Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, çocuk edinmemiştir. Ve O'nun yanı sıra bir ilah daha yoktur. Eğer olsaydı her ilah kendi yarattığı ile birlikte hareket eder ve kimisi kimisine üstün olurdu. Allah, onların niteledikleri şeylerden münezzehtir.

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهٍ اِذاً لَذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍۜ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَۙ
Mettehazallahu min veledin ve ma kane meahu min ilahin izen le zehebe kullu ilahin bima halaka ve le ala ba'duhum ala ba'd, subhanallahi amma yasıfun.
#kelimeanlamkök
1ma
2ttehazeedinmemiştirاخذ
3llahuAllah
4minhiçbir
5veledinçocukولد
6ve mave
7kaneyokturكون
8meahuO'nunla beraber
9minhiçbir
10ilahintanrıاله
11izenöyle olsaydı
12lezehebegötürürdüذهب
13kulluherكلل
14ilahintanrıاله
15bima
16halekakendi yarattığınıخلق
17velealave üstün gelmeğe çalışırdıعلو
18bea'duhumonlardan biriبعض
19alaüzerine
20bea'dindiğeriبعض
21subhanemünezehtir (uzaktır)سبح
22llahiAllah
23amma-ndan
24yesifuneonların tanımlamaları-وصف
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah çocuk edinmemiştir; O'nunla beraber hiçbir tanrı yoktur. Öyle olsaydı her tanrı, kendi yarattığını sevk ve idare eder, onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah, müşriklerin yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah asla çocuk edinmemiştir; O'nunla birlikte ilah da yoktur. Aksi takdirde, her ilah kendi yarattığına gider (onunla ilgilenir); mutlaka onlardan biri diğerine üstün gelirdi. Allah onların (müşriklerin) yakıştırmalarından yücedir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH çocuk edinmemiştir, O'nunla beraber bir tanrı da yoktur. Aksi taktirde her tanrı yarattığı şeylerle birlikte bağımsızlığını ilan ederek yönetim için bir biriyle çekişmeye girerdi. ALLAH, onların niteledikleri şeylerden çok uzaktır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, çocuk edinmemiştir. Ve O'nun yanı sıra bir ilah daha yoktur. Eğer olsaydı her ilah kendi yarattığı ile birlikte hareket eder ve kimisi kimisine üstün olurdu. Allah, onların niteledikleri şeylerden münezzehtir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah, evlat edinmiş değildir; onun beraberinde bir ilah da yoktur. Öyle olsa, her ilah kendi yarattığı ile birlikte hareket eder, biri diğerine üstün gelirdi. Allah onların yakıştırmalarından uzaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, çocuk edinmemiştir; O'nunla birlikte başka Tanrı yoktur. Öyle olsaydı, her tanrı kendi yarattığını götürür ve biri diğerine kesinlikle üstün gelmek için uğraşırdı. Allah, onların yakıştırmalarından ayrıktır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah asla herhangi bir çocuk edinmemiştir; O'nunla birlikte başka bir ilah da yoktur. Aksi halde her bir ilah kendi yarattığını kendinden yana çeker, böylece biri diğerine üstünlük kurmaya kalkardı. Allah onların tavsif ve tasavvur ettiklerinin çok ötesinde, aşkın ve uludur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, çocuk filan edinmemiştir. O'nunla beraber herhangi bir ilah da yoktur. Eğer böyle olsaydı, her ilah kendi yarattığını yok ederdi ve mutlaka biri ötekine üstün gelmeye çalışırdı. Allah'ın şanı onların nitelendirmelerinden yücedir, arınmıştır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, hiç bir çocuk edinmemiştir ve O'nunla birlikte hiç bir ilah yoktur; eğer olsaydı, her bir ilah elbette kendi yarattığını götürüverirdi ve (ilahların) bir kısmına karşı üstünlük sağlardı. Allah, onların nitelendiregeldiklerinden yücedir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah asla oğul edinmedi ve beraberinde bir tanrı da yoktur; Öyle olsaydı, her tanrı kendi yarattığını sürükleyip gider ve elbette birbirlerine üstünlük taslarlardı. Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah asla çocuk edinmemiştir, ne de O'nunla beraber başka bir tanrı vardır: (çünkü, eğer başka herhangi bir tanrı) olsaydı, her tanrı kendi yarattığı alemi kendinden yana çeker ve şüphesiz her biri diğerine baskın çıkmaya çalışırdı! Sınırsız kudret ve yüceliğiyle Allah, onların tasavvur ve tanımlama yoluyla yakıştırdıkları şeylerden mutlak olarak uzaktır;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (91-92) Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir. O'nunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı, her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen alemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, hiç veled ittihaz etmedi, beraberinde bir tanrı da yok O surette her tanrı kendi yarattığı ile giderdi ve elbette biri diğerine kibrederdi, o isnad ettikleri vasıflardan sübhan o Allah

