Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, mü'minler için şifadır, rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca hüsranını arttırır.

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَٓاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَۙ وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَاراً
Ve nunezzilu minel kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minine ve la yeziduz zalimine illa hasara.
#kelimeanlamkök
1ve nunezziluve biz indiriyoruzنزل
2mine-dan
3l-kuraniKur'an-قرا
4maşeyler
5huveo
6şifa'unşifa (olan)شفي
7ve rahmetunve rahmetرحم
8lilmu'mininemü'minlereامن
9velaama (bu)
10yeziduartırmazزيد
11z-zaliminezalimlerinظلم
12illabaşka bir şey
13hasaranziyanındanخسر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz Kur'an'dan, müminlere gönüllere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Ama bu, zalimlere ziyan arttırmaktan başka bir katkıda bulunmaz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz, müminler için şifa ve rahmet olan, zalimlerin de sadece zararını artıran Kur'an'ı indiriyoruz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kuran'ı, iman edenler için bir şifa ve rahmet olarak indirdik. Zalimlerin ise ancak zararını arttırır.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, mü'minler için şifadır, rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca hüsranını arttırır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kur'an'da, inanıp güvenenler için şifa ve rahmet olan şeyler indiririz. Bunlar yanlış yapanların sadece yıkımını artırır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Üstelik Kur'an'dan, inananlar için onma ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Oysa haksızlık yapanların ancak yitiklerini çoğaltır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşte Biz Kur'an'ı, ona inananlar için (iç dünyalarını onaran) bir şifa ve rahmet (eczanesi) olarak indirdik; ama o, zalimlerin yalnızca yıkımını artırıyor.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz Kur'an'dan, inananlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Ama bu, zalimlerin yıkımını artırmaktan başka katkı sağlamıyor.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kur'an'dan mü'minler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o, zalimlere kayıplardan başkasını arttırmaz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Biz de Kur'an'dan müminler için bir şifa ve bir rahmet olan ayetleri peyderpey indiririz. Zalimlerin ise ancak zararını artırır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Biz, işte böyle böyle, Kuran'dan müminler için (ruhen) sağaltıcı, rahmet bahşedici olan ve zalimlerin de yalnızca yıkımını artıran şeyler indiriyoruz:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Biz Kur'an'dan, mü'minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an, ancak zararını artırır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz de Kur'andan peyderpey öylesini indiririz ki mü'minler için o bir şifa ve bir rahmettir, zalimlerin ise ancak hasarını artırır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz Kur'an'dan mü'minlere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Ama bu, zalimlerin ziyanını artırmaktan başka bir katkıda bulunmaz.

 • Gültekin Onan

  Kuran'dan inançlılar için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o, zalimlere kayıplardan başkasını arttırmaz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz Kur'andan peyderpey onu indiriyoruz ki (herbiri) mü'minler için şifa ve rahmetdir o. Zaalimlerin ise o, (maddi ve ma'nevi) ziyanından başkasını artırmaz.

 • İbni Kesir

  Kur'an'dan; müminler için rahmet ve şifa olanı indiririz. Zalimler için ise ancak hüsranı artırır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmeti indiriyoruz. Bu, zalimlere de hüsrandan başka bir şeyi artırmıyor.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kuran'dan, iman edenler için şifa (sağlıklı düşünme bilgileri) ve rahmet (Hakikatlerindeki özellikleri hatırlatma) olan şeyleri inzal ediyoruz (hakikatinden şuuruna yansıtıyoruz)! (Bu), zalimlerin (nefsinin hakikatini inkar ederek nefsine zulmedenlerin) ise sadece hüsranını arttırır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kuran'ı, inananlar için bir şifa ve rahmet olarak indirdik. Zalimlerin ise ancak zararını arttırır

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, mü'minler için şifadır, rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca hüsranını arttırır.

 • Progressive Muslims

  And We send down from the Quran what is a healing and mercy to the believers. And it only increases the wicked in their loss.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We send down of the Qur’an what is a healing and mercy for the believers; but it increases not the wrongdoers save in loss.

 • Aisha Bewley

  We send down in the Qur’an that which is a healing and a mercy to the muminun, but it only increases the wrongdoers in loss.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We send down in the Quran healing and mercy for the believers. At the same time, it only increases the wickedness of the transgressors.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We send down from the Qur'an what is a healing and mercy to the believers. And it only increases the wicked in their loss.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We send down from the Quran what is a healing and mercy to those who acknowledge. It only increases the wicked in their loss.