Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte bu, tanıklığın tam anlamıyla yerine getirilmesi; yoksa yeminden sonra yeminlerinin başkalarının yeminleriyle geri çevrilmesinden korkulması bakımından daha uygundur. Allah için takvalı olun ve dinleyin. Allah, fasık olan toplumu doğru yola iletmez.

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَٓا اَوْ يَخَافُٓوا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْۜ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُواۜ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِق۪ينَ۟
Zalike edna en ye'tu biş şehadeti ala vechiha ev yehafuen turadde eymanun ba'de eymanihim vettekullahe vesmeu vallahu la yehdil kavmel fasikin.
#kelimeanlamkök
1zalikebudur
2ednaen uygun olanدنو
3en
4ye'tuyapmalarınaاتي
5biş-şehadetişahidliğiشهد
6alaüzerine
7vechihagereğiوجه
8evyahut
9yehafukorkmalarınaخوف
10en
11turaddereddedilmesindenردد
12eymanunyeminlerinيمن
13bea'desonraبعد
14eymanihimyeminlerindenيمن
15vettekukorkunوقي
16llaheAllah'tan
17vesmeuve iyi dinleyinسمع
18vallahuAllah
19la
20yehdidoğru yola iletmezهدي
21l-kavmetopluluğuقوم
22l-fasikineyoldan çıkanفسق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bu usul, şahitliği gerektiği şekilde yapmaya, yahut yeminlerinden sonra yeminlerin mirasçılar tarafından reddedilmesinden korkmalarına çare olarak daha uygundur. Allah'tan sakınınız ve O'nu dinleyiniz. Allah fasıklar topluluğuna rehberlik etmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bu (usul), şahitliği gerektiği şekilde yapmaya* veya yeminlerinden sonra, yeminlerin reddedilmesinden korkmalarına daha uygundur. Allah'a karşı takvâlı (duyarlı) olun ve (O'nu) dinleyin! Allah yoldan çıkanlar topluluğunu doğru yola ulaştırmaz.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu uygulama, tanıklığı gereği gibi yapmalarını ve yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedilmesinden korkmalarını sağlamak içindir. ALLAH'ı sayın ve dinleyin. ALLAH yoldan iyice çıkmış topluluğu doğru yola iletmez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İşte bu, tanıklığın tam anlamıyla yerine getirilmesi; yoksa yeminden sonra yeminlerinin başkalarının yeminleriyle geri çevrilmesinden korkulması bakımından daha uygundur. Allah için takvalı olun ve dinleyin. Allah, fasık olan toplumu doğru yola iletmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Böylesi gereği gibi şahitlik için yeterli, yeminlerinin daha sonra başka yeminlerle reddedilmesi korkularını iyice azaltmak için uygun olur. Siz, Allah'tan çekinin ve dinleyin. Allah, yoldan çıkan fasıklar topluluğunu yola getirmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İşte bu, gerektiği biçimde tanıklık etmeleri ve yeminlerinden sonra yeminlerinin kabul edilmeyeceğinden korkmaları için daha uygundur. Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşıyın ve kulak verin. Çünkü Allah, yoldan çıkmış bir toplumu doğru yola eriştirmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Böylece insanların hakikate uygun, usulünce şahitlik yapmaları mümkün olur; yoksa onlar yeminlerinin ardından karşıt yeminlerle tekzip edilecekleri korkusuna kapılacaklardır. Öyleyse Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve O'na kulak verin: Zira Allah sapıklıkta (ittifak halindeki) bir topluma asla rehberliğini bahşetmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İşte bu yol, tanıklığı gereğince yerine getirmelerine, yemin etmelerinden sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına en yarayışlı olandır. Allah'tan korkun ve söylenene kulak verin. Allah, sapıklar topluluğunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bu, gerektiği gibi şahidliği yapmalarına veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarına daha yakındır. Allah'tan korkup sakının ve dinleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İşte bu, şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yeminlerinden sonra, yeminlerinin kabul edilmemesinden korkmalarına en yakın bir çaredir. Allah'tan korkun ve söyleneni iyi dinleyin! Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola çıkarmaz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Böylece insanların hakikat gereğince şahitlik yapmaları mümkün olur; yoksa onlar, yeminlerinin başkalarının yeminleri ile tekzip edileceği korkusuna kapılacaklardır. Öyleyse Allaha karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve (Ona) kulak verin: Zira Allah sapkın bir halka doğru yolu göstermez.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bu (usul), şahitliği layıkıyla yerine getirmeleri ve yeminlerinden sonra başka yeminlere başvurulacağından endişe etmelerini sağlamak için en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve dinleyin. Allah, fasık toplumu doğruya iletmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  bu işte şehadeti olduğu gibi eda etmelerine veya yeminlerinden sonra yeminlerinin reddedilmesinden korkmalarına en yakın bir çaredir, Allahdan korkun ve eyi dinleyin, çünkü Allah fasıklar güruhunu doğru yola çıkarmaz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şahidliği gereği gibi yapmalarına, yahut yemin(etme)lerinden sonra yeminlerin(in) reddedilmesinden korkmalarına en uygun olan budur. Allah'tan korkun ve iyi dinleyin: Allah, yoldan çıkan topluluğu doğru yola iletmez.

