Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabb'idir. Öyle ise yalnızca O'na kul ol ve kulluğunda sabırlı ol. İsmi O'nunla anılmaya değer bir başkasını biliyor musun?

رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِه۪ۜ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِياًّ۟
Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma fa'budhu vastabir li ibadetih, hel ta'lemu lehu semiyya.
#kelimeanlamkök
1rabbuRabbidirربب
2s-semavatigöklerinسمو
3vel'erdiyerinارض
4ve mave şeylerin
5beynehumabunlar arasında bulunanبين
6fea'budhuO'na kulluk etعبد
7vestabirve sabretصبر
8liibadetihiO'na kulluktaعبد
9hel-musun?
10tea'lemubiliyor-علم
11lehuO'nun
12semiyyenadaşınıسمو
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Şu halde O'na kulluk et; O'na kulluk etmek için sabırlı olunuz. O'nun bir benzeri olduğunu biliyor musun?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbi olan (Allah)'a kulluk et! O'na kullukta sabırlı (kararlı) ol! O'nun herhangi bir adaşı (benzeri) olduğunu mu biliyorsun!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların Efendisidir. O'na hizmet et ve O'na olan kulluğunda dirençli ol. O'na benzer birini biliyor musun?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabb'idir. Öyle ise yalnızca O'na kul ol ve kulluğunda sabırlı ol. İsmi O'nunla anılmaya değer bir başkasını biliyor musun?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O, göklerin, yerin ve onların arasında olanların Rabbidir*. Sen O'na kulluk et ve kullukta sebat* et. O'nun adını taşımaya layık* başka birini biliyor musun?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Göklerin, Yeryüzünün ve İkisi Arasındakilerin Efendisidir. O'na hizmet et ve O'na hizmet etmeye dirençli olarak devam et. O'nun İsmiyle isimlendirilen birisini biliyor musun?"*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O, göklerin yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbidir: O halde yalnız O'na kulluk et ve O'na kulluk ederken dirençli ve sebatlı ol! Hem, adı O'nunla birlikte anılmaya değer başka biri mi var?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Göklerin, yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir o. O'na kulluk/ibadet et ve O'na ibadette sabırlı ol. O'na adaş olacak birini biliyor musun?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir; şu halde O'na ibadet et ve O'na ibadette kararlı ol. Hiç O'nun adaşı olan birini biliyor musun?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O, bütün göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir; o halde O'na ibadet et ve ibadetine sebatla sabret. Hiç sen O'na bir adaş bilir misin?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Göklerin ve yerin Rabbi(dir O), ve bunların arasında var olan her şeyin! Öyleyse, yalnızca O'na kulluk et ve O'na kullukta devamlı ve sebatlı ol! Hiç, ismi O'nunla birlikte anılmaya değer bir başkasını tanıyor musun?"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O bütün Semavat-ü Arzın ve aralarındakilerin rabbı, binaenaleyh ona ıbadet et ve ıbadetine sebatle sabreyle, hiç sen ona bir adaş bilir misin?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (O), göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunan şeylerin Rabbidir. O'na kulluk et ve O'na kullukta sabret. Hiç O'nun adıyla anılan birini biliyor musun?

 • Gültekin Onan

  Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin rabbidir; şu halde O'na ibadet et ve O'na ibadetle kararlı ol. Hiç O'nun adaşı olan birini biliyor musun?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (O), göklerin, yerin ve onların arasında bulunan şeylerin Rabbidir. O halde sen Ona kulluk et ve kulluğunda da iyice sebat et. Onun bir adaşı olduğunu bilir misin? (Hayır, yokdur).

 • İbni Kesir

  Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbıdır. O halde O'na ibadet et ve bu ibadetinde devamlı ol. Sen, hiç O'nun için bir adaş bilir misin?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O halde O'na kulluk et ve bu kulluğunda devamlı ol! O'nun hiç adaşının olduğunu biliyor musun?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O göklerin, yerin ve o ikisinin arasında olan her şeyin Rabbidir. Öyleyse yalnız O'na kulluk et. O'na ibadetinde sabır ve sebat göster. Ona denk ve adaş olacak hiç kimse bilir misin?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Semaların, arzın ve ikisi arasında olanların Rabbidir.. . O halde O'na kulluğunu fark et ve O'nun ibadetine sebat et. . . O gibisini duyup bildin mi hiç?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların Rabbidir. O'na kulluk et ve O'na olan kulluğunda dirençli ol. O'na benzer birini biliyor musun?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabb'idir. Öyle ise yalnızca O'na kul ol ve kulluğunda sabırlı ol. İsmi O'nunla anılmaya değer bir başkasını biliyor musun?

 • Progressive Muslims

  "The Lord of the heavens and the Earth and what is in-between them. So serve Him and be patient in His service. Do you know anything that is like Him"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Lord of the Heavens and the Earth and what is between them; so serve thou Him, and be thou steadfast in His service; knowest thou one named like Him?”

 • Aisha Bewley

  He is Lord of the heavens and the earth and everything in between them, so worship Him and persevere in His worship. Do you know of any other with His Name?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The Lord of the heavens and the earth, and everything between them; you shall worship Him and steadfastly persevere in worshipping Him. Do you know of anyone who equals Him?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "The Lord of the heavens and the earth and what is between them. So serve Him and be patient in His service. Do you know anything that is like Him?"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "The Lord of the heavens and the earth and what is in-between them. So serve Him and be patient in His service. Do you know anything that is like Him?"