senin bize buyurduğun her şeye tabi mi olacağız?" dediler. Bu çağrın onların nefretlerini arttırdı.

 • Progressive Muslims

  And if they are told: "Prostrate to the Almighty. " They Say: "And what is the Almighty Shall we prostrate to what you order us" And it increases their aversion.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when it is said to them: “Submit to the Almighty,” they say: “And what is the Almighty? Are we to submit to what thou commandest us?” And it increases them in aversion.

 • Aisha Bewley

  When they are told to prostrate to the All-Merciful, they say, ‘And what is the All-Merciful? Are we to prostrate to something you command us to?’ And it merely makes them run away all the more.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When they are told, "Fall prostrate before the Most Gracious," they say, "What is the Most Gracious? Shall we prostrate before what you advocate?" Thus, it only augments their aversion.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Andif they are told: "Prostrate to the Almighty." They say: "And what is the Almighty? Shall we prostrate to what you order us?" And it increases their aversion.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If they are told: "Prostrate to the Gracious." They say, "What is the Gracious? Shall we prostrate to what you order us?" It increases their aversion.