Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sebt yalnızca ihtilafa düşenler üzerine kılındı. Kuşkusuz, senin Rabb'in ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında Kıyamet Günü, aralarında kesinlikle hüküm verecektir.

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
İnnema cuiles sebtu alellezinahtelefu fih, ve inne rabbeke le yahkumu beynehum yevmel kıyameti fima kanu fihi yahtelifun.
#kelimeanlamkök
1innemaşüphesiz
2cuilekılındıجعل
3s-sebtucumartesi günüسبت
4alaüzerinde
5ellezinekimseler
6htelefuayrılığa düşen(ler)خلف
7fihionun
8ve inneve şüphesiz
9rabbekeRabbinربب
10leyehkumuelbette hükmünü verecektirحكم
11beynehumaralarındaبين
12yevmegünüيوم
13l-kiyametikıyametقوم
14fimaşey hakkında
15kanuكون
16fihionda
17yehtelifuneayrılığa düştükleriخلف

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Cumartesi tatili, ancak onda ihtilaf edenlere farz kılınmıştı. Kıyamet günü Rabbin, muhakkak onların ihtilafa düştükleri şey hakkında aralarında hüküm verecektir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Cumartesi (yasağı)
*
ancak onda anlaşmazlığa düşenlere (gerekli) kılınmıştı. Şüphesiz ki Rabbin, çelişkiye düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecektir.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Cumartesi tatili, sadece onda ayrılığa düşenlere farz kılınmıştı. Efendin, ayrılığa düştükleri konuda diriliş günü aralarında hüküm verecektir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Sebt
*
yalnızca ihtilafa düşenler üzerine kılındı.
*
Kuşkusuz, senin Rabb'in ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında Kıyamet Günü, aralarında kesinlikle hüküm verecektir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Cumartesi yasağı, o konuda ihtilafa düşenlere kondu. Senin Rabbin, (mezardan) kalkış günü, ihtilaf ettikleri konu hakkında aralarında hüküm verecektir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Cumartesi yasağı, yalnızca, o konuda uyuşmazlığa düşenlere zorunlu yapılmıştı. Kuşkusuz, Efendin, uyuşmazlığa düştükleri konularda, Yeniden Yaratılış Günü'nde, aralarında yargı verecektir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Cumartesi yasağı sadece, bu konuda (İbrahim'in inanç sisteminden) farklılaşıp kopmuş olan kimselerin aleyhine oluşturulmuş bir durumdu. Ama şu kesin ki, Rabbin Kıyamet Günü üzerinde sürekli çekişip durdukları bu konuda onlar arasında hüküm verecektir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Cumartesi tatili, sadece onda ihtilaf edenlere farz kılındı. Rabbin, tartışmakta oldukları şey hakkında, onlar arasında kıyamet günü hüküm verecektir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Cumartesi, ancak onda ihtilafa düşenlere (farz) kılındı. Şüphesiz Rabbin, onların ihtilaf ettikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecektir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Cumartesi gününü tutmak, ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz ki; Rabbin, onların o ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında kıyamet gününde aralarında hükmünü mutlaka verecektir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Sebt gününün gözetilmesi sadece, onun hakkında uyuşmaz görüşler ileri sürüp çekişenlere emredilmişti; şüphe yok ki, bu çekişip durdukları konuda, Kıyamet Günü onların aralarında elbette senin Rabbin hükmedecektir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Cumartesi gününe saygı, ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Sebt tutmak ancak onda ıhtilaf edenlere farz kılındı, her halde rabbın onların o ıhtilaf edegeldikleri şeyler hakkında Kıyamet günü beynlerinde hukmünü elbette verecek

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Cumartesi (gününü ta'til ve ibadet günü yapmak), onda ayrılığa düşen(yahudi)lere (farz) kılındı. Rabbin, elbette ayrılığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.

Gültekin Onan
Cumartesi, ancak onda ihtilafa düşenlere (farz) kılındı. Şüphesiz rabbin, onların ihtilaf ettikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecektir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Cumartesi ta'tili ancak onda ihtilafa düşenlere (farz) edilmişdi. Şübhesiz ki Rabbin onların ihtilaf edegeldikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecekdir.

İbni Kesir
Cumartesi; ancak o gün üzerinde ihtilafa düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbın; onların ihtilaf edegeldikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Cumartesi (yasağı) sadece onun hakkında ihtilaf edenlere buyurulmuştur. Rabbin, onların hakkında ihtilafa düştükleri konuda, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Sebt (cumartesi) tatili, ancak onda ihtilaf edenlere farz edilmişti. Rabbin kıyamet günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar hakkında elbette hükmünü verecektir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Es Sebt (Cumartesi Günü kutsallığı), sadece onda ayrılığa düşmüş kimseler (İsrailoğulları) üzerine (farz) kılındı... Muhakkak ki Rabbin, kıyamet günü, ihtilaf ettikleri şey hakkında onlar arasında elbette hüküm verecektir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Cumartesi (tatili), sadece onda ayrılığa düşenlere farz kılınmıştı. Rabbin, ayrılığa düştükleri konuda diriliş günü aralarında hüküm verecektir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Sebt
*
yalnızca ihtilafa düşenler üzerine kılındı.
*
Kuşkusuz, senin Rabb'in ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında Kıyamet Günü, aralarında kesinlikle hüküm verecektir.

Rashad Khalifa The Final Testament
The Sabbath was decreed only for those who ended up disputing it (Jews & Christians). Your Lord is the One who will judge them on the Day of Resurrection regarding their disputes.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Indeed, the Sabbath was only decreed for those who had disputed in it, and your Lord will judge between them for that in which they had disputed.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
The Sabbath was only decreed for those who disputed in it, and your Lord will judge between them for what they disputed in.