 • Gültekin Onan

  Bu, gerektiği gibi şahidliği yapmalarına veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarına daha yakındır. Tanrı'dan korkup sakının ve dinleyin. Tanrı, fasıklar kavmini hidayete erdirmez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Yeminin mirasçılara reddi hakkındaki) bu (huküm) şahidliği (üstünüze aldığınız) vech ile (dosdoğru) ifa etmelerine, yahud yeminlerinden sonra yeminlerin (mirasçılara tevcih ve) reddedileceğinden korkmalarına daha yakındır. Allahdan korkun, (emirlerini) dinleyin. Allah, faasıklar güruhunu muvaffak etmez.

 • İbni Kesir

  Bu, şehadeti gereği gibi yapmalarına veya yeminden sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına daha yakındır. Allah'tan korkun ve dinleyin. Allah fasıklar güruhunu hidayete erdirmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bu, (hüküm) şahitliği doğru bir şekilde ifa etmeleri ya da yeminlerinden sonra yeminlerinin kabul edilmemesinden korkmalarını daha iyi sağlar. Allah'tan korkun ve dinleyin. Allah, fasık topluma yol göstermez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bu usul, şahitliği tam gerektiği şekilde yapmaları, yahut yeminlerinden sonra başka şahitlerin şahitliklerine başvurma sonucunda, yalan söylediklerinin ortaya çıkması sebebiyle, yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarını sağlama bakımından en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın hükmünü dinleyip itaat edin. Allah, din yolundan çıkan fasıklar güruhunu, emellerine kavuşturmaz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşte bu, şehadetlerini onun vechi üzere getirmeleri (Allah adına yapmaları) için yahut da (yalancı şahitlerin) yeminlerinden sonra, yeminlerinin reddolmasından korkmalarına çözümdür.. . Allah'tan korunun ve algılayın! Allah fasıklar (bozuk - asılsız inançlılar) topluluğunu hakikate erdirmez!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu uygulama, tanıklığı gereği gibi yapmalarını ve yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedilmesinden korkmalarını sağlamak içindir. ALLAH'ı sayın ve dinleyin. ALLAH yoldan iyice çıkmış topluluğu doğru yola iletmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İşte bu, tanıklığın tam anlamıyla yerine getirilmesi; yoksa yeminden sonra yeminlerinin başkalarının yeminleriyle geri çevrilmesinden korkulması bakımından daha uygundur. Allah için takvalı* olun ve dinleyin. Allah, fasık olan toplumu doğru yola iletmez.

 • Progressive Muslims

  This is best so that they would bring the testimony on its face value, for fear that their oaths would be discarded after being made. And be aware of God, and listen; God does not guide the wicked people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  That will tend to them bearing witness properly, or fearing that oaths will be taken after their oaths. And be in prudent fear of God, and listen; and God guides not the perfidious people.

 • Aisha Bewley

  That makes it more likely that they will give their evidence properly or be afraid that their oaths will be refuted by subsequent oaths. Have taqwa of Allah and listen carefully. Allah does not guide deviant people.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  This is more apt to encourage an honest testimony on their part, fearing that their oath may be disregarded like that of the previous witnesses. You shall observe GOD and listen. GOD does not guide the wicked.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  This is best as they are more likely to bring the testimony as intended, or face that their oaths would be disregarded as the previous oaths. And be aware of God, and listen; God does not guide the wicked people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  This is best so that they would bring the testimony on its face value, for fear that their oaths would be discarded after being made. Be aware of God, and listen; God does not guide the wicked people.