Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Veya göğüslerinizde büyüyen herhangi bir varlık." Sonra da, "Bizi kim geri çevirecek? " diyecekler. De ki: "Size ilk defa fıtrat belirlemiş olan." Alaylı alaylı başlarını sallayarak: "Ne zamandır o?" diyecekler. De ki: "Belki de pek yakın bir zamanda."

اَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ ف۪ي صُدُورِكُمْۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُع۪يدُنَاۜ قُلِ الَّذ۪ي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۚ فَسَيُنْغِضُونَ اِلَيْكَ رُؤُ۫سَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتٰى هُوَۜ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَكُونَ قَر۪يباً
Ev halkan mimma yekburu fi sudurikum, fe se yekulune men yuidun, kulillezi fetarakum evvele merreh, fe se yungıdune ileyke ruusehum ve yekulune meta huv, kul asa en yekune kariba.
#kelimeanlamkök
1evveya
2halkanyaratıkخلق
3mimmaherhangi bir
4yekburubüyüyenكبر
5fi
6sudurikumgönlünüzdeصدر
7feseyekulunediyecekler kiقول
8menkim
9yuiydunabizi tekrar döndürebilirعود
10kulide kiقول
11llezi
12fetarakumsizi yaratanفطر
13evveleilkاول
14merratindefaمرر
15feseyungidunealaylı alaylı sallayacaklarنغض
16ileykesana
17ru'usehumbaşlarınıراس
18ve yekuluneve diyeceklerقول
19metaNe zaman?
20huveo
21kulde kiقول
22asabelki deعسي
23en
24yekuneolabilirكون
25karibenpek yakınقرب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - De ki: "İster taş olun, ister demir. İsterse aklınıza imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık!" Diyecekler ki: "Bizi hayata kim döndürecek?" De ki: "Sizi ilk defa yaratan." Bunun üzerine onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve "Ne zamanmış o?" diyecekler. De ki: "Yakın olsa gerek."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İsterse göğüslerinizde (kalplerinizde) büyüyen (abarttığınız varlıklardan) herhangi bir yaratık olun!" (Müşrikler) "Bizi tekrar (hayata) döndürecek (olan) kimmiş?" deyince, (onlara) de ki: "Sizi ilk kez yaratan." Onlar, sana (alaycılıkla) başlarını sallayarak "O (diriltilme) ne zamanmış!" diyecekler. De ki: "Belki de çok yakındır."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Yahut sizce imkansız görünen bir biçime girin, fark etmez." Buna karşılık, "Bizi kim geri döndürecek?" diyecekler. De ki: "Sizi ilk önce kim yarattıysa O!" Sonra başlarını sallayıp, "Peki ne zaman?" diyecekler. De ki: "Belki düşündüğünüzden daha yakın..."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Veya göğüslerinizde büyüyen* herhangi bir varlık." Sonra da, "Bizi kim geri çevirecek?*" diyecekler. De ki: "Size ilk defa fıtrat* belirlemiş olan." Alaylı alaylı başlarını sallayarak: "Ne zamandır o?" diyecekler. De ki: "Belki de pek yakın bir zamanda."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İsterse içinizde büyüttüğünüz(kurguladığınız) bir yaratık haline gelin (Yeniden diriliş yine de gerçekleşecektir)." Diyecekler ki "Bizi hayata kim döndürecek?" De ki "Baştan yaratılışınızın kuralını koyan*." Şaşkın bir biçimde baş sallayarak diyecekler ki "Peki ne zaman?" De ki "Belki pek yakında."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Veya düşünebileceğiniz en büyük yaratık olun!" Şöyle diyecekler: "Bizi, kim geri döndürecek?" De ki: "Sizi, ilk kez yaratan!" Bunun üzerine, başlarını sallayarak, şöyle diyecekler: "Ne zamanmış o?" De ki: "Belki de çok yakında!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ya da mahlukat içerisinde aklınıza gelebilecek (hayata) en uzak (başka) bir varlığa!.." Bundan sonra kalkıp da "Kimmiş bizi yeniden diriltecek olan?" diye soracak olurlarsa, "Sizi ilk defa yaratan Kimse!" diye cevapla. Bunun üzerine, kafalarını (kinayeli kinayeli) sallayarak "Peki, bu ne zaman gerçekleşecekmiş bakayım?" diye sana soracak olurlarsa, de ki: "Kim bilir (!) belki de çok yakında gerçekleşecektir:

