Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz, o gün, her ümmet için kendi aralarından üzerlerine bir tanık getireceğiz. Seni de teslim olanlar için yol gösterici, rahmet ve haber verici olarak sana indirdiğimiz kitap ile her şeyin açıklandığına dair bunlara tanıklık yapman için getireceğiz.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ شَه۪يداً عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَه۪يداً عَلٰى هٰٓؤُ۬لَٓاءِۜ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرٰى لِلْمُسْلِم۪ينَ۟
Ve yevme neb'asu fi kulli ummetin şehiden aleyhim min enfusihim ve ci'nabike şehiden ala haula, ve nezzelna aleykel kitabe tibyanen likulli şey'in ve huden ve rahmeten ve buşra lil muslimin.
#kelimeanlamkök
1ve yevmeve günيوم
2neb'asugetireceğimizبعث
3fiiçinde
4kulliherكلل
5ummetinümmetامم
6şehidenbir şahidشهد
7aleyhimüzerlerine
8min
9enfusihimkendi aralarındanنفس
10ve ci'nagetireceğizجيا
11bikeseni de
12şehidenşahidشهد
13alaüzerine
14ha'ula'ibunların
15ve nezzelnave indirdikنزل
16aleykesana
17l-kitabebu Kitabıكتب
18tibyanenaçıklayanبين
19likulliherكلل
20şey'inşeyiشيا
21ve hudenve yol gösterici olarakهدي
22ve rahmetenve rahmet olarakرحم
23ve buşrave müjde olarakبشر
24lilmusliminemüslümanlaraسلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Ayrıca bu kitabı da sana, herşey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O gün kendilerinden her ümmete bir şahit göndereceğiz (getireceğiz).* Seni de bunların üzerine şahit olarak getirmiş olacağız. Bu Kitabı sana, her şey için bir açıklama,* müslümanlar için de bir rehber, rahmet ve müjde olarak indirdik.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Her topluluk içinden, kendilerine karşı bir tanık gönderdiğimiz, şunlara karşı da seni tanık olarak getirdiğimiz gün... Biz sana bu kitabı, her şeyi açıklayan, bir yol gösterici, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biz, o gün, her ümmet için kendi aralarından üzerlerine bir tanık getireceğiz. Seni de teslim olanlar için* yol gösterici, rahmet ve haber verici olarak sana indirdiğimiz kitap ile her şeyin açıklandığına dair bunlara tanıklık yapman için getireceğiz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Her toplumun (ümmetin) içinden kendilerine karşı bir şahit çıkardığımız gün, seni de bunlara karşı şahit getiririz. Bu Kitabı, her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin, bir ikram ve İslam'a girenlere müjdeci olsun diye sana parça parça indirdik.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O gün, her topluluğun içinden bir tanık göndeririz. Seni de tanık olarak onların üzerine getiririz. Kitap'ı, her şeyi açıklayan, yol gösteren, rahmet ve teslim olanlara sevinçli bir haber olması için sana indirdik.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ve günü gelince onların aleyhine (de) her bir ümmetin kendi içerisinden bir şahit çıkaracağız. Seni de (Ey Muhammed), işte şu (mesajın muhatabı olan) insanlara bir şahit olarak getirdik; ve sana (din ile ilgili) her şeyi ana kaynağından indirerek vurgulu bir biçimde açıklayan ve bir yol haritası, bir rahmet ve Allah'a teslim olanlar için bir müjde olan bu ilahi mesajı indirdik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gün olur, her ümmet için kendi aleyhlerine kendi içlerinden bir tanık çıkarırız. Seni de şu insanlar hakkında tanık olarak getireceğiz. Sana bu Kitap'ı indirdik ki herşey için ayrıntılı bir açıklayıcı, bir kılavuz, bir rahmet, Müslümanlara da bir müjde olsun.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahid getirdiğimiz gün, seni de onlar üzerinde bir şahid olarak getireceğiz. Biz Kitabı sana, her şeyin açıklayıcısı, müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hele her ümmet içinde kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğimiz seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz gün!.. Bu Kitabı sana, herşeyi beliğ bir şekilde açıklamak; hem bir hidayet kanunu, hem bir rahmet, hem de müslümanlara müjde olmak üzere ceste ceste indirdik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve gün gelecek her toplum içinden kendi aleyhlerine bir şahit çıkaracağız. Ve seni de (ey Peygamber, mesajının ulaşabileceği) kimseler üzerinde şahit kıldık; nitekim sana adım adım her şeyi olduğu gibi açıklayan, bir doğru yol bilgisi, bir rahmet ve Allah'a yürekten boyun eğenlere müjde olarak bu ilahi kelamı indirdik.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Ey Muhammed!) Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hele her ümmet içinde kendilerinden üzerlerine bir şahid ba's edeceğimiz, seni de onlar üzerine şahid getirdiğimiz gün!... ve bu kitabı sana ceste ceste indirdik ki her şeyi beliğ bir surette beyan etmek hem bir hidayet kanunu, hem bir rahmet, hem de müslimine bir müjde olmak için

