Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz, Rabb'inin emri olmaksızın inmeyiz. Önümüzdeki, arkamızdaki ve bunların arasında olan her şey O'na aittir. Rabb'in unutkan değildir.

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَۚ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْد۪ينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِياًّۚ
Ve ma netenezzelu illa bi emri rabbik, lehu ma beyne eydina ve ma halfena ve ma beyne zalik, ve ma kane rabbuke nesiyya.
#kelimeanlamkök
1ve mave
2netenezzelubiz inmeyizنزل
3illadışında
4biemriemriامر
5rabbikeRabbininربب
6lehuO'na aittir
7maolan herşey
8beyneبين
9eydinaönümüzdeيدي
10ve mave olan
11halfenaarkamızdaخلف
12ve mave olan
13beynearasındaبين
14zalikebunlar
15ve maasla değildir
16kaneكون
17rabbukeRabbinربب
18nesiyyenunutkanنسي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Melekler dediler ki: "Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey O'na aittir. Senin Rabbin unutkan değildir."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Melekler) "Biz sadece Rabbinin emri ile ineriz.* Önümüzde, arkamızda ve bunun arasında olan her şey yalnızca O'na (Allah'a) aittir. Rabbin unutkan değildir." (demişlerdi).*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz (Melekler) ancak Efendinin emriyle ineriz. Geçmişimiz, geleceğimiz ve ikisi arasında ne varsa O'na aittir. Efendin unutkan değildir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biz, Rabb'inin emri olmaksızın inmeyiz. Önümüzdeki, arkamızdaki* ve bunların arasında olan her şey O'na aittir. Rabb'in unutkan değildir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Biz, Rabbinin emri olmadan inmeyiz. Önümüzde, arkamızda ve ikisinin arasında ne varsa hepsi O'nundur. Senin Rabbin unutkan değildir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Efendinin buyruğu olmadıkça inmeyiz. Önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olan her şey, O'nun malıdır. Ve Efendin, unutmuş değildir!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve (melekler der ki): "Biz yalnızca Rabbinin emriyle ineriz: Hem bize açık olup bilebildiğimiz ya da bu iki durum arasında bulunan her şeyin sahibi O'dur: ve senin Rabbin asla unutacak değildir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz sadece Rabbinin emrini indiririz/biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdeki, arkamızdaki ve bunlar arasındaki herşey O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz (elçiler) ancak Rabbiniz emriyle ineriz. Önümüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan her şey O'nundur. Senin Rabbin kesinlikle unutkan değildir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de biz (Rabbinin elçileri) Rabbinin emri olmadıkça inemeyiz. Önümüzdeki, ardımızdaki ve bunlar arasındakiler hep O'nundur; Rabbin seni unutmuş da değildir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (Melekler): "Biz ancak Rabbinin buyruğuyla ineriz" derler, "gözümüzün önünde olan, bizden gizli tutulan ve bu ikisi arasında bulunan her şey O'na aittir. Ve Rabbin asla (hiçbir şeyi) unutmaz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Cebrail, şöyle dedi:) "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de rabbının emri olmayınca biz (rabbının Resulleri) inemeyiz, önümüzdeki ardımızdaki ve bunun arasındaki hep onundur ve rabbın seni unutmuş değildir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan herşey O'na aittir. Rabbin, asla unutkan değildir.

 • Gültekin Onan

  Biz (elçiler) ancak rabbinin buyruğuyla ineriz. Önümüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan her şey O'nundur. Senin rabbin kesinlikle unutkan değildir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz (elçiler) senin Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. Önümüzde, ardımızda ve ikisinin arasında ne varsa Onundur. Senin Rabbin unutgan değildir.

 • İbni Kesir

  Biz, ancak Rabbının emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bu ikisi arasındaki her şey, O'nundur. Ve Rabbın unutkan değildir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Biz, ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzdeki, arkamızdaki ve bunların arasındaki her şey O'na aittir. Rabbin unutmuş değildir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Rabbinin emri olmadıkça biz (meleklerden olan elçiler) inmeyiz. Önümüzde ve arkamızdaki bütün geçmiş ve gelecek şeyler ve bunların arasındakiler hep O'na aittir. Senin Rabbin, hiçbir şeyi unutmaz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Biz sadece Rabbinin hükmüyle tenezzül ederiz (boyutsal geçiş)! Bilgimiz dahilinde olan ve olmayan ve bunların ötesindeki her şey O'na aittir! Rabbin için unutma kavramı geçersizdir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz (melekler) ancak Rabbinin emriyle ineriz. Geçmişimiz, geleceğimiz ve ikisi arasında ne varsa O'na aittir. Rabbin unutkan değildir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biz, Rabb'inin emri olmaksızın inmeyiz. Önümüzdeki, arkamızdaki* ve bunların arasında olan her şey O'na aittir. Rabb'in unutkan değildir.

 • Progressive Muslims

  "And we are not sent except by the command of your Lord. To Him is our present and our future, and all that is in-between. And your Lord was never to forget."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “And we come down only by command of thy Lord. Unto Him belongs what is before us, and what following us, and what is in-between; and never is thy Lord forgetful,

 • Aisha Bewley

  ‘We only descend at your Lord's command. Everything in front of us, and everything behind us, and everything in between belongs to Him. Your Lord does not forget.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We do not come down except by the command of your Lord. To Him belongs our past, our future, and everything between them. Your Lord is never forgetful.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "And we are not sent except by the authority of your Lord. To Him are our present and our future, and all that is in-between. And your Lord was never to forget."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "We are not sent except by the command of your Lord. To Him is our present and our future, and all that is in-between. Your Lord was never to forget."