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "İsterseniz gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun." Diyecekler ki: "Peki bizi yeniden kim yaratacak?" De ki: "Sizi ilk kez yaratan kimse, o." Bunun üzerine başlarını sana doğru alaylı bir biçimde sallayarak şöyle konuşacaklar: "Ne zaman o?" De ki: "Çok yakın olabilir!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Ya da göğüslerinizde büyümekte olan (veya büyüttüğünüz) bir yaratık (olun)." Bizi kim (hayata) geri çevirebilir" diyecekler. De ki: "Sizi ilk defa yaratan." Bu durumda sana başlarını alaylıca sallayacaklar ve diyecekler ki: "Ne zamanmış o?" De ki: "Umulur ki pek yakında."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İsterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık!" Hemen: "Bizi kim (eski varlığımıza) iade edebilir?" diyecekler. De ki: "Sizi ilk defa yaratmış olan o kudret sahibi!" O vakit sana başlarını sallayacaklar. "O ne vakit?" diyecekler. De ki: "Yakın olması umulur."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  hatta isterseniz aklınıza gelebilecek (hayata, dirime) daha uzak (başka) bir unsura dönüşün (yine de ölümden sonra diriltileceksiniz). Ve bunun üzerine (eğer), "Bizi kim (hayata) geri döndürecek?" diye soracak (olur)lar (sa), de ki: "Peki, sizi ilk defa var eden kimdi?" Ve sonra sana (inanmamış bir tavırla) başlarını sallayıp, "Bu ne zaman olacak?" diye sorarlar(sa), (onlara) de ki: "Belki, çok yakında!",

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Yahut aklınızca, diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun, (yine de diriltileceksiniz.)" Diyecekler ki: "Peki bizi hayata tekrar kim döndürecek?" De ki: "Sizi ilk defa yaratan." Bunun üzerine başlarını sana (alaylı bir tarzda) sallayacaklar ve "Ne zamanmış o?" diyecekler. De ki: "Yakın olsa gerek!"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  isterse gönlünüzde büyüyen her hangi bir halk, o halde bizi kim iade edebilir? Diyecekler, sizi, de: ilk defa yaratmış olan kudret sahibi, o vakıt sana başlarını sallıyacaklar da "ne vakıt o?" Diyecekler, de ki "yakın olması me'mul"

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "İster gönlünüzde büyüyen, (aklınıza tuhaf gelen) herhangi bir yaratık, (ne olursanız olun, Allah sizi mutlaka diriltecektir). "Bizi kim tekrar (hayata) döndürebilir?" diyecekler. "Sizi ilk defa yaratan (döndürür)" de. Sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve: "Ne zaman o?" diyecekler. "Pek yakın olabilir" de.

 • Gültekin Onan

  "Ya da göğüslerinizde büyümekte olan (veya büyüttüğünüz) bir yaratık (olun)." "Bizi kim (hayata) geri çevirebilir" diyecekler. De ki: "Sizi ilk defa yaratan (fataraküm)." Bu durumda sana başlarını alaylıca sallayacaklar ve diyecekler ki: "Ne zamanmış o?" De ki: "Umulur ki pek yakında."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yahud göğüslerinizde (akıllarınızca) büyüyen her hangi bir halk (olun, mutlakaa diriltileceksiniz). "O halde bizi kim (dirilterek) geri çevirecek?" diyecekler. Sen de de ki: "Sizi ilk defa yaratmış olan (kudret saahibi diriltecekdir)". O vakit sana başlarını sallayacaklar da: "(istihza ile) Ne vakit o?" diyecekler. Söyle ki: "Yakın olması me'muldür".

