Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Ey Kitap Ehli! Gerçeğin dışına çıkarak, dininizin sınırlarını ihlal etmeyin. Daha önce sapan ve birçoğunu saptıran ve düzgün yoldan sapmış olan bir halkın hevasına uymayın.

قُلْ يَٓا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُٓوا اَهْوَٓاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوا كَث۪يراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَٓاءِ السَّب۪يلِ۟
Kul ya ehlel kitabi, la taglu fi dinikum gayral hakkı ve la tettebi'u ehvae kavmin kad dallu min kablu ve edallu kesiran ve dallu an sevais sebil.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2ya ehleehliاهل
3l-kitabiKitapكتب
4la
5tegluaşırılığa dalmayınغلو
6fi
7dinikumdininizdeدين
8gayraغير
9l-hakkihaksız yereحقق
10ve la
11tettebiuve uymayınتبع
12ehva'ekeyiflerineهوي
13kavminbir milletinقوم
14kadkesin olarak
15dellusapmışضلل
16min
17kabluöncedenقبل
18ve edelluve saptırmışضلل
19kesiranbirçoğunu daكثر
20ve delluve şaşmışضلل
21an-ndan
22seva'idoğrusu-سوي
23s-sebiliyolunسبل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere haddi aşmayınız. Daha önceden sapan, birçoklarını saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluma uymayınız."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Ey Kitap ehli! Haksız olarak dininizde aşırıya kaçmayın! Daha önceden sapmış olan, birçoğunu saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir toplumun heveslerine uymayın!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De, "Kitaplılar, dininiz konusunda gerçeğin ötesine gitmeyin. Daha önce sapan, çok kimseyi de saptıran, böylece doğru yolu kaybeden bir topluluğun heveslerini izlemeyin.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Ey Kitap Ehli! Gerçeğin dışına çıkarak, dininizin sınırlarını ihlal etmeyin. Daha önce sapan ve birçoğunu saptıran ve düzgün yoldan sapmış olan bir halkın hevasına uymayın.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Ey Ehl-i Kitap! Dininizde aşırılık yapmayın. Evvelce sapmış, birçoklarını da saptırmış bir topluluğun hevasına uymayın. Onlar, doğru yoldan sapmışlardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Ey kitap halkı! Dininizde, haksızlıkla aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, çoğunu da saptırmış ve gerçeğin yolundan şaşmış bir toplumun tutkularına kapılmayın!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ey Kitap Ehli! Akidenizde hakikatin sınırlarını çiğnemeyin. Daha önce kendileri sapmış, bir çoklarını da saptırmış olan ve yoldan çıkmakta hala direnen bir topluluğun keyfi yargılarına uymayın!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Ey Ehlikitap! Dininizde azgınlık edip hak dışına çıkarak aşırılığa gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoğunu saptırmış ve yolun denge noktasından uzağa düşmüş bir topluluğun keyiflerine uymayın."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Ey kitap Ehli, haksız yere dininiz konusunda aşırı gitmeyin ve daha önce sapmış, birçoğunu saptırmış ve dümdüz yoldan kaymış bir topluluğun heva (istek ve tutku)larına uymayın."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Ey kitap verilenler, dininizde haksız yere aşırılığa dalmayın ve bundan önce şaşmış, birçoklarını da şaşırtmış ve yolun doğrusundan sapmış bir kavmin keyifleri ardından gitmeyin!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Ey İncilin takipçileri! İnançlarınız(ın içerdiği hakikat)in sınırları(nı) ihlal etmeyin; ve daha önce kendileri sapmış olup bir çoğunu da saptırmış olan ve doğru yoldan hala sapmakta devam eden bir topluluğun mesnetsiz görüşlerine uymayın."

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Ey Kitap ehli! Hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: ey ehli kitab! dininizde haksız ifrata dalmayın, bundan evvel şaşmış, bir çoklarını da şaşırtmış ve yolun doğrusundan sapmış bir kavmin hevaları ardından gitmeyin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Ey Kitap ehli, dininizde haksız yere aşırılığa dalmayın ve önceden sapmış, birçoğunu da saptırmış, düz yoldan şaşmış bir milletin keyiflerine uymayın!"

 • Gültekin Onan

  De ki: "Ey kitap ehli, haksız yere dininiz konusunda aşırı gitmeyin ve daha önce sapmış, birçoğunu saptırmış ve dümdüz yoldan kaymış bir topluluğun hevalarına uymayın."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Ey ehl-i kitab, dininizde haksız yere haddi aşmayın. Bundan evvel hakikaten hem kendileri sapmış, hem bir çoğunu sapdırmış ve (haala da) dümdüz yoldan ayrılıb sapagelmiş bir kavmin heva (ve heve) sine uymayın".

 • İbni Kesir

  De ki: Ey Ehl-i Kitab; dininizde haksız yere haddi aşmayın, daha önce hem kendi sapmış hem de birçoğunu saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin heveslerine uymayın.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Ey kitap ehli, dininizde haksız olarak taşkınlık etmeyin. Daha önce sapıklığa düşmüş, çoğunu saptıran ve doğru yoldan sapan bir toplumun heveslerine uymayın.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Ey Ehl-i kitap! Dininize ait konularda haksız yere haddi aşmayın. Daha önce gelip geçenlerden hem kendisi sapmış, hem bir çok insanları da saptırmış olan atalarınızın ve şimdiki durumda da doğru yoldan sapan birtakım kimselerin heva ve hevesine uymayın.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Ey Ehl-i Kitap.. . Dininizde, haksız olarak ölçüyü kaçırıp haddi aşmayın. . . Daha önce birçoğunu saptırmış ve yolun merkezinden sapmış bir kavmin boş hayallerine tabi olmayın!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De, 'Kitaplılar, dininiz konusunda gerçeğin ötesine gitmeyin. Daha önce sapan, çok kimseyi de saptıran, böylece doğru yolu kaybeden bir topluluğun heveslerini izlemeyin.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Ey Kitap Ehli! Gerçeğin dışına çıkarak, dininizin sınırlarını ihlal etmeyin. Daha önce sapan ve birçoğunu saptıran ve düzgün yoldan sapmış olan bir toplumun kuruntu ve tutkularına uymayın.

 • Progressive Muslims

  Say: "O followers of the Scripture, do not overstep in your system other than the truth, and do not follow the desires of a people who have been misguided before, and they misguide many; and they strayed from the right path. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “O doctors of the Law: exceed not bounds in your doctrine beyond the truth; and follow not the vain desires of a people who strayed before, and led many astray; and they strayed from the right path.”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘People of the Book! do not go to extremes in your deen, asserting other than the truth, and do not follow the whims and desires of people who were misguided previously and have misguided many others, and are far from the right way. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "O people of the scripture, do not transgress the limits of your religion beyond the truth, and do not follow the opinions of people who have gone astray, and have misled multitudes of people; they are far astray from the right path."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "O people of the Book, do not overstep in your system other than the truth, and do not follow the desires of a people who have been misguided before, and they misguide many; and they strayed from the right path."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "O followers of the book, do not be extreme in your system other than the truth, and do not follow the desires of a people who have been misguided before, and they misguide many; and they strayed from the right path."