Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, sadece "Rabb'imiz Allah'tır." dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah, insanların bazılarını bazılarıyla savmasaydı, içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı sevamiu, biyeun , selavat , mescitler mutlaka yıkılırdı. Allah, kendisine yardım edene mutlaka yardım eder. Kuşkusuz Allah, Mutlak Güç Sahibi'dir, Mutlak Üstün Olan'dır.

اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّٓا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللّٰهُۜ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِــعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ ف۪يهَا اسْمُ اللّٰهِ كَث۪يراًۜ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُۜ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَز۪يزٌ
Ellezine uhricu min diyarihim bi gayri hakkın illa en yekulu rabbunallah, ve lev la def'ullahin nase ba'dahum bi ba'dın lehuddimet savamıu ve biyaun ve salavatun ve mesacidu yuzkeru fihesmullahi kesira, ve le yansurennallahu men yansuruh, innallahe le kaviyyun aziz.
#kelimeanlamkök
1ellezineonlar
2uhricuçıkarıldılarخرج
3min-ndan
4diyarihimyurtları-دور
5bigayrietmedikleri haldeغير
6hakkinhakحقق
7illasadece
8endiye
9yekuludiyorlarقول
10rabbunaRabbimizربب
11llahuAllah'tır
12velevlaeğer olmasaydı
13def'usavunmasıدفع
14llahiAllah'ın
15n-naseinsanlarınنوس
16bea'dehumbazılarınıبعض
17bibea'dindiğer bazılarıyleبعض
18lehuddimetyıkılırdıهدم
19savamiumanastırlarصمع
20ve biyeunve kiliselerبيع
21ve salevatunve salatlarصلو
22ve mesaciduve mescidlerسجد
23yuzkeruanılanذكر
24fihaiçlerinde
25ismuismiسمو
26llahiAllah'ın
27kesirançokcaكثر
28veleyensuranneve elbette yardım ederنصر
29llahuAllah
30menkimseye
31yensuruhukendine yardım edenنصر
32innekuşkusuz
33llaheAllah
34lekaviyyunkuvvetlidirقوي
35azizungalibdirعزز
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar haksız yere vesırf "Rabbimiz Allah'tır" dedikleriiçin, haksız bir şekilde yurtlarından çıkarılmışlardır. Allah insanların bir kesimini diğerleriyle engellemeseydi, içinde Allah'ın adı çokça anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılıp giderdi. Andolsun ki, Allah'a yardım edenlere O da yardım eder. Allah kuvvetlidir; güçlüdür.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar -başka değil- sadece "Rabbimiz Allah'tır." dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmışlardır. Allah bir kısım insanları diğer bir kısmı ile def edip önlemeseydi, elbette içlerinde Allah'ın ismi çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılırdı. Şüphesiz ki Allah kendisine (dinine) yardım edenlere yardım edecektir. Şüphesiz ki Allah kuvvetlidir, güçlüdür.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki yalnızca, "Efendimiz ALLAH'tır" dedikleri için haksız yere ülkelerinden çıkarıldılar. Allah halkın bir kısmını bir kısmına karşı savunmasaydı silolar, alışveriş merkezleri, yardım kurumları, ve içlerinde ALLAH'ın isminin çokça anıldığı mescidler yıkılırdı. ALLAH kendisine yardım edenlere elbette yardım edecektir. ALLAH Kuvvetlidir, Güçlüdür..

