Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: Allah'ın katında ceza olarak bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın lanet ettiği, gazabına uğrattığı ve onlardan maymunlar, domuzlar ve tağuta kulluk eden kimseler yapmışsa, işte bunlar, durumları bakımından en kötü olan ve doğru yoldan sapmış olanlardır.

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِۜ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَاز۪يرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَۜ اُو۬لٰٓئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَاَضَلُّ عَنْ سَوَٓاءِ السَّب۪يلِ
Kul hel unebbiukum bi şerrin min zalike mesubeten ındallah men leanehullahu ve gadıbe aleyhi ve ceale min humul kıredete vel hanazire ve abedet tagut ulaike şerrun mekanen ve edallu an sevais sebil.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2hel
3unebbiukumsize söyleyeyim mi?نبا
4bişerrindaha kötüsünüشرر
5min-ndan
6zalikebu-
7mesubetencezasıثوب
8indekatındaعند
9llahiAllah
10menkim(ler)e
11leanehula'net etmişseلعن
12llahuAllah
13ve gadibeve gazab etmişseغضب
14aleyhionlara
15ve cealeve yapmışsaجعل
16minhumukimlerden
17l-kiradetemaymunlarقرد
18velhanazirave domuzlarخنزر
19ve abedeve tapanlarعبد
20t-taguteTâğût'aطغي
21ulaikeişte onların
22şerrundaha kötüdürشرر
23mekanenyeriكون
24ve edelluve daha çok sapmışlardırضلل
25an
26seva'idüzسوي
27s-sebiliyoldanسبل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkardığı kimseler. İşte bunlar, daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış bulunanlardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Allah katında yeri bundan daha (feci olan asıl) kötülüğü size bildireyim mi? Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, aralarından (ahlaken âdeta) maymunlar,* domuz (gibi olan)lar ve Tağut (azgın) denen müşrik(ler var ya) yeri en kötü olan ve doğru yoldan tamamen sapanlar işte bunlardır."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De: "ALLAH katında bundan daha kötü bir durumu size bildireyim mi? ALLAH kime lanet ve gazap ederek maymunlar, domuzlar, azgınların ve küstahların kulları haline sokmuşsa, işte o kimseler yer bakımından daha kötü ve doğru yoldan en çok sapmış olanlardır.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: Allah'ın katında ceza olarak bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın lanet* ettiği, gazabına uğrattığı ve onlardan maymunlar*, domuzlar* ve tağuta* kulluk eden kimseler yapmışsa, işte bunlar, durumları bakımından en kötü olan ve doğru yoldan sapmış olanlardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Allah katında cezası daha kötü olanları size bildireyim mi? Allah'ın dışladığı (lanetlediği), gazabına uğrattığı, kimini maymunlara, kimini domuzlara çevirdiği kimseler ve bir de azgınlara kul olanlar var ya, işte onların durumu daha kötüdür. Onlar, doğru yoldan iyice sapmışlardır."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Allah'ın katında kesinleşmiş bir ceza olarak, bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve öfkesine uğrattığı kimselerdir. Ve katışıksız dini kirletmek için uğraşanlara hizmet etikleri için, maymuna ve domuza çevirdikleridir. İşte onlar, yeri en kötü olanlar ve belirlenmiş yoldan en çok sapanlardır!"*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: Allah katında, bunlardan daha beter bir cezayı hak edenleri size söyleyeyim mi? Onlar Allah'ın lanet ve gazabına uğrayanlardır; şeytani güçlere kul oldukları için maymuna ve hınzıra benzettikleridir. En şerli konumda bulunanlar ve doğru yoldan en çok sapanlar işte bunlardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Allah katında ceza olarak bundan daha kötüsünü size bildireyim mi? Allah'ın lanetlediği, üzerine gazap indirdiğidir o. Allah böylelerinden maymunlar, domuzlar ve tağut uşakları yapmıştır. İşte bunlardır yer bakımından daha kötü, yolun denge noktasını kaybetme bakımından daha şaşkın olanlar."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Allah katında, 'kesinleşmiş bir ceza olarak' bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazablandığı ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldığı ile tağuta tapanlar; işte bunlar, yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapmışlardır."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Allah yanında cezaca bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın la'net ettiği, gazabına uğrattığı, kendilerini maymunlara ve domuzlara dönüştürdüğü kimselerle Tağut'a tapanlar, işte bunlar, yerleri en kötü yer olan ve doğru yoldan en çok sapanlardır."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Allah katında bunlardan daha şiddetli bir cezayı hak edenleri size söyleyeyim mi? Onlar, Allahın lanetledikleridir; onlar Allahın gazap ettikleridir ve şeytani güçlere taptıkları için Allahın maymuna ve domuza çevirdikleridir: Bunlar durumu en kötü olanlar ve doğru yoldan (alaya alıcılardan) daha fazla sapanlardır".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Deki: Size Allah yanında cezaca ondan daha fenasını haber vereyim mi? O kimseler ki Allah kendilerine la'net etmiş, gadabına uğratmış, onlardan maymunlar, hınzirler ve taguta tapanlar yapmış, işte bunlar mevkı'ce daha fena ve düz yoldan daha sapgındırlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size söyleyeyim mi? Allah kim(ler)e la'net ve gazab etmiş, kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, işte onların yeri daha kötüdür ve onlar düz yoldan daha çok sapmışlardır.

