Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rabb'inin yoluna, hikmetle ve iyiliği öğütleyerek çağır. Onlarla en iyi şekilde mücadele et. Kuşkusuz Rabb'in, kimin Kendi yolundan saptığını çok iyi bilir; doğru yolda olanları da en iyi O bilir.

اُدْعُ اِلٰى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُۜ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِه۪ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ
Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'ızatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen, inne rabbeke huve a'lemu bi men dalle an sebilihi ve huve a'lemu bil muhtedin.
#kelimeanlamkök
1Ud'uçağırدعو
2ila
3sebiliyolunaسبل
4rabbikeRabbininربب
5bil-hikmetihikmetleحكم
6velmev'izetive öğütleوعظ
7l-hasenetigüzelحسن
8ve cadilhumve onlarla mücadele etجدل
9billeti(biçimde)
10hiyeo
11ehsenuen güzelحسن
12innekuşkusuz
13rabbekeRabbinربب
14huveişte O'dur
15ea'lemuen iyi bilenعلم
16bimenkimseleri
17dellesapan(ları)ضلل
18an-ndan
19sebilihiyolu-سبل
20ve huveve O
21ea'lemu(en iyi) bilendirعلم
22bil-muhtedinehidayete erenleriهدي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sen Rabbinin yoluna hikmetle (doğru hükümlerle), güzel öğütle davet et* ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!* Şüphesiz ki Rabbin -evet yalnızca O- kendi yolundan kimin saptığını iyi bilendir ve O kimlerin doğru yola ulaştırıldığını da iyi bilendir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Efendinin yoluna bilgelikle ve güzel bir aydınlatma ile çağır. Onlarla en güzel biçimde tartış. Efendin, yolundan sapanları ve doğru yolda olanları en iyi bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Rabb'inin yoluna, hikmetle* ve iyiliği öğütleyerek çağır. Onlarla en iyi şekilde mücadele et. Kuşkusuz Rabb'in, kimin Kendi yolundan saptığını çok iyi bilir; doğru yolda olanları da en iyi O bilir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sen hikmetle* ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır. Onlarla en güzel şekilde tartış. Senin Rabbin, yolundan sapanları iyi bilir, doğru yolda olanları da iyi bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Efendinin yoluna, bilgelik ve güzel öğütle çağır; onlarla en güzel biçimde tartış. Kuşkusuz, Efendin, Kendi yolundan kimin saptığını bilir. O, doğru yolda olanları da bilir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; ve onlara (karşı) öyle bir mücadele yöntemi ortaya koy ki, o en güzeli, en etkilisi olsun! Çünkü senin Rabbin var ya: işte O kendi yolundan sapan kimseyi de, doğru yola yöneleni de en iyi bilendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla, en güzel olan neyse o yolla mücadele et. Şüphe yok ki Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve O, gerçeğe kılavuzlananları da en iyi bilendir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele yap! Çünkü Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir ve doğru yolda gidenleri en iyi bilen de ancak O'dur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Bütün insanlığı) hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır; ve onlarla en güzel, en inandırıcı yöntemlerle tartış; şüphesiz, O'nun yolundan kimin saptığını en iyi bilen senin Rabbindir; ve yine doğru yola erişenleri de en iyi bilen O'dur.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbın yoluna da'vet et: hikmet ile ve güzel güzel mevıza ile, onlara da en güzel olan suretle mücadele yap, çünkü rabbın odur en ziyade bilen yolunda sapanı, doğru gidenleri en iyi bilen de ancak odur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel biçimde mücadele et. Kuşkusuz Rabbin, işte yolundan sapanları en iyi bilen O'dur ve O, yola gelenleri de en iyi bilendir.

 • Gültekin Onan

  Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (İnsanları) Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğüdle da'vet et. Onlarla mücadeleni en güzel (tarıyk) hangisi ise onunla yap. Şübhesiz ki Rabbin, O, yolundan sapan kimseyi en çok bilendir. O, hidayete ermişler de en iyi bilendir.

 • İbni Kesir

  Rabbının yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde tartış. Muhakkak ki Rabbın; yolundan sapanları en iyi bilir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin, kimlerin kendi yolundan saptığını, kimlerin de doğru yolda olduğunu en iyi bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sen insanları Allah yoluna hikmetle, güzel ve makul öğütlerle davet et, gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda mücadele et. Rabbin, elbette, yolundan sapanları en iyi bildiği gibi kimlerin doğru yola geleceğini de pek iyi bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğüt ile davet et.. . Onlarla en güzel şekilde mücadele et. . . Muhakkak ki Rabbin, "HU"; yolundan sapanı daha iyi bilir (O). . . Daha iyi bilir "HU", doğru yola erenleri!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rabbinin yoluna bilgelikle ve güzel bir aydınlatma ile çağır. Onlarla en güzel biçimde tartış. Rabbin, yolundan sapanları ve doğru yolda olanları en iyi bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rabb'inin yoluna, hikmetle* ve iyiliği öğütleyerek çağır. Onlarla en iyi şekilde mücadele et. Rabb'in, kendi yolundan sapanları bilir. O doğru yolda olanları da bilir.

 • Progressive Muslims

  Invite to the path of your Lord with wisdom and good advice, and argue with them in that which is better. Your Lord is fully aware of who is misguided from His path, and He is fully aware of the guided ones.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Invite thou to the path of thy Lord with wisdom and comely admonition, and dispute thou with them with that which is best. Thy Lord, He best knows him who strays from His path; and He best knows the guided.

 • Aisha Bewley

  Call to the way of your Lord with wisdom and fair admonition, and argue with them in the kindest way. Your Lord knows best who is misguided from His way. And He knows best who are guided.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall invite to the path of your Lord with wisdom and kind enlightenment, and debate with them in the best possible manner. Your Lord knows best who has strayed from His path, and He knows best who are the guided ones.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Invite to the path of your Lord with wisdom and good advice, and argue with them in that which is better. Your Lord is fully aware of who is misguided from His path, and He is fully aware of the guided ones.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Invite to the path of your Lord with wisdom and good advice, and argue with them in the best possible manner. Your Lord is fully aware of who is misguided from His path, and He is fully aware of the guided ones.