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah çocuk edinmemiştir. O'nunla beraber hiçbir tanrı yoktur. Öyle olsaydı her tanrı, kendi yarattığını götürürdü ve onlardan biri diğerine üstün gelmeğe çalışırdı. Allah, onların tanımlamalarından uzaktır.

 • Gültekin Onan

  Tanrı, hiç bir çocuk edinmemiştir ve O'nunla birlikte hiç bir tanrı yoktur; eğer olsaydı, her bir tanrı elbette kendi yarattığını götürüverirdi ve (tanrıların) bir kısmına karşı üstünlük sağlardı. Tanrı, onların nitelendiregeldiklerinden yücedir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah hiçbir evlad edinmemişdir. Onunla birlikde hiçbir Tanrı da yokdur. (Öyle olsaydı) bu takdirde elbette her Tanrı kendi yaratdığını (sürükler) götürür ve elbette kimi kiminin üstüne çıkıb (galebe edib) yükselirdi. Allah, onların bütün vasf (-u isnad) etdiklerinden münezzehdir.

 • İbni Kesir

  Allah, hiç bir çocuk edinmemiştir ve O'nunla birlikte hiç bir ilah da yoktur. Olsaydı; o zaman, her ilah, kendi yarattığını alıp götürür ve birbirinden üstün çıkmaya çalışırlardı. Allah, onların nitelendirdiklerinden mğünezzehtir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, çocuk edinmedi. O'nun yanında başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı, her ilah yarattığı ile gider ve elbette biri, diğerine üstün gelirdi. İsnat ettikleri vasıflardan münezzehtir Allah!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Allah asla evlat edinmedi. O'nun yanı sıra hiçbir tanrı da yoktur. Öyle olsaydı her tanrı kendi yarattıklarını yanına alır ve onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah o müşriklerin isnat ve nitelendirmelerinden münezzehtir."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah çocuk edinmez! O yanı sıra bir tanrı da yoktur! Öyle olsaydı, her bir tanrı yarattığı ile bir yana gider; kimi kimine üstün gelirdi! Allah onların tanımlamalarından Subhan'dır (ötedir)!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH çocuk edinmemiştir, O'nunla beraber bir tanrı da yoktur. Aksi taktirde her tanrı yarattığı şeylerle birlikte bağımsızlığını ilan ederek yönetim için bir biriyle çekişmeye girerdi. ALLAH, onların niteledikleri şeylerden çok uzaktır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, çocuk edinmemiştir. Ve O'nun yanı sıra bir ilah daha yoktur. Eğer olsaydı her ilah kendi yarattığı ile birlikte hareket eder ve kimisi kimisine üstün olurdu. Allah, onların niteledikleri şeylerden münezzehtir.

 • Progressive Muslims

  God has not taken a son, nor is there with Him any god. If it were so, then every god would have taken what He created and they would have tried to overtake each other. God be glorified against what they describe!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God has not taken any son. And there is not with Him any god; then would each god have taken what he created, and some of them would have overcome others. Glory be to God above what they describe —

 • Aisha Bewley

  Allah has no son and there is no other god accompanying Him, for then each god would have gone off with what he created and one of them would have been exalted above the other. Glory be to Allah above what they describe,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD has never begotten a son. Nor was there ever any other god beside Him. Otherwise, each god would have declared independence with his creations, and they would have competed with each other for dominance. GOD be glorified; far above their claims.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God has not taken a son, nor is there with Him any god. If it were so, then every god would have taken what he created and they would have tried to overtake each other. God be glorified against what they describe!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God has not taken a son, nor is there with Him any god. If it were so, then every god would have taken what He created and they would have tried to overtake each other. God be glorified against what they describe!