Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Rabb'im! Beni doğru bir girişle girdir ve beni doğru bir çıkış ile çıkar. Ve bana katından bir sultan ver."

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْن۪ي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْن۪ي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ ل۪ي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَص۪يراً
Ve kul rabbi edhılni mudhale sıdkın ve ahricni muhrece sıdkın vec'al li min ledunke sultanen nasira.
#kelimeanlamkök
1ve kulve de kiقول
2rabbiRabbimربب
3edhilnibeni girdirدخل
4mudhalegirdirişiyleدخل
5sidkindoğrulukصدق
6ve ehricnive beni çıkarخرج
7muhraceçıkarışiyleخرج
8sidkindoğrulukصدق
9vec'alve verجعل
10libana
11min
12ledunkekatındanلدن
13sultanenbir güçسلط
14nesiranyardımcıنصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Ey Rabbim!Gireceğim her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bitireceğim her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla! Bana katından yardımcı bir güç ver!"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve de ki: "Efendim, girişimlerimi ve vazgeçişlerimi doğru ve tutarlı kıl. Katından beni destekleyecek bir güç ver."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Rabb'im! Beni doğru bir girişle girdir ve beni doğru bir çıkış ile çıkar. Ve bana katından bir sultan* ver."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Rabbim! Girdiğim yere dürüstçe girmemi sağla, çıktığım yerden dürüstçe çıkar. Bana kendi katından yardımcı güç ver."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve şunu söyle: "Efendim! Doğru bir girişle girmemi ve doğru bir çıkışla çıkmamı sağla. Ve Senin katından, bana yardımcı bir güç ver!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve de ki: "Rabbim! Benim girdiğim her yere doğruluk ve dürüstlükle girmemi, çıktığım her yerden doğruluk ve dürüstlükle çıkmamı sağla; ve yüce katından beni (bu hususta başarılı) kılacak etkin bir güçle destekle.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şöyle yakar: "Rabbim! Beni, gireceğim yere doğruluk dürüstlükle sok, çıkacağım yerden doğruluk dürüstlükle çıkar. Katından bana yardımcı bir güç / kanıt ver."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve de ki: "Rabbim, beni (girilecek yere) doğru bir girdirişle girdir ve (çıkarılacak yerden) doğru bir çıkarışla çıkar ve katından bana yardımcı bir kuvvet ver."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Rabbim, gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrululukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet ver."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (dua ederken) de ki: "Ey Rabbim, (girişeceğim her işe) doğruluk ve içtenlik üzere girmemi; (bırakacağım her işten de) doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla; ve bana katından destekleyici bir güç, bir tutamak bahşet!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve de ki: rabbım beni sıdık girdirimi girdir ve sıdık çıkarışı çıkar ve benim için ledünnünden bir sultanı nasir kıl

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Rabbim, beni doğruluk girdirişiyle girdir ve beni doğruluk çıkarışiyle çıkar. Bana katından yardımcı bir güç ver."

 • Gültekin Onan

  Ve de ki: "Rabbim, beni (girilecek yere) doğru bir girdirişle girdir ve (çıkarılacak yerden) doğru bir çıkarışla çıkar ve katından bana yardımcı bir kuvvet ver."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ve şöyle de: "Rabbim, beni sıdk (ve selamet) girdirilişi ile girdir. Sıdk (ve selamet) çıkarışı ile çıkar ve tarafından bana hakkıyle yardım edici bir hüccet (-i kaahire ve kudret-i kamile) ver".

 • İbni Kesir

  Ve de ki: Rabbım; beni doğruluk yerine koy. Ve doğruluk yerinden çıkar. Ve katından bana destekleyecek bir kuvvet ver.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: "Rabbim, beni girdireceğin yere hoşnutluk ve esenlikle girdir. Çıkaracağın yerden hoşnutlukla çıkar ve bana katından yardımcı bir kuvvet ver."

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasib et ve Kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Rabbim, girdiğim yere sıdk halinde girdir ve çıktığım yerden sıdk ile çıkart; ledünnünden zafere erdirici bir kudret oluştur bende!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve de ki: 'Rabbim, beni doğru bir girişle kabul et ve beni doğru bir çıkışla çıkar. Katından beni destekleyecek bir güç ver.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Rabb'im! Beni doğru bir girişle girdir ve beni doğru bir çıkış ile çıkar. Ve bana katından bir sultan* ver.

 • Progressive Muslims

  And Say: "My Lord, admit me an entrance of truth and let me exit an exit of truth, and grant me from Yourself a support of victory. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And say thou: “My Lord: cause Thou me to enter at a true entrance, and to leave at a true exit; and appoint Thou for me from Thyself a helping authority.”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘My Lord, make my entry sincere and make my leaving sincere and grant me supporting authority direct from Your Presence. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And say, "My Lord, admit me an honorable admittance, and let me depart an honorable departure, and grant me from You a powerful support."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And say: "My Lord, admit me an entrance of truth and let me exit an exit of truth, and grant me from Yourself a support to victory."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "My Lord, admit me an entrance of truth and let me exit an exit of truth, and grant me from Yourself a victorious authority."