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, sadece "Rabb'imiz Allah'tır." dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah, insanların bazılarını bazılarıyla savmasaydı, içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı sevamiu, biyeun, selavat, mescitler mutlaka yıkılırdı. Allah, kendisine yardım edene mutlaka yardım eder. Kuşkusuz Allah, Mutlak Güç Sahibi'dir, Mutlak Üstün Olan'dır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar sırf "Rabbimiz Allah'tır." dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah, insanların kimini kimiyle savmasa, tapınaklar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çokça anılan mescitler yerle bir edilirdi. Allah, kendisine yardım edenlere elbette yardım eder. Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onlar, yalnızca, "Bizim Efendimiz, Allah'tır!" dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Allah, insanların bir bölümünü, diğerleri aracılığıyla kovmasaydı, içerisinde Allah'ın İsminin çok anıldığı, manastırlar, kiliseler, havralar ve yakarış yerleri kesinlikle yerle bir edilirdi. Allah, Kendisine yardım edenlere, kesinlikle yardım edecektir. Kuşkusuz, Allah, Kudretlidir; Üstündür.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar ki, yalnızca "Bizim Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Zira eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla savunmamış olsaydı, o zaman içerisinde Allah'ın adının çokca anıldığı nice manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılıp giderdi. Ama Allah kendi (davasına) destek verenlere elbette yardım edecektir: çünkü Allah aklın almayacağı kadar güçlü ve yücedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlar sırf, "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çokça anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler her halde yerle bir edilirdi. Allah, kendisine yardım edene elbette yardım eder. Allah elbette Kavi, Aziz'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar, yalnızca; "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden dolayı, haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın, insanların kimini kimiyle defetmesi (yenilgiye uğratması) olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescidler, muhakkak yıkılır giderdi. Allah kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah, güçlü olandır, aziz olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar: "Rabbimiz Allah'tır." demelerinden başka hiçbir haklı gerekçe olmaksızın yurtlarından çıkarıldılar. Allah, insanların bir kısmını bir kısmı ile defetmeseydi, şüphesiz manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan mescitler yıkılıp giderdi. Elbette Allah kendi (dini)ne yardım edene yardım edecektir. Şüphesiz Allah çok güçlü, çok izzetlidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  onlar ki, sadece "Bizim Rabbimiz Allah'tır!" dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Çünkü, Allah insanları birbirlerine karşı savunmasız bıraksaydı, şüphesiz o zaman, içlerinde Allah'ın isminin çokça anıldığı manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler (çoktan) yıkılıp gitmiş olurdu. Ve muhakkak ki Allah, O'nun davasına arka çıkanlara yardım edecektir: çünkü, Allah (her şeyi hükmü altında tutan) en yüce iktidar Sahibidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, haksız yere, sırf, "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki rabbımız bir Allahdır demelerinden başka bir sebeb, bir hakk olmaksızın diyarlarından çıkarıldılar. Allahın da nasın bir kısmını bir kısmiyle def'etmesi olmasa idi her halde manastırlar, kiliseler, havralar, mescidler yıkılırdı ki bunlar da Allahın ismi çok zikr olunur ve elbette Allah kendine nusret edeni mensur kılacaktır, şübhe yok ki Allah çok kuvvetli, çok ızzetlidir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar, sırf "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğer bazılarıyle savunması olmasaydı, içlerinde Allah'ın ismi çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılırdı. Allah, kendi(dini)ne yardım edene elbette yardım eder. Kuşkusuz Allah, kuvvetlidir, galibdir.

 • Gültekin Onan

  Onlar, yalnızca; "Rabbimiz Tanrı'dır" demelerinden dolayı, haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Tanrı'nın, insanların kimini kimiyle defetmesi (yenilgiye uğratması) olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Tanrı'ın isminin çokça anıldığı mescidler, muhakkak yıkılır giderdi. Tanrı kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Tanrı, güçlü olandır, aziz olandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar (o müminlerdir ki) haksız yere ve ancak "Rabbimiz Allahdır" diyorlar diye yurdlarından çıkarılmışlardır. Allah ba'zı insanları (n şerrini diğer) ba'zısı ile def etmeseydi içlerinde Allahın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler muhakkak yıkılıb giderdi. (Dinine) yardım edenlere elbet Allah da yardım eder. Şübhesiz ki Allah kavidir, yegane gaalibdir.

