Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık. Sonra geceyi karanlık, gündüzü aydınlık yaptık ki Rabb'inizin bahşettiği nimetleri çalışıp kazanasınız ve yılların sayısını ve hesabını yapma imkanı bulasınız. Biz, her şeyi ayrıntılı olarak açıkladık.

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَٓا اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْـنَٓا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابَۜ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْص۪يلاً
Ve cealnel leyle ven nehare ayeteyni fe mehavna ayetel leyli ve cealna ayeten nehari mubsıraten li tebtegu fadlen min rabbikum ve li ta'lemu adedes sinine vel hisab, ve kulle şey'in fassalnahu tafsila.
#kelimeanlamkök
1ve cealnave biz yaptıkجعل
2l-leylegeceyiليل
3ve nneharave gündüzüنهر
4ayeteyniiki ayetايي
5femehavna(sonra) sildikمحو
6ayeteayetiniايي
7l-leyligeceninليل
8ve cealnave yaptıkجعل
9ayeteayetiniايي
10n-neharigündüzنهر
11mubsiratenaydınlatıcıبصر
12litebteguaramanız içinبغي
13fedlenlutfunuفضل
14min
15rabbikumRabbinizinربب
16velitea'lemuve bilmeniz içinعلم
17adedesayısınıعدد
18s-sinineyıllarınسنو
19velhisabeve hesabıحسب
20ve kulleherكلل
21şey'inşeyiشيا
22fessalnahuanlattıkفصل
23tefsilenaçık açıkفصل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz, geceyi ve gündüzü iki delil yaptık; sonra gecenin karanlığını silip gündüzün aydınlığını gösterici yaptık ki, Rabbinizden bir lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz. Biz her şeyi açık açık anlattık.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz geceyi ve gündüzü iki delil olarak yarattık. Rabbinizin lütfundan aramanız ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için gecenin delilini (ayı) silip, (yerine) aydınlatan gündüzün delilini (güneşi) getirdik. İşte (bu konuda) her şeyi açıkça anlattık.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. Efendinizin nimetlerini arayasınız ve yılların hesabını bilesiniz diye gecenin ayetini sildik, gündüzün ayetini aydınlık kıldık. Biz her şeyi ayrıntısıyla açıklarız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biz geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık. Sonra geceyi karanlık, gündüzü aydınlık yaptık ki Rabb'inizin bahşettiği nimetleri çalışıp kazanasınız ve yılların sayısını ve hesabını yapma imkanı bulasınız. Biz, her şeyi ayrıntılı olarak açıkladık.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Geceyi ve gündüzü iki gösterge (ayet) yaptık, sonra gecenin göstergesini (karanlık olma şartını) kaldırdık ve gündüzün göstergesini (ayetini) de "aydınlatıcı olma" kıldık. Bu, hem Rabbinizin ikramını aramanız, hem de yılların sayısını ve hesabı bilmeniz içindir. Biz her şeyi ayrıntılı olarak açıklamışızdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Geceyi ve gündüzü, iki kanıt yaptık. Sonra, Efendinizin lütfundan aramanız, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için, gece kanıtını silerek, gündüz kanıtını görünür yaparız. Her şeyi ayrıntılı olarak açıklıyoruz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hem Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. Baksanıza, gecenin ayetini gideriyor ve (onun yerine) gündüzün ayetini bir ışık kaynağı olarak getiriyoruz ki; hem Rabbinizin lutfundan (size düşeni) arayasınız, hem de (geçip giden) yılların sayısının ve (gelmesi kaçınılmaz olan) hesabın farkına varasınız. İşte Biz, (ibret almanız için gerekli olan) her şeyi açık ve net olarak önünüze koymuş bulunuyoruz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz, geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık; sonra gecenin ayetini silip gündüzün ayetini gösterici yaptık ki, Rabbinizden bir lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi ayrıntılı bir biçimde açıkladık.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık; gece ayetini sildik de Rabbinizden bir fazl aramanız, yılların sayısını ve hesabı öğrenmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz, her şeyi yeterince açıkladık.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Oysa Biz geceyi ve gündüzü iki delil yaptık; sonra gece delilini silip gündüz delilini gösterici yaptık ki, Rabbinizden lütuf ve ihsan isteğinde bulunasınız; bir de yılların sayısını ve hesabını bilesiniz. Artık herşeyi ayrıntılı olarak anlattık.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Oysa, Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık; öyle ki, gece ayetini gideriyoruz ve peşinden (onun yerine) ışık saçan gündüz ayetini getiriyoruz ki Rabbinizin cömertliğinden (payınıza düşeni) arayasınız ve bir de gelip geçen yılların ve (gelmesi kaçınılmaz olan) hesabın farkına varabilesiniz. Ve böylece, her şeyi açık açık ortaya koyduk!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Biz geceyi ve gündüzü (kudretimizi gösteren) iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Halbuki biz geceyi, gündüzü iki ayet yaptık, sonra gece ayetini mahvettik ve gündüz ayetini gösterici gıldık ki rabbınızdan fadıl taleb edesiniz ve senelerin sayısını ve hisabını bilesiniz, hem her şeyi tafsıl etmiş te etmişiz.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz gece ve gündüzü, (kudretimizi gösteren) iki ayet yaptık. Gece ayetini sildik, gündüz ayetini aydınlatıcı yaptık ki hem Rabbinizin lutfunu arayasınız ve hem de yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi açık açık anlattık.