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Her ümmet içinde, kendi aralarından, aleyhlerine bir şahid getireceğimiz gün, seni de bunların aleyhine şahid getirmiş olacağız. Sana bu Kitabı, her şeyi açıklayan ve müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik.

 • Gültekin Onan

  Her ümmet içinde kendi nefslerinden onların üzerine bir şahid getirdiğimiz gün, seni de onlar üzerinde bir şahid olarak getireceğiz. Biz Kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O gün her ümmetin içinden kendilerinin üzerine birer şahid (-i hak) göndereceğimiz gibi seni de (Habibim) onların üstüne tam bir şahid olarak getirdik. Sana (bu) kitabı her şey'in apaçık bir beyanı, bir hidayet, bir rahmet ve (hele) müslümanlar için bir müjde olmak üzere peyderpey indirdik.

 • İbni Kesir

  Her ümmette bir kişiyi aleyhlerine şahid gönderdiğimiz gün; seni de onların üzerine tastamam şahid olarak getirdik. Sana; her şeyi açıklayan, hidayet ve rahmet, müslümanlara da bir müjde olan kitabı indirdik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Her topluma, kendi içlerinden bir şahid getirdiğimiz gün, seni de bunlara şahid olarak getireceğiz. Çünkü, sana her şeyi açıklamak için ve müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak kitabı indirdik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gün gelir, her ümmetten kendilerine birer şahit getiririz. Seni de ümmetin üzerine bir şahit olarak getirip dinleriz. Ey Resulüm, işte sana bu kutlu kitabı indirdik ki her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin,Allah'a teslimiyetle itaat edecek olanlara, rahmetin ve müjdenin ta kendisi olsun.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O süreçte, her ümmet içinde, kendi nefslerinden aleyhlerine bir şahit ba'sederiz.. . Seni de bunların üzerine bir şahit getirdik! Sana bu Bilgiyi (Kitabı); her şeyi açıklayan, bir (yaşam) kılavuzu, bir rahmet ve teslimiyetlerinin farkındalığına ermişler için bir müjde olmak üzere, kısım kısım indirdik.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Her topluluk içinden, kendilerine karşı bir tanık gönderdiğimiz, şunlara karşı da seni tanık olarak getirdiğimiz gün... Biz sana bu kitabı, her şeyi açıklayan, bir yol gösterici, bir rahmet ve müslümanlara bir müjde olarak indirdik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biz, o gün, her ümmetin kendi içinden birini, onların üzerine tanık getireceğiz. Seni de onların* üzerine tanık getiririz. Biz, sana her şeyin açıklayıcısı* olan bu Kitap'ı, teslim olanlara* bir kılavuz, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik.

 • Progressive Muslims

  And the Day We send to every nation a witness against them from themselves, and We have brought you as a witness against these. And We have sent down to you the Scripture as a clarification for all things, and a guide and mercy and good tidings to those who have surrendered.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And the day We raise in every community a witness against them from themselves, and We bring thee as a witness against these. And We sent down the Writ upon thee as a clarification of all things, and as guidance, and as a mercy, and as glad tidings for those submitting.

 • Aisha Bewley

  On that Day We will raise up among every community a witness against them from amongst themselves, and bring you as a witness against them. We have sent down the Book to you making all things clear and as guidance and mercy and good news for the Muslims.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The day will come when we will raise from every community a witness from among them, and bring you as the witness of these people. We have revealed to you this book to provide explanations for everything, and guidance, and mercy, and good news for the submitters.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And the Day We send to every nation a witness against them from themselves, and We have brought you as a witness against these. And We have sent down to you the Book as a clarification for all things, and a guidance and a mercy and good tidings to those who have submitted.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The day We send to every nation a witness against them from themselves, and We have brought you as a witness against these. We have sent down to you the book as a clarification for all things, a guide, mercy and good tidings for those who have peacefully surrendered.