Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın yolundan alıkoyan Kafirlere, yaptıkları bozgunculuk nedeniyle azap üstüne azap katarız.

اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ
Ellezine keferu ve saddu an sebilillahi zidnahum azaben fevkal azabi bima kanu yufsidun.
#kelimeanlamkök
1ellezinekimseler
2keferuinkar eden(ler)كفر
3ve sadduve engel olanlarصدد
4an-ndan
5sebiliyolu-سبل
6llahiAllah'ın
7zidnahumartırırız onlaraزيد
8azabenazabıعذب
9fevkaüstüneفوق
10l-azabiazaplarınınعذب
11bimadolayı
12kanuyaptıklarıكون
13yufsidunebozgunculuklarındanفسد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnkar edip de Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte onların yapmakta oldukları bozgunculukları sebebiyle azaplarını kat kat arttıracağız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâfir olup (insanları) Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte bozgunculuk yapmaları sebebiyle onların azaplarını artırdıkça artıracağız.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edip ALLAH'ın yolundan sapanlara gelince, onlara yaptıkları bozgunculuktan ötürü azap üstüne azap arttırırız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın yolundan alıkoyan Kafirlere, yaptıkları bozgunculuk nedeniyle azap üstüne azap katarız.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ayetleri görmezlikten gelenler (kafirler) ve O'nun yolundan çevirenlerin azaplarının üstüne, bozgunculuklarına karşılık bir azap daha koyarız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenlere ve Allah'ın yolundan alıkoyanlara, bozgunculuk yaptıkları için ceza üstüne ceza ekleriz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İnkarda direnmekle kalmayıp başkalarını da Allah'ın yolundan çeviren kimselerin üzerine, sebep oldukları toplumsal çürüme ve yozlaşmadan dolayı azab üstüne azap yığacağız;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnkara sapıp Allah yolundan geri çevirenler var ya, bozgunculuk edip durmalarından ötürü onların azaplarına azap katmışızdır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İnkar edip de Allah'ın yolundan alıkoyanlar; biz, işledikleri bozgunculuğa karşılık, onlara azab üstüne azab ilave ettik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hem küfretmiş hem de Allah yolundan çevirmiş olanlar, diğerlerini de bozdukları için, onlara azap üstüne bir azap daha artırdık.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hakkı inkara kalkışan ve başkalarını Allah'ın yolundan çeviren kimselerin üzerine, çıkardıkları bozgunculuktan ötürü, azap üstüne azap yığacağız.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnkar eden ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyanların, yapmakta oldukları bozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O hem küfretmiş hem de Allah yolundan çevirmiş olanlar diğerlerini de ifsad ettikleri cihetle o azab üstüne bir azab ziyade etmişizdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nankörlük edip Allah'ın yoluna engel olan kimselerin, -bozgunculuklarından dolayı- azaplarının üstüne azab katmışızdır!

 • Gültekin Onan

  Küfredip de Tanrı'nın yolundan alıkoyanlar; biz, işledikleri bozgunculuğa karşılık, onlara azab üstüne azab ilave ettik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kafir olub da (insanları) Allahın yolundan men' edenler (yok mu?) biz onların (çekdikleri) azabın üstünde, (dünyada) çıkarageldikleri fesadlara mukaabil, bir azab daha katıb artırdık.

 • İbni Kesir

  Küfredip de Allah yolundan alıkoyanlara; bozgunculuk yaptıklarından dolayı azab üstüne azabı artırdık.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Küfredenlere ve Allah'ın yolundan alıkoyanlara, bozgunculuk yaptıkları için azap üstüne azap veririz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar ki kendileri kafir oldukları gibi başkalarını da Allah yolundan çevirirler... İşte başka insanları da ifsad ettikleri için, onların cezalarını kat kat artırırız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakikat bilgisini inkar edenleri ve (insanları) Allah yolundan alıkoyanları; bozgunculukları dolayısıyla, azabın ötesinde bir azap ile kat kat cezalandıracağız.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edip ALLAH'ın yolundan sapanlar... Yaptıkları bozgunculuktan ötürü azap üstüne azap arttırırız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Küfredip, Allah'ın yolundan alıkoyanlara; yaptıkları bozgunculuk nedeniyle azap üstüne azap katarız.

 • Progressive Muslims

  Those who rejected, and repelled others from the path of God, We have increased the retribution for them over the retribution for what they had corrupted.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who ignore warning and turn away from the path of God, We will increase them in punishment over the punishment for what they wrought of corruption.

 • Aisha Bewley

  As for those who were kafir and barred access to the way of Allah, We will heap punishment on top of their punishment because of the corruption they brought about.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who disbelieve and repel from the path of GOD, we augment their retribution by adding more retribution, due to their transgressions.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who rejected, and repelled others from the path of God, We have added them retribution over the retribution, for what they had corrupted.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who rejected, and repelled others from the path of God, We have increased the retribution for them over the retribution for what they had corrupted.