Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her hamile kadın, bebeğini düşürür. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde, sarhoş gibi görürsün. Zira Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّٓا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٌ
Yevme teravneha tezhelu kullu murdıatin amma erdaat ve tedau kullu zati hamlin hamleha ve teren nase sukara ve ma hum bi sukara ve lakinne azaballahi şedid.
#kelimeanlamkök
1yevmegünيوم
2teravnehaonu gördüğünüzراي
3tezheluunuturذهل
4kulluherكلل
5murdiatinemzirenرضع
6amma
7erdeatemzirdiğiniرضع
8ve tedeuve bırakırوضع
9kulluherكلل
10zati(sahibi) gebe
11hamlin(yük) gebeحمل
12hamlehayükünüحمل
13ve terave görürsünراي
14n-naseinsanlarıنوس
15sukarasarhoşسكر
16vemaoysa değillerdir
17humonlar
18bisukarasarhoşسكر
19velakinneama
20azabeazabıعذب
21llahiAllah'ın
22şedidunşiddetlidirشدد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O sarsıntıyı gördüğünüzde, her emzikli emzirdiğini unutur; her hamile, çocuğunu düşürür; insanları da sarhoş olmadıkları halde sarhoş bir halde görürsün; Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onu gördüğünüz gün, her emziren emzirdiğini unutur; her gebe de taşıdığını düşürür. İnsanları sarhoş olmamalarına rağmen sarhoş bir hâlde görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok daha şiddetlidir!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ona tanık olduğunuz gün, her emziren ana emzirdiğini atar, her gebe kadın yükünü bırakır. Sarhoş olmadıkları halde insanları sarhoş gibi göreceksin. Halbuki ALLAH'ın cezası şiddetlidir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her hamile kadın, bebeğini düşürür. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde, sarhoş gibi görürsün. Zira Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onu göreceğiniz günde, yavrusunu emzirmekte olan her anne, telaştan yavrusunu unutur, gebeler düşük yaparlar. İnsanları kendilerinden geçmiş görürsün; kendilerinden geçmezler ama Allah'ın azabı onları iyice sarar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onu gördüğünüz gün, emziren her kadın emzirdiğini bırakır; her gebe kadın da karnındakini düşürür. İnsanları da sarhoş görürsün; oysa onlar sarhoş değildir. Fakat Allah'ın cezası çok yamandır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O (depremi) gördüğünüz gün, emziren her kadın emzirdiği (bebeğini) unutur; yine her gebe kadın ( o an) çocuğunu düşürür; ve insanlar sarhoş olmadıkları halde sen onları sarhoşmuş (gibi) görürsün. Fakat, Allah'ın azabının (ondan) daha şiddetli olduğu kesindir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın, emzirdiğinden vazgeçer ve her gebe kadın, taşıdığını düşürür. Sen o gün insanları sarhoşlar halinde görürsün; oysaki onlar sarhoş değillerdir, ama Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onu gördüğünüz gün, her emzikli kendi emzirdiğini unutup geçecek ve her gebe kendi yükünü düşürecektir. İnsanları da sarhoş olmuş görürsün, oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak Allah'ın azabı pek şiddetlidir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onu göreceğiniz gün, her emzikli (kadın) emzirdiğinden geçer ve her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları hep sarhoş görürsün, halbuki sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı şiddetlidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O (saate) ulaştığınız Gün, emziren her kadın emzirdiği çocuğu unutur gider; her gebe kadın (vaktinden önce) yükünü bırakır; ve insanlar sarhoş olmadıkları halde sana sarhoşlarmış gibi gözükürler; ama yine de, Allah'ın azabı(nı gördükleri zaman duyacakları dehşet çok daha) zorlu olacaktır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün; halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onu göreceğiniz gün her emzikli emzirdiğinden geçer ve her yüklü kadın hamlini vaz' eder, ve nası hep sarhoş görürsün halbuki sarhoş değillerdir ve lakin Allahın azabı şediddir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onu gördüğünüz gün, her emziren, emzirdiğinden geçer; her gebe yükünü bırakır; insanları sarhoş görürsün, oysa sarhoş değillerdir ama Allah'ın azabı şiddetlidir (bu dehşetli azab, onların akıllarını başlarından almıştır.)

 • Gültekin Onan

  Onu gördüğünüz gün, her emzikli kendi emzirdiğini unutup geçecek ve her gebe kendi yükünü düşürecektir. İnsanları da sarhoş olmuş görürsün, oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak Tanrı'nın azabı pek şiddetlidir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onu göreceğiniz gün emzikli her (kadın kendi başının derdiyle) emzirdiğini unutup geçer, yüklü her (gebe kadın) yükünü (çocuğunu) düşürür. İnsanları serhoş (olmuş gibi) görürsün. Halbuki onlar serhoş değildirler. Fakat Allahın azabı pek çetindir.

 • İbni Kesir

  Onu göreceğiniz gün; her emzikli emzirdiğini unutur, her yüklü yükünü düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün. Oysa sarhoş değildirler, ama Allah'ın azabı pek çetindir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onu gördüğünüz gün, her emzikli emzirdiğini unutur, her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmuş görürsün. Onlar sarhoş değiller, fakat Allah'ın azabı şiddetlidir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onu göreceğiniz gün... Çocuğunu emziren anne, dehşetten çocuğunu unutup terk eder. Hamile olan her kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmuş görürsün, halbuki gerçekte onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah'ın azabı pek çetindir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onu göreceğiniz süreçte, her emziren (besleyici) emzirdiklerini unutur, her hamile yükünü taşıdığını düşürür! İnsanları sarhoşlar olarak görürsün! (Oysa) onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah azabı şiddetlidir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ona tanık olduğunuz gün, her emziren ana emzirdiğini atar, her gebe kadın yükünü bırakır. Sarhoş olmadıkları halde insanları sarhoş gibi göreceksin. Halbuki ALLAH'ın cezası şiddetlidir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her hamile kadın, bebeğini düşürür. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde, sarhoş gibi görürsün. Zira Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

 • Progressive Muslims

  The moment you see it, every nursing mother will leave her suckling child, and every pregnant one will miscarry, and you will see the people drunk while they are not drunk, but the retribution of God is most severe.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The day you see it, every one nursing will neglect what she suckled, and every one pregnant will deliver her burden, and thou wilt see mankind intoxicated when they are not intoxicated; but the punishment of God is severe.

 • Aisha Bewley

  On the day they see it, every nursing woman will be oblivious of the baby at her breast, and every pregnant woman will abort the contents of her womb, and you will think people drunk when they are not drunk; it is just that the punishment of Allah is so severe.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The day you witness it, even a nursing mother will discard her infant, and a pregnant woman will abort her fetus. You will see the people staggering, as if they are intoxicated, even though they are not intoxicated. This is because GOD's retribution is so awesome.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The moment you see it, every nursing mother will leave her suckling child, and every pregnant one will miscarry, and you will see the people intoxicated while they are not intoxicated, but the retribution of God is most severe.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The moment you see it, every nursing mother will leave her suckling child, and every pregnant one will miscarry, and you will see the people drunk while they are not drunk, but the retribution of God is most severe.