 • Gültekin Onan

  De ki: "Tanrı katında 'kesinleşmiş bir ceza olarak' bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Tanrı'nın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazaplandığı ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldığı ile tağuta tapanlar; İşte bunlar, yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapmışlardır."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Allah katında bir ceza olmak bakımından bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allahın la'net ve aleyhinde gazab etdiği, içlerinden maymunlar, domuzlar yaptığı kimselerle şeytana tapanlardır ki işte bunların mevkii daha kötü ve dümdüz yoldan daha sapıkdır".

 • İbni Kesir

  De ki: Allah katında bundan daha kötü bir cezanın bulunduğunu size haber vereyim mi? O kimse ki; Allah ona la'net etmiş, aleyhine gazab etmiş ve onlardan maymunlar, domuzlar ve Tağut'a kullar kılmıştır. İşte onlar; yer bakımından en kötü ve doğru yoldan en çok sapmış olanlardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah katında bundan daha kötü bir musibet bulunduğunu size haber vereyim mi? de, -Allah kime lanet eder, ve ona gazap ederse, kimlerden maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar kılarsa, işte onlar yeri en kötü ve doğru yoldan en sapık olanlardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Allah katında bir ceza olarak bundan daha beterini bildireyim mi?O kimseler ki Allah onlara lanet etmiş, gazabına uğratmış, içlerinden bir kısmını maymun, domuz ve tagut'a tapan kimseler yapmıştır. Yerleri en fena olanlar, doğru yoldan büsbütün sapanlar, işte onlardır."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Allah indinde, yapageldiklerinin karşılığı ne kadar kötüdür, bu konuda size haber vereyim mi? Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiğidir o kimse! (Allah) onları maymunlar (düşünmeden taklitle yaşayanlar), domuzlar (şehevi zevkleri için yaşayanlar) ve tağuta (şeytana - vehmine - dürtülerine) tabi olarak yaşayanlar haline dönüştürmüştür! İşte bunlardır mekanı en kötü olanlar ve yolun ortasından sapanlar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De: 'ALLAH katında bundan daha kötü bir durumu size bildireyim mi? ALLAH kime lanet ve gazap ederek maymunlar, domuzlar, putperestler haline sokmuşsa, işte o kimseler yer bakımından daha kötü ve doğru yoldan en çok sapmış olanlardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: Allah'ın katında ceza olarak bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın lanet ettiği, gazabına uğrattığı ve onlardan maymunlar, domuzlar yaptığı* ve tağuta* kulluk eden kimseler, işte bunlar, durumları bakımından en kötü olan ve doğru yoldan sapmış olanlardır.

 • Progressive Muslims

  Say: "Shall I inform you of worse than this as a punishment from God Those whom God cursed and became angry at them, and He made from them apes and pigs and servants of evil. Those have a worst place and are more astray from the right path."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “Shall I inform you of worse than that as a recompense with God? He whom God cursed and with whom He was wroth and made of them apes and swine and servants of idols: those are worse in standing and further astray from the right path.”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘Shall I tell you of a reward with Allah far worse than that: that of those whom Allah has cursed and with whom He is angry – turning some of them into monkeys and into pigs – and who worshipped false gods? Such people are in a worse situation and further from the right way. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "Let me tell you who are worse in the sight of GOD: those who are condemned by GOD after incurring His wrath until He made them (as despicable as) monkeys and pigs, and the idol worshipers. These are far worse, and farther from the right path."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "Shall I inform you of worse than this as a punishment from God? Those whom God cursed and became angry at them, and He made from them apes and pigs and servants of evil. Those have a worse place and are more astray from the right path."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Shall I inform you of worse than this as a punishment from God? Those whom God cursed and displeased with them, and He made from them apes, pigs and servants of the aggressor. Those have a worst place and are more astray from the right path."