Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın, yeryüzünde olanları emrinize amade kıldığını görmedin mi? Ve gemiler denizde O'nun emri ile akıp gider. Yeryüzüne düşmesin diye göğü iradesiyle O tutuyor. Kuşkusuz Allah, insanlara Çok Şefkatli'dir. Rahmeti Kesintisiz'dir.

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْر۪ي فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِه۪ۜ وَيُمْسِكُ السَّمَٓاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِه۪ۜ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُ۫فٌ رَح۪يمٌ
E lem tere ennallahe sahhara lekum ma fil ardı vel fulke tecri fil bahri bi emrih, ve yumsikus semae en tekaa alel ardı illa bi iznih, innallahe bin nasi le raufun rahim.
#kelimeanlamkök
1elem
2teragörmedin mi?راي
3enneki
4llaheAllah
5sehharabuyruğunuza verdiسخر
6lekumsizin
7maolanları
8fi
9l-erdiyerdeارض
10velfulkeve gemileriفلك
11tecriakıp gidenجري
12fi
13l-behridenizdeبحر
14biemrihiemriyleامر
15ve yumsikuve tutuyorمسك
16s-semaegöğüسمو
17endiye
18tekaadüşmesinوقع
19alaüstüne
20l-erdiyerinارض
21illadışında
22biiznihiO'nun izniاذن
23inneçünkü
24llaheAllah
25bin-nasiinsanlaraنوس
26lera'ufunçok şefkatlidirراف
27rahimunçok merhametlidirرحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın yerde olan her şeyi, emriyle denizlerde seyreden gemileri, sizin emrinize verdiğini görmüyor musun? İzni olmadan yere düşmesinler diye, gök cisimlerini tutar. Çünkü Allah, insanlara karşı son derece şefkatli ve merhametlidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Görmedin mi Allah yerdeki her şeyi ve emri uyarınca denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize vermiştir. Göğü de kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmekten korumaktadır.* Şüphesiz ki Allah insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın yerdeki şeyleri ve emriyle denizde akıp giden gemileri hizmetinize sunduğunu ve göğü, izni olmadan yerin üzerine düşmekten alıkoyduğunu görmez misin? ALLAH insanlara karşı Şefkatlidir, Rahimdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın, yeryüzünde olanları emrinize amade kıldığını görmedin mi? Ve gemiler denizde O'nun emri ile akıp gider. Yeryüzüne düşmesin diye göğü iradesiyle* O tutuyor. Kuşkusuz Allah, insanlara Çok Şefkatli'dir. Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Hiç görmedin mi Allah, yerde olan her şeyi ve denizde akıp giden gemiyi kendi emri ile* sizin hizmetinize vermiştir? Yerin üstüne düşmesin diye göğü tutan da O'dur; O'nun izniyle düşerse başka. Allah, insanlara karşı pek şefkatlidir, ikramı boldur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, Allah'ın, yeryüzündeki her şeyi hizmetinize verdiğini görmüyor musun? Gemiler de O'nun buyruğuyla denizde akıp giderler. Ve O'nun izni olmadan, gökyüzünün yeryüzüne düşmesini önler. Kuşkusuz, Allah, insanlara karşı, Sevecendir; Merhametlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Ey insan!) Görmez misin ki yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için bir yasaya bağlayan; ve (buna) bağlı olarak denizde seyreden gemileri emrinize amade kılan; ve gök (cisimlerinin O izin vermedikçe yeryüzüne çarpmasına (yasalarıyla) engel olan Allah'tır: Şüphe yok ki Allah insanlara karşı pek şefkatli, hep merhametlidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Görmedin mi, Allah yeryüzündekileri ve denizde O'nun emriyle akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. O'nun izni olmaksızın yerkürenin üstüne düşmemesi için göğü O tutuyor. Allah, insanlara karşı elbette Rauf, Rahim'dir,

