Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Açıklayıcı kanıt içeren ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, Kafirler, iman edenlere; "İki gruptan hangisi konumu itibariyle daha hayırlı, çevresi bakımından daha itibarlıdır?" dediler.

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُٓواۙ اَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ خَيْرٌ مَقَاماً وَاَحْسَنُ نَدِياًّ
Ve iza tutla aleyhim ayatuna beyyinatin kalellezine keferu lillezine amenu eyyul ferikayni hayrun makamen ve ahsenu nediyya.
#kelimeanlamkök
1ve izave zaman
2tutlaokunduğuتلو
3aleyhimonlara
4ayatunaayetlerimizايي
5beyyinatinaçık açıkبين
6kalederlerقول
7ellezinekimseler
8keferuinkar edenlerكفر
9lillezinekimseler için
10amenuinanan(lar)امن
11eyyuhangisinin
12l-ferikayniiki topluluktanفرق
13hayrundaha hayırlıdırخير
14mekamenmakamıقوم
15ve ehsenuve daha güzeldir?حسن
16nediyyenmeclisi (mevkii)ندو
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlara ayetlerimiz apaçık okunduğu zaman, inkar edenler inananlara, "Hangi grubun makamı daha iyi ve yeri daha güzeldir?" dediler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendilerine ayetlerimiz açıkça tilavet edildiği (okunup aktarıldığı) zaman, kâfir olanlar iman edenlere "İki gruptan hangisinin konumu daha iyidir ve meclis (topluluk) olarak hangisi daha güzeldir?" derlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman inkar edenler iman edenlere, "Hangimiz daha güçlü ve hangimiz sayısal üstünlüğe sahiptir?" derler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Açıklayıcı kanıt içeren ayetlerimiz onlara okunduğu zaman*, Kafirler, iman edenlere; "İki gruptan* hangisi konumu itibariyle daha hayırlı, çevresi bakımından daha itibarlıdır?" dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kendilerine, birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca bu kafirler müminlere şöyle derlerdi: "Bu iki kesimden hangisinin konumu daha iyi, çevresi daha etkindir. (Biz mi,onlar mı?)"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Oysa ayetlerimiz onlara açık kanıtlarla okunduğunda, nankörlük edenler, inananlara, şöyle derler: "İki topluluktan hangisi, konum yönünden daha iyi ve topluluk yönünden daha güzeldir?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ne ki, hakikatin apaçık belgeleri olan ayetlerimiz ne zaman kendilerine ulaştırılsa, küfürde ısrar edenler imanda sebat edenlere şöyle sorarlar: "Bu iki guruptan hangisi konumca daha üstün ve hangisi daha hatırlı bir çevreye mensupmuş?!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlara ayetlerimiz açık seçik okunduğunda, inkar edenler inananlara şöyle derler: "İki zümreden hangisi makamca daha üstün, meclisçe daha güzel?"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, o inkar edenler, iman edenlere derler ki: "İki gruptan hangisi, makam bakımından daha iyi, topluluk bakımından daha güzeldir?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ayetlerimiz kendilerine açık açık tecvidli okunduğu zaman da o küfredenler iman edenlere: "Bu iki topluluktan hangisi makamca daha iyi ve meclis olarak daha güzel?" dediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hal böyleyken, ne zaman ayetlerimiz bütün açıklığıyla kendilerine ulaştırılsa, hakkı inkara şartlanmış olan kimseler imana erişenlere: "(Bu) iki insan topluluğundan konum olarak hangisi daha üstün ve güçlü, topluluk olarak hangisi daha iyi/daha seçkindir?" diye sorup dururlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ayetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman, inkar edenler, inananlara, "İki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir?" dediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ayetlerimiz kendilerine açık açık tecvid üzere okunduğu vakıt da o küfredenler dediler ki iyman edenlere: "bu iki ferikin hangisi makamca daha iyi ve meclis-ü mahfilce daha güzel?"

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, inkar edenler, inananlar için "İki topluluktan hangisinin makamı daha hayırlı, meclisi (mevkii) daha güzeldir?" derler.

 • Gültekin Onan

  Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, o küfredenler, inananlara derler ki: "İki gruptan hangisi, makam bakımından daha iyi, topluluk bakımından daha güzeldir?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kendilerine açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman küfr (-ü inkar) eden o adamlar mü'minlere: "İki zümreden hangisi ikaametgah i'tibariyle daha hayırlı, meclis ve topluluk bakımından daha güzeldir?" dediler.

 • İbni Kesir

  Ayetlerimiz kendilerine açıkça okunduğu zaman; küfreden o adamlar mü'minlere: Bu iki takım insanın hangisinin makamı daha iyi ve yeri daha güzeldir? derler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ayetlerimiz kendilerine okununca, kafir olanlar iman edenlere: -Bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve yeri daha güzeldir? dediler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman o kafirler iman edenlere dediler ki: (Bu uhrevi ve manevi halleri bir tarafa bırakalım, dünya hayatının realitesine bakalım) "Bu iki zümreden, mümin ve kafirlerden hangisinin makamı daha üstün, grup ve topluluğu daha muteberdir?"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlara delillerimiz açık açık okunup bildirildiğinde, hakikat bilgisini inkar edenler, iman edenlere: "İki fırkanın hangisi makam itibarıyla daha hayırlı ve meclisi daha iyidir?" dedi.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman inkar edenler inananlara, 'Hangimiz daha gönençli ve hangimiz sayısal üstünlüğe sahiptir,' derler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Açıklayıcı kanıt içeren ayetlerimiz onlara iletildiği zaman*, gerçeği yalanlayan nankörler, iman edenlere; "İki gruptan* hangisi konumu itibariyle daha iyi, çevresi bakımından daha itibarlıdır?" dediler.

 • Progressive Muslims

  And when Our clear revelations were recited to them, those who rejected said to those who believed: "Which of the two groups of ours is more in authority and more prosperous"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when Our proofs are recited to them as clear signs, those who ignore warning say to those who heed warning: “Which of the two factions is better in standing and better in assembly?”

 • Aisha Bewley

  When Our Clear Signs are recited to them, those who are kafir say to those who have iman, ‘Which of the two parties has the better position and the more illustrious gathering?’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When our revelations are recited to them, clearly, those who disbelieve say to those who believe, "Which of us is more prosperous? Which of us is in the majority?"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And when Our clear revelations were recited to them, those who rejected said to those who believed: "Which of our two groups is in a better station and more prosperous?"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  When Our clear signs were recited to them, those who rejected said to those who acknowledged: "Which of the two groups of ours is more in authority and more prosperous?"