Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah: "Bugün, doğruluklarının doğrulara fayda sağlayacağı gündür." dedi. Onlar için, içinden nehirlerin aktığı Cennetler vardır. Orada süresiz kalacaklar. Allah onlardan, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük başarı budur.

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدْقُهُمْۜ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَٓا اَبَداًۜ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُۜ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ
Kalellahu haza yevmu yenfeus sadikine sıdkuhum, lehum cennatun tecri min tahtihel enharu halidine fiha ebeda radiyallahu anhum ve radu anh zalikel fevzul azim.
#kelimeanlamkök
1kalebuyurduقول
2llahuAllah
3hazabu
4yevmugündürيوم
5yenfeufayda sağlayacağıنفع
6s-sadikinesadıklaraصدق
7sidkuhumdoğruluklarınınصدق
8lehumonlar için vardır
9cennatuncennetlerجنن
10tecriakanجري
11min
12tehtihaaltlarındanتحت
13l-enharuırmaklarنهر
14halidinekalacaklarıخلد
15fihaiçinde
16ebedenebediyyenابد
17radiyerazı olmuşturرضو
18llahuAllah
19anhumonlardan
20ve raduonlar da razı olmuşlardırرضو
21anhuO'ndan
22zalikeişte budur
23l-fevzubaşarıفوز
24l-azimubüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bu konuşmadan sonra Allah şöyle buyuracaktır: "Bu, doğrulara, doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlara, içinde süreli kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah şöyle demiş (olacak)tır: "Bu(gün), doğrulara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Onlara, içinde ebedî kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah kendilerinden razı, onlar da O'ndan memnun olmuşlardır.* İşte bu, büyük kurtuluştur."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH ilan edecek: "Bu, doğrulara doğruluklarının yarar sağladığı gündür." Onlar için içlerinden ırmaklar akan ve orada sürekli kalacakları bahçeler var. ALLAH onlardan, onlar da O'ndan hoşnut olmuştur. Büyük başarı işte bu...

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah: "Bugün, doğruluklarının doğrulara fayda sağlayacağı gündür." dedi. Onlar için, içinden nehirlerin aktığı Cennetler vardır. Orada süresiz kalacaklar. Allah onlardan, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük başarı budur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah diyecek ki "Bugün doğruların doğruluklarından yararlanacağı gündür. İçinden ırmaklar akan cennetler onlarındır ve ebediyen orada kalacaklardır. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razı olacaklardır. En büyük kurtuluş işte budur."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah dedi ki: "Bugün, doğruyu söyleyenlere, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Sonsuza dek orada kalacaklardır. Allah, onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. En büyük başarı, işte budur!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (O gün) Allah şöyle diyecek: "Bugün, sözlerine sadık olanların sadaketlerinin hayrını görecekleri gündür. Zemininden ırmaklar çağlayan, içinde ebedi kalacakları cennetler onlarındır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdırlar: İşte bu muhteşem bir başarıdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah buyurdu: "Özü-sözü doğru olanlara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gün budur. Altlarından ırmaklar akan cennetler var onlar için. Sonsuza dek kalacaklardır orada." Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte budur büyük kurtuluş.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah dedi ki: "Bu, doğrulara, doğru söylemelerinin yarar sağladığı gündür. Onlar için, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı oldu, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah buyurur ki: "İşte bu, doğrulara, doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için, altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan. İşte o büyük kurtuluş budur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ve Hesap Günü) Allah şöyle diyecektir. "Bugün sözlerine sadık olanlar hakikate sadakatlerinin faydasını görecekler: sonsuza kadar kalacakları, içinden ırmaklar akan hasbahçeler onların olacak; Allah onlardan çok hoşnuttur ve onlar da Allahtan çok hoşnutturlar: Bu büyük bir mazhariyettir".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, şöyle diyecek: "Bugün, doğrulara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür." Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah, onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah buyurur ki: bu, işte sadıklara sadakatlerinin faide vereceği gündür, onlara altından ırmaklar akar cennetler var ebediyyen içlerinde kalmak üzere onlar, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allahdan razı, işte o fevzı azim bu

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah buyurdu: "Bu, sadıklara, doğruluklarının fayda sağlayacağı gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır." Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük başarı budur!