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Görmedin mi, Allah, yerdekileri ve denizde onun emriyle akıp giden gemileri, sizin yararınıza verdi. Ve izni olmadıkça, göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Şüphesiz Allah, insanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Görmedin mi ki, Allah bütün yerdekileri sizin hizmetinize sundu. Ve emriyle denizde seyredip giden gemileri de. Göğü de izni olmaksızın yere düşmekten o tutuyor. Gerçekten Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yeryüzünde var olan her şeyi ve koyduğu (fiziki) yasalara uyarak denizde seyreden gemileri size boyun eğdirenin Allah olduğunu görmüyor musun? Ve gök cisimlerini, kendi izni olmadıkça yeryüzüne düşmemeleri için, yerlerinde, yörüngelerinde tutan(ın O olduğunu görmüyor musun?) Gerçekten de Allah insanlara karşı çok acıyıp esirgeyen, çok şefkat gösterendir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Görmüyor musun ki, Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü O tutuyor. Şüphesiz ki Allah, insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Görmedin mi Allah, hakıkaten bütün yerdekileri sizin için müsahhar kıldı, Semayı da izni olmaksızın Yere düşmekten tutuyor, hakıkaten Allah, insanlara çok ra'fetli bir rahimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Görmedin mi Allah, yerdekileri ve emriyle, (koyduğu kanunla) denizde akıp giden gemileri sizin buyruğunuza verdi. Yerin üstüne düşmesin diye göğü tutuyor. (Gök) ancak O'nun izniyle düşer. Çünkü Allah, insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir.

 • Gültekin Onan

  Görmedin mi, Tanrı, yerdekileri ve denizde onun buyruğuyla akıp giden gemileri sizin yararınıza / kullanımınıza verdi. Ve izni olmadıkça, göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Şüphesiz Tanrı, insanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Görmedin mi, Allah yerde ne varsa onları ve emriyle denizde akıb gitmekde olan gemileri size ram etmişdir. Semayi, izni olmadıkça, yerin üzerine düşmekden O tutuyor. Şübhe yok ki Allah insanları pek çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.

 • İbni Kesir

  Görmedin mi; Allah, yerde olanları ve emriyle denizde akıp giden gemileri buyruğunuz altına vermiştir. İzni olmadıkça, göğü yerin üstüne düşmemesi için O tutar. Doğrusu Allah; insanlara karşı Rauf'dur, Rahim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın yeryüzündeki her şeyi ve denizde O'nun emri ile akıp giden gemileri hizmetinize verdiğini görmüyor musun? O'nun izni olmadıkça, göğü yerin üzerine düşmemesi için tutuyor. Allah, insanlara karşı gerçekten çok şefkatli ve merhametlidir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Görmedin mi ki Allah yerde olan her şeyi ve Kendi emriyle denizlerde yüzen gemileri, sizin hizmetinize verdi? Yerin üstüne düşmesin diye, göğü O tutuyor. Gök ancak O'nun izniyle düşebilir. Çünkü Allah raufdur, rahimdir (insanlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Görmedin mi Allah, arzdakileri de denizde akıp giden gemileri de sizin hizmetinize vermiştir.. . Semayı (gökten gelecek meteorları) arza çarpmaktan O koruyor. . . Oluşmasına elverdiği şartları dışında. . . Muhakkak ki Allah insanlarda Rauf'tur, Rahıym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın yerdeki şeyleri ve emriyle denizde akıp giden gemileri hizmetinize sunduğunu ve göğü, izni olmadan yerin üzerine düşmekten alıkoyduğunu görmez misin? ALLAH insanlara karşı Şefkatlidir, Rahimdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın, yeryüzünde olanları emrinize amade kıldığını görmedin mi? Ve gemiler denizde O'nun emri ile akıp gider. Yeryüzüne düşmesin diye göğü iradesiyle* O tutuyor. Kuşkusuz Allah, insanlara Çok Şefkatli'dir, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Progressive Muslims

  Did you not see that God commits to you what is in the land, and the ships which sail in the sea by His leave And He holds the sky so that it would not collapse upon the Earth, except by His leave. Indeed, God is Kind towards mankind, Merciful.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Dost thou not see that God made subject for you what is in the earth, and the ships run upon the sea by His command? And He holds back the sky lest it fall upon the earth save by His leave; God is to mankind kind and merciful.

 • Aisha Bewley

  Do you not see that Allah has made everything on the earth subservient to you and the ships running upon the sea by His command? He holds back the heaven, preventing it from falling to the earth – except by His permission. Allah is All-Compassionate to mankind, Most Merciful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Do you not see that GOD has committed in your service everything on earth? The ships run in the ocean by His command. He prevents the heavenly bodies from crashing onto the earth, except in accordance with His command. GOD is Most Kind towards the people, Most Merciful.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Didyou not see that God commits to you what is on the earth? And the ships sail in the sea with His permission. And He holds the sky so that it would not collapse upon the earth, except by His permission. Indeed, God is Kind towards the people, Merciful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Did you not see that God commits to you what is in the land, and the ships which sail in the sea by His leave? He holds the sky so that it would not collapse upon the earth, except by His leave. Indeed, God is Kind towards people, Compassionate.