 • İbni Kesir

  Onlar ki; haksız yere ve sadece: Rabbımız Allah'tır dedikleri için yurtlarından çıkarılmışlardır. Şüphesiz ki Allah; insanların bir kısmını diğerleriyle bertaraf etmeseydi; manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan mescidler yıkılır giderdi. Allah; kendisine yardım edenlere elbette yardım eder. Şüphesiz ki Allah; Kavi'dir, Aziz'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar, sadece "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için, haksız yere yurtlarından çıkartılmışlardır. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını, bir kısmıyla bertaraf etmesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescitler yıkılıp giderdi. Allah, elbette ona yardım edenlere yardım eder. Şüphesiz Allah güçlüdür, kuvvetlidir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O müminler ki tamamen haksız yere, sırf "Rabbimiz Allah'tır!" dediklerinden ötürü yerlerinden yurtlarından kovulmuşlardı. Eğer Allah insanların bir kısmının zararını diğer bir kısmı ile savmasaydı manastırlar, kiliseler, havralar ve Allah'ın adının çok anıldığı mescidler yıkılır giderdi. Dinine yardım edene Allah da elbette yardım edecektir. Muhakkak ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlar ki yurtlarından haksız yere sırf: "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için çıkarıldılar.. . Eğer Allah, insanların bir kısmıyla bir diğer kısmını defetmeseydi; manastırlar, kiliseler, havralar ve içlerinde Allah isminin çokça zikredildiği mescitler elbette yıkılırdı. . . Allah kendisine (tefekkür, riyazat ve mücahede ile) yardım edene elbette yardım eder (Esma kuvvelerini kullandırtır). . . Muhakkak ki Allah Kaviyy'dir, Aziyz'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki yalnızca, 'Rabbimiz ALLAH'tır,' dedikleri için haksız yere ülkelerinden çıkarıldılar. ALLAH halkın bir kısmını bir kısmına karşı savunmasaydı içlerinde ALLAH'ın isminin çokça anıldığı manastırlar, kiliseler, sinagoglar ve mescidler yıkılırdı. ALLAH kendisine yardım edenlere elbette yardım edecektir. ALLAH Kuvvetlidir, Güçlüdür,

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, sadece "Rabb'imiz Allah'tır." dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah, insanların bazılarını bazılarıyla savmasaydı, içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı manastırlar, kiliseler, havralar, mescitler mutlaka yıkılırdı. Allah, kendisine yardım edene mutlaka yardım eder. Kuşkusuz Allah, Mutlak Güç Sahibi'dir, Mutlak Üstün Olan'dır.

 • Progressive Muslims

  The ones who were driven out of their homes without justice, except that they said: "Our Lord is God!" And if it were not for mankind being pitted against one another, then many monasteries, synagogues, contact-methods, and temples where the name of God is frequently mentioned would have been destroyed. God will give victory to those who support Him. God is Powerful, Noble.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who have been turned out of their homes without cause save that they said: “Our Lord is God.” And were God not to repel some people by means of others, pious communities would be destroyed, and trade, and duties, and places of worship wherein the name of God is remembered much. But God will help him who helps Him: — God is strong and exalted in might —

 • Aisha Bewley

  those who were expelled from their homes without any right, merely for saying, ‘Our Lord is Allah’ (if Allah had not driven some people back by means of others, monasteries, churches, synagogues and mosques, where Allah’s name is mentioned much, would have been pulled down and destroyed. Allah will certainly help those who help Him – Allah is All-Strong, Almighty),

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They were evicted from their homes unjustly, for no reason other than saying, "Our Lord is GOD." If it were not for GOD's supporting of some people against others, monasteries, churches, synagogues, and masjids-where the name of GOD is commemorated frequently- would have been destroyed. Absolutely, GOD supports those who support Him. GOD is Powerful, Almighty.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The ones who were driven out of their homes without justice, except that they said: "Our Lord is God!" And if it were not for God defending the people against themselves, then many places of gathering, and markets, and contact prayers, and temples where the name of God is frequently mentioned, would have been destroyed. God will give victory to those who support Him. God is Powerful, Noble.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The ones who were driven out of their homes without justice, except that they said, "Our Lord is God!" If it were not for God defending people against themselves, then many places of gathering, markets, support centers, and temples where the name of God is frequently mentioned, would have been destroyed. God will give victory to those who support Him. God is Powerful, Noble.