 • İbni Kesir

  Veya gözünüzde büyüttüğünüz bir yaratık olun. Diyecekler ki: Bizi tekrar kim diriltir? De ki: Sizi ilk defa yaratmış olan. Sana başlarını sallayacaklar ve ne zaman o? diyecekler. De ki: Yakın olması umulur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (50-51) De ki: -İster taş olun, ister demir! İsterse kalplerinizde tasavvur ettiğiniz hayal ötesi bir yaratık olun! Diyecekler ki: -Bizi tekrar kim diriltecek? De ki: -Sizi ilk defa yaratan! Bunun üzerine sana başlarını sallayarak: -O, ne zaman olacak? diyecekler. De ki: -Yakın olsa gerek!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (50-51) De ki: "İster taş olun, ister demir. İsterse yeniden dirilmesi aklınızca imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık, ne olursanız olun, mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız." "O halde" diyecekler, "kimdir bizi diriltecek olan?" De ki: "Sizi ilk defa yoktan yaratan!" Bu sefer, alay ederek başlarını sallayacak da: "Ne zamanmış o?" diyecekler. De ki: "Belki de yakındır."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Yahut içinizden kendinizi olağanüstü (dünyanızda çok büyük bir yaratık; bilinç) olarak hayal edin (yine de ölüm sonrası ba's olacaksınız)!".. . Diyecekler ki: "Bizi kim (hayata) iade edecek?". . . De ki: "Sizi ilk defa yaratmış olan!". . . (Alayla) sana kafalarını sallarlar ve derler ki: "Ne zaman olacak?". . . De ki: "Çok yakın olabilir!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Yahut sizce imkansız görünen bir biçime girin, farketmez.' Buna karşılık, 'Bizi kim geri döndürecek,' diyecekler. De ki: 'Sizi ilk önce kim yarattıysa O!' Sonra başlarını sallayıp, 'Peki ne zaman,' diyecekler. De ki: 'Belki düşündüğünüzden daha yakın...'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Veya göğüslerinizde büyüyen* herhangi bir varlık." Sonra da, "Bizi kim geri çevirecek?*" diyecekler. De ki: "Size ilk defa fıtrat* belirlemiş olan." Alaylı alaylı başlarını sallayarak: "Ne zamandır o?" diyecekler. De ki: "Belki de pek yakın bir zamanda."

 • Progressive Muslims

  "Or a creation that is held dear in your chests. " They will Say: "Who will return us" Say: "The One who initiated you the first time." They will shake their heads to you and Say: "When is this" Say: "Perhaps it is near."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Or a creation of what is great within your breasts!” And they will say: “Who will bring us back?” Say thou: “He who created you the first time.” Then they will shake their heads at thee and say: “When is it?” Say thou: “It may be that it is near:

 • Aisha Bewley

  Or indeed any created thing that you think is harder still!’ They will say, ‘Who will bring us back again?’ Say: ‘He who brought you into being in the first place. ’ They will shake their heads at you and ask, ‘When will it happen?’ Say: ‘It may well be that it is very near.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "Even if you turn into any kind of creation that you deem impossible." They will then say, "Who will bring us back?" Say, "The One who created you in the first place." They will then shake their heads and say, "When will that be?" Say, "It may be closer than you think."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Or a creation that is held dear in your chests." They will say: "Who will return us?" Say: "The One who initiated you the first time." They will shake their heads to you and say: "When is this?" Say: "Perhaps it is near."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Or a creation that is held dear in your chests." They will say, "Who will return us?" Say, "The One who initiated you the first time." They will shake their heads to you and say, "When is this?" Say, "Perhaps it is near."