 • Gültekin Onan

  Tanrı dedi ki: "Bu, doğrulara doğru söylemelerinin yarar sağladığı gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan ve orada ebediyen kalacakları cennetler vardır. Tanrı onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Bu sual ve cevablardan sonra) Allah dedi (diyecek) ki: "Bu (gün) doğru söyleyenlerin sadakatları kendilerine faide vereceği bir gündür. Altından ırmaklar akan cennetler — ki orada ebedi ve daimi kalıcıdırlar — Onlarındır. Allah kendilerinden raazi olmuşdur, kendileri de Ondan raazi olmuşlardır ve işte bu, en büyük kurtuluş ve seadetdir".

 • İbni Kesir

  Allah buyurdu ki: Bu, doğru söyleyenlerin doğruluklarının fayda verdiği gündür. Onlara; altından ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetler vardır. Allah; onlardan hoşnud olmuştur, onlar da Allah'dan hoşnud olmuşlardır. Büyük kurtuluş işte budur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah ise şöyle dedi: -İşte bugün, doğrulara doğrulukları fayda verir. Onlar için, içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, büyük bir kurtuluştur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bunlardan sonra Allah buyurur ki: "Bu gün o gündür ki, doğruların doğruluğu kendilerine fayda verir. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler var. Orada daimi kalırlar. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük başarı ve mutluluk budur!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah buyurdu: "Bu, sadıklara, tasdiklerinin (hakikati şüphesiz ve tereddütsüz) sonucunun yaşandığı gündür! İçinde ebedi kalıcılar olarak, altlarından nehirler akan cennetler var onlar için".. . Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı. . . İşte budur büyük kurtuluş!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH ilan edecek: 'Bu, doğrulara doğruluklarının yarar sağladığı gündür.' Onlar için içlerinden ırmaklar akan ve orada sürekli kalacakları cennetler (bahçeler) var. ALLAH onlardan, onlar da O'ndan hoşnut olmuştur. Büyük başarı işte bu...

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah: "Bugün, doğruluklarının doğrulara fayda sağlayacağı gündür." dedi. Onlar için, içinden nehirlerin aktığı cennetler* vardır. Orada süresiz kalacaklar. Allah onlardan, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük başarı budur.

 • Progressive Muslims

  God will Say: "This is a Day when the truth will benefit the truthful; they will have gardens with rivers flowing beneath, eternally they will abide therein; God has become pleased with them and they are pleased with Him. Such is the greatest victory."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God will say: “This is the day in which their truthfulness benefits the truthful.” They have gardens beneath which rivers flow, they abiding eternally therein forever; God is pleased with them, and they pleased with Him; that is the Great Achievement.

 • Aisha Bewley

  Allah will say, ‘This is the Day when the sincerity of the sincere will benefit them. They will have Gardens with rivers flowing under them, remaining in them timelessly, for ever and ever. Allah is pleased with them and they are pleased with Him. That is the Great Victory.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD will proclaim, "This is a day when the truthful will be saved by their truthfulness." They have deserved gardens with flowing streams. They abide therein forever. GOD is pleased with them, and they are pleased with Him. This is the greatest triumph.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God will say: "This is a Day when the truth will benefit the truthful; they will have estates with rivers flowing beneath them, abiding therein eternally; God has become pleased with them and they are pleased with Him. Such is the greatest victory."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God will say, "This is a day when the truth will benefit the truthful." They will have gardens with rivers flowing beneath; eternally they will abide therein. God has become pleased with them and they are pleased with Him. Such is the greatest victory.