 • Gültekin Onan

  Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık; gece ayetini sildik de rabbinizden bir fazl aramanız, yılların sayısını ve hesabı öğrenmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz, her şeyi yeterince açıkladık.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz gece ile gündüzü (kudretimize delalet eden) iki ayet (nişane) kıldık da gece ayetini silib (giderib yerine eşyayi) gösterici (zıyadar) gündüz ayetini getirdik. Taki (gündüzün) Rabbinizden (geçiminize aid) bir lutf-u inayet arayasınız, yılların sayısını, (vakıtların) hesabı (nı) bilesiniz. İşte biz (böylece) her şey'i gereği gibi anlatdık.

 • İbni Kesir

  Biz, geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. Rabbınızdan lutuf dileyesiniz ve yılların hesabını, sayısını bilesiniz diye gece ayetini silip gündüz ayetini aydınlık kıldık. Ve her şeyi uzun uzadıya açıkladık.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Gece ve gündüzü iki ayet/işaret kıldık. Bir ayet/işaret olan geceyi kaldırıp, yine bir ayet/ işaret olan gündüzü Rabbinizin bol nimetini aramanız, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için aydınlık kıldık. Herşeyi de ayrıntılı olarak açıkladık.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz gece ve gündüzü kudretimizi gösteren iki delil kıldık. Gece delili ay'ı sildik, gündüz delili güneş'i aydınlatıcı yaptık ki hem Rabbinizin lütfedeceği nimetlerin peşine düşesiniz, hem de yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi açık açık bildirdik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Geceyi ve gündüzü iki işaret olarak meydana getirdik.. . Gecenin işaret ettiği karanlığı (cehli) kaldırıp, gündüzün işareti aydınlığı (ilmi) geçerli kıldık. . . Rabbinizden bir lütuf talep edesiniz ve senelerin adedini ve hesabı da bilesiniz diye. . . Biz her şeyi detaylarıyla açıkladık.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Geceyi ve gündüzü iki ayet (delil) kıldık. Rabbinizin nimetlerini arayasınız ve yılların hesabını bilesiniz diye gecenin ayetini sildik, gündüzün ayetini aydınlık kıldık. Biz her şeyi ayrıntısıyla açıklarız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biz geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık. Sonra geceyi karanlık, gündüzü aydınlık yaptık ki Rabb'inizin bahşettiği nimetleri çalışıp kazanasınız ve yılların sayısını ve hesabını yapma imkanı bulasınız. Biz, her şeyi ayrıntılı olarak açıkladık.

 • Progressive Muslims

  And We made the night and the day as two signs, so We erased the sign of night and We made the sign of day to see-in, that you may seek bounty from your Lord, and that you may know the number of the years and the count. And everything We have detailed completely.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We appointed the night and the day as two proofs; and We erase the proof of the night and make the proof of day sight-giving, that you might seek favour of your Lord, and that you might know the number of years and the reckoning; and everything have We set out and detailed with full explanation.

 • Aisha Bewley

  We made the night and day two Signs. We blotted out the Sign of the night and made the Sign of the day a time for seeing so that you can seek favour from your Lord and will know the number of years and the reckoning of time. We have made all things very clear.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We rendered the night and the day two signs. We made the night dark, and the day lighted, that you may seek provisions from your Lord therein. This also establishes for you a timing system, and the means of calculation. We thus explain everything in detail.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We made the night and the day as two signs, so We erased the sign of night and We made the sign of day to see-in, that you may seek bounty from your Lord, and that you may know the number of the years and the count. And everything We have detailed completely.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We made the night and the day as two signs, so We erased the sign of night and We made the sign of day manifest, that you may seek bounty from your Lord, and that you may know the number of the years and the count. Everything We